samba-4.17.5-102.el9

エラータID: AXSA:2023-5551:07

リリース日: 
2023/05/26 Friday - 06:44
題名: 
samba-4.17.5-102.el9
影響のあるチャネル: 
MIRACLE LINUX 9 for x86_64
Severity: 
Low
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- Samba には、gnutls_rns() 関数の実行に失敗し予測可能な乱数が
返される問題があるため、ローカルの攻撃者により、情報漏洩を可能と
する脆弱性が存在します。(CVE-2022-1615)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. samba-4.17.5-102.el9.src.rpm
  MD5: 466e046e30001f4e6bfe25e31746d142
  SHA-256: 4c01206aadabf71d6f168dcda8b8fb3379be109879c776145a2dd3caf1c80339
  Size: 19.04 MB

Asianux Server 9 for x86_64
 1. ctdb-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 01160b504ab9aa15f58b02a656af6214
  SHA-256: 6f69ac4bd03f605585be0f6bfdabf3d4390faac518f7d62a4ef95ad3f36228b3
  Size: 766.46 kB
 2. libnetapi-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: aa70a006324270dcad251925c2c5ad90
  SHA-256: f198bd8e55addd40b8a43c56a2e9a773bbb20cb93906f01f528ec6a4b696a776
  Size: 154.15 kB
 3. libnetapi-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: d001538a7c76a1db08be2875c256067b
  SHA-256: 0c8627559d33a5499318bf89ff5e24897348cbbe446029600da7af87ede3c982
  Size: 141.24 kB
 4. libsmbclient-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: 0ec08ebeb0445747fa01f523871719e0
  SHA-256: 1b3ca09777023f3d2445d8b54dbca8732b834b863c23b27499c3d667bdac839b
  Size: 79.84 kB
 5. libsmbclient-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 3f39e4137dbd099fba579a8666566e46
  SHA-256: 8c155005f4a15cd399f5656226dc741b6faeb65ff3cbebf0b539b623a2683589
  Size: 74.21 kB
 6. libsmbclient-devel-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: efb259d21b914125f32d12a7abf8065a
  SHA-256: 177ed18284a80055108f7b46cb8645e902e7e3e3cc0a3756e343143b73fda0a6
  Size: 35.33 kB
 7. libsmbclient-devel-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 9766c372fc55b9af00a40b2b4381820c
  SHA-256: ddeecccfa3c4f1be27563b57c60c2d95ce4e6e403502455a3e90d1b6d553d022
  Size: 35.32 kB
 8. libwbclient-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: 6858fbf42f96f84c14ff86e4f0170751
  SHA-256: 395df8a80f427e13fe37a52b173976a1481cefd3946fef6898b45c389ae5b1a3
  Size: 45.47 kB
 9. libwbclient-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 7bd0ad8d223eb3bc4b6175e82d641234
  SHA-256: e7ce663ed36573b84efd46801ca00be8695ee8a8004efb3fd773a31bcef678e4
  Size: 41.94 kB
 10. libwbclient-devel-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: beac30955e772365a87fe0250f46d9d1
  SHA-256: 7f0813cdca8e088d08c081b7bea35906cb7d46b296ff98be9d5d86679e97351e
  Size: 24.64 kB
 11. libwbclient-devel-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 3046b2459e02a2198f42716fc2a9c309
  SHA-256: ecf3f79b6912dabbfed82fb672bc3a89ccc8abc867bff53d689a268ee61f850a
  Size: 24.64 kB
 12. python3-samba-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: 3a3aa30240a9634a1c30a1ce92b6fde5
  SHA-256: bbbd391be66e30ba4a64d3a93097bc7c7af4b31d7fde486606cbc96b2bbe13cb
  Size: 3.14 MB
 13. python3-samba-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 52c04ae9b0b5f573e255f3506b9fc132
  SHA-256: 105ae36bd480ca732f2cd1c4f1f6c9bd6f0d5b541b876fc677c1b6c02263666e
  Size: 3.27 MB
 14. python3-samba-dc-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: ac30025d874c5f14e9c60bb375974596
  SHA-256: 12c4b25fee9a4a3ebb0f8f393cb9549268a96f0d2b455813e08cdf8ffe981b85
  Size: 328.97 kB
 15. samba-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 72290c6beff428ba13ff5b2fd7e1604f
  SHA-256: 49273d5963eb7e3042b8b2c34387c1e504b4aa9313825aa2e53c5ac8fc8f0281
  Size: 932.96 kB
 16. samba-client-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: f061f48f53d814334bb2d86bfd29f6e2
  SHA-256: 54eb8b9d88be494a8bc6149e382b4870cbb4d99966f67d13becd6dff1bf70e30
  Size: 656.59 kB
 17. samba-client-libs-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: 6f1b0642eb335dc5e894bc62a8d846f0
  SHA-256: b1a5afaaa088f43134b6fc00b7acd4eb6312014068d419da14e9768e3b8cbc5b
  Size: 5.32 MB
 18. samba-client-libs-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: f5199399746cfc1ea45549d31d772416
  SHA-256: c768862802431c85b5c6392ff98d35821d025e7031f30315873352e1276a7d99
  Size: 4.98 MB
 19. samba-common-4.17.5-102.el9.noarch.rpm
  MD5: 8240204c519a638a79c53427d9ad5f13
  SHA-256: 68d2c4fe7529726375cebc1fc938463fa7986691a487f344a0515bdfa0d7aa0b
  Size: 148.16 kB
 20. samba-common-libs-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: 29bad814a7d3e251cea6b447ec274ef1
  SHA-256: f09cf509b96f38b5ae3b4fe62c35518f10b3c48391a6b33115c0c13b09feabe2
  Size: 110.79 kB
