dotnet6.0-6.0.105-1.el8.ML.1

エラータID: AXSA:2022-3729:08

リリース日: 
2022/08/24 Wednesday - 10:12
題名: 
dotnet6.0-6.0.105-1.el8.ML.1
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 8 for x86_64
Severity: 
High
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
-dotnet には、サービス拒否攻撃を許容する脆弱性があります。
(CVE-2022-23267)

- dotnet には、サービス拒否攻撃を許容する脆弱性があります。
(CVE-2022-29117)

- dotnet には、サービス拒否攻撃を許容する脆弱性があります。
(CVE-2022-29145)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. dotnet6.0-6.0.105-1.el8.ML.1.src.rpm
  MD5: b6e941108e93c30d3f38f3974bd8675e
  SHA-256: 8e6658e7b7bdfefbe4e33f9f8f3596d4a40aefcb74d1844193cf2cca0fc3bca7
  Size: 564.23 MB

Asianux Server 8 for x86_64
 1. aspnetcore-runtime-6.0-6.0.5-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 80e0a9fc438341381a31e43db40f956f
  SHA-256: 77eaa4aede2a4c9439e91594f15483e0ebd00d9047e9950479e302783080db45
  Size: 7.65 MB
 2. aspnetcore-targeting-pack-6.0-6.0.5-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 12f1984664dba58c7129c20df811a9de
  SHA-256: 9fd257561eaad8b175516c0b431eaa95dc51c611fab9a9564a60878eedaa073a
  Size: 1.48 MB
 3. dotnet-6.0.105-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 07bd062b1de0b5d028c197debabe9fdb
  SHA-256: 5e35f0fb3779a33c7681154c5e9eb30803ca2bfd7f179a8f872d956e0c556d71
  Size: 17.18 kB
 4. dotnet-apphost-pack-6.0-6.0.5-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: ea0793623bc3affaae5adb458fb4df76
  SHA-256: 16d493fd8dc58e24c0e32e004c832cea9d78f37cd04d31a1dacf1e2ee7bb8d8a
  Size: 3.95 MB
 5. dotnet-host-6.0.5-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 32ce7b6356f2062c1ac0f9dc5a6deda1
  SHA-256: 18f823ae1bb80de16eebbc1bea13478b65a7462b1ec4a009161ce1c58ef1edfe
  Size: 169.34 kB
 6. dotnet-hostfxr-6.0-6.0.5-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: f31f333b42c73c6be36ad4873665008d
  SHA-256: 3e8df0fa9d98d6a856d4160bfbde4a5026130735abe2bf9c0bf81dc48d6038e3
  Size: 171.85 kB
 7. dotnet-runtime-6.0-6.0.5-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: d81f28222df1c16ec6888e30483ef006
  SHA-256: 25205f3a186c48dbf8dd891577efbc9fe4edf81562fd0db062eb0f883c8f4e0f
  Size: 23.40 MB
 8. dotnet-sdk-6.0-6.0.105-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 97acf3aa99d5a03e6b4ad14fa2a49b44
  SHA-256: 3292dc76492a8f586891ced0cbba16a7eaf24b50a91e3f4ed6eaf489ec0a4a9a
  Size: 77.04 MB
 9. dotnet-targeting-pack-6.0-6.0.5-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 321ab6dde0566c3d1cd3a6de9795183a
  SHA-256: 6e061c0ab7198a660ac3156c226b43832247dcb96b8efb20d61839b914adeb58
  Size: 2.37 MB
 10. dotnet-templates-6.0-6.0.105-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: d7853d29ec7c0da7d5a7f8914e7df829
  SHA-256: 729ffebe2647af184e4bd6a2fc5e85625e5793d384442538e756b6a213ce3099
  Size: 2.71 MB
 11. netstandard-targeting-pack-2.1-6.0.105-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 798b0c540eb939327afd962f534dc944
  SHA-256: 1f12e396a1df1ce07f0096d696babd6f2339671e6c86d505690fa8181b7e4841
  Size: 1.51 MB