 21. samba-common-libs-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 106e576d05547919697ba02fd007bab8
  SHA-256: 0225c5390fa63e534a66b780576cc4462bdd6887a864c699fa03d2ac7812bd17
  Size: 100.09 kB
 22. samba-common-tools-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 042aed574a5efbdf7a3455567b0a2c4c
  SHA-256: 6d5d5c3cedfe874a8449e3c60be2e05ac88c4bf526761978d3c2215162c4bbfb
  Size: 458.30 kB
 23. samba-dcerpc-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: c713fb8ffa5a624e7d9150ebda816848
  SHA-256: cebda9c4abd16bf492f1dd54928605b1690219d12b1bbc9c92ea97d29dd3b001
  Size: 688.18 kB
 24. samba-dc-libs-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: d93f978ef70f1c4d9c8390e3c8dcbd5d
  SHA-256: 73468a5ba1007bac3f57152a4a0985033168f1b64afb2c976840bc96f1e7fe39
  Size: 31.49 kB
 25. samba-dc-libs-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: ecca819aaa60ad36e1629471ac1b26bf
  SHA-256: 5209b0881950547417e3382db7da79106fe64c4cff207c0670e95bc22d8fed32
  Size: 30.27 kB
 26. samba-devel-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: 72dbc68d6a761f70b2dc0d039b773d98
  SHA-256: 09c6dd9806dbd99c2538d1a4aca718d53830509fe430145d99addb6809295348
  Size: 214.12 kB
 27. samba-devel-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 043a8d5ac59b5657c124dd8ef7129f15
  SHA-256: f2616eb5e19b1ac1ff14c931faf2856dbcbde11208ccb1942eab2942ec32c7dd
  Size: 214.23 kB
 28. samba-krb5-printing-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: a060179b19f5d4556bcf84b46ef42452
  SHA-256: 76bf4400a547787becdd73427683d3a27b17764973290642d1fc42e04f2c8d52
  Size: 21.97 kB
 29. samba-ldb-ldap-modules-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 7f549e20a554b9ec02c277edefd8cf98
  SHA-256: c070caa9779e8c79c1447ef2c3054440ae07457be44d96bc1748ed4e927d4bfb
  Size: 28.00 kB
 30. samba-libs-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: 0cd661cea47ad54304fef83ff8a17912
  SHA-256: 83d728c606d550fb8f74b51a3c2e8d3e06366c97fb42e2a874bd234139666347
  Size: 127.37 kB
 31. samba-libs-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: d89fc909c41b345772e7d1fe6b3cc791
  SHA-256: dc353900ad07ece5095457b39b58808098e7a404103b9510485ef0ba8160664d
  Size: 120.71 kB
 32. samba-pidl-4.17.5-102.el9.noarch.rpm
  MD5: f0b61ef666cc18c74faa5b438cc54b87
  SHA-256: 3271324383b5e5de45346ae5fe7dc271ae71b92db42855088c61cf96933e32c9
  Size: 113.48 kB
 33. samba-test-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: cb09b5ae62e2d455f7ebf5d3bd846111
  SHA-256: 33b2fa84a58eb05fba894714de11a7eacfa051b876a7fd88fd9b525cc00cec55
  Size: 2.22 MB
 34. samba-test-libs-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 710a9e9e0c22f69b2aa708681c50f5aa
  SHA-256: 8c7c9cd1f614a41cfad1675ddf0ec0f155f61762c994526d9d2300c80d57e7ba
  Size: 43.86 kB
 35. samba-tools-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: b5e945451ce5f92976ce4d13db085640
  SHA-256: f642d73a22c9ff4383c2dc5b379f071816de7ed572dd440592cfaf5c755bd26a
  Size: 24.07 kB
 36. samba-usershares-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 8fdc4ea3b6c90d0beb9d051115e09512
  SHA-256: 4935cc68ef52aa069b674c90d1712c26bd2ce95a567a242af8eb28d2174551cc
  Size: 14.87 kB
 37. samba-vfs-iouring-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: d4a20e1d7471df618a1daa2861599a0b
  SHA-256: b974c88bc36cf668dca1814b5241f5b24a1bc04298331ab545720142ab387476
  Size: 25.31 kB
 38. samba-winbind-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: fb40d788d8b875d24a54efcb13037139
  SHA-256: d176c07cbf65ff8050fee3bdf4f8bf70cf3d19d794c1bc2a7afb7b2f8f15e8e8
  Size: 408.24 kB
 39. samba-winbind-clients-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 2d222905e9484c5421748b2dfaa05ec9
  SHA-256: ce74dcff11281c897b116480b37f2d1294996be072d23a69e6a82f67d732ab1a
  Size: 79.10 kB
 40. samba-winbind-krb5-locator-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: ce4b59398e7c91c27968b121d4d06f37
  SHA-256: 119e7b7da2fed371960c7ae552eeffed626b58c81236b56b81ecd23c3cf66cf1
  Size: 27.66 kB
 41. samba-winbind-modules-4.17.5-102.el9.i686.rpm
  MD5: 104cd2921b1744962887cbaf99ea38c3
  SHA-256: 9c3c0591af6bba18026b8000f8d57701ceed6891864ddd614a0e827b28c814d9
  Size: 63.79 kB
 42. samba-winbind-modules-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 82af6f3a7347707596543b0a53ad65cf
  SHA-256: 7ac68d845c201664500859291996111c3e6dc3f1fd3e6e1e5acdeebe6eeace6a
  Size: 61.40 kB
 43. samba-winexe-4.17.5-102.el9.x86_64.rpm
  MD5: 692b5138ec83e2aa02b65fad166c2a74
  SHA-256: be20758b00a3a20a24cc530ad43256b0273063f895961fe25192f65758dbe67c
  Size: 82.05 kB