qt5-qtbase-5.15.2-4.el8.ML.1

エラータID: AXSA:2022-3605:01

リリース日: 
2022/07/26 Tuesday - 11:29
題名: 
qt5-qtbase-5.15.2-4.el8.ML.1
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 8 for x86_64
Severity: 
Moderate
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- qt5-qtbase には、QRasterPaintEngine::fill() メソッドと
QPaintEngineEx::stroke() メソッドから呼び出される
QOutlineMapper::convertPath() メソッドにおいて範囲外
メモリ領域への書き込みを可能とする脆弱性があります。
(CVE-2021-38593)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. qt5-qtbase-5.15.2-4.el8.ML.1.src.rpm
  MD5: b970870cb40ae2be22b97c38c155a937
  SHA-256: 10536b47117799a1a84fd1d41cab4783e4572e082c10744bcc4bb3adb26bb6c4
  Size: 47.93 MB

Asianux Server 8 for x86_64
 1. qt5-qtbase-5.15.2-4.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 7c81f462c2081f83c3b0e547d8c4b6fb
  SHA-256: 10ade7ccfc8d454f43a3e312745e052ad443bdc4091801b92b3a62adb1a3244d
  Size: 3.61 MB
 2. qt5-qtbase-common-5.15.2-4.el8.ML.1.noarch.rpm
  MD5: 92ca304d738c8ff34864a01ba2febd22
  SHA-256: 48834f3ecd034a5ce08e60e05032febafd42c20b936cce2c7968ded8039c7de0
  Size: 39.86 kB
 3. qt5-qtbase-devel-5.15.2-4.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 0abd3d71b181ae94be2d1e803dca10bc
  SHA-256: 33feab278ae51c4083550393f8e2e82a12e8586186d3178f81b1740b2d685e79
  Size: 3.40 MB
 4. qt5-qtbase-examples-5.15.2-4.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 2d07d63495f71fe92f2993a9c53c75cf
  SHA-256: e6eeb57c423a264cf7737ba2da98f294b69e9d32fe2fe46dce98d8a74025bb77
  Size: 5.55 MB
 5. qt5-qtbase-gui-5.15.2-4.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: c4ca7b50bf55d2f83477fe6cf3230b60
  SHA-256: a2fec594ece3a315701414e837cfcd1f04b4dbfdca97c54ce4a6dc8efb3c3207
  Size: 6.13 MB
 6. qt5-qtbase-mysql-5.15.2-4.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 8be94b764e15b15bd886698191c219da
  SHA-256: 39b7964d4fb87e0dac09627c56bf141f46878fcf03c3f15242ff8829491893c2
  Size: 68.62 kB
 7. qt5-qtbase-odbc-5.15.2-4.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 4182da99454f2b80856ccda004895ce7
  SHA-256: 41b890d5fb33b2c8a2a40867d832780fa7d78ce2763cfa639a28c92b0f31b87b
  Size: 77.10 kB
 8. qt5-qtbase-postgresql-5.15.2-4.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: da318c2cb07680795b730930d5f22e42
  SHA-256: bea5327d06227b5039abebc675985ad969b04acaf790865ba6d95c12a77d7d16
  Size: 72.35 kB
 9. qt5-qtbase-private-devel-5.15.2-4.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: a18487685c268befc91d7b92be0c4e28
  SHA-256: 9212e2743de8bd56673039550628214ed209916407a2f4f084060d75b34473a7
  Size: 1.03 MB
 10. qt5-qtbase-static-5.15.2-4.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: fbbc0de1fd3a550faa41e04be7860d4b
  SHA-256: 9bd45d767d69b4240a619984587033854f26a317b827d024875686d1ce3068ab
  Size: 2.09 MB
 11. qt5-qtbase-5.15.2-4.el8.ML.1.i686.rpm
  MD5: c2c01208aa8982f4dcad1dc1ae0befef
  SHA-256: 10abdc3da5ce51bb6b27d6136504c3781995419be383ec865ddf48d7d14fe927
  Size: 3.89 MB
 12. qt5-qtbase-devel-5.15.2-4.el8.ML.1.i686.rpm
  MD5: 9ed7642eaac9ccf52bb15fd60ea76cdf
  SHA-256: f360e4117aa94f97da643b6e43ee68384ff78e280e5e98e9c703548673a89242
  Size: 3.62 MB
 13. qt5-qtbase-examples-5.15.2-4.el8.ML.1.i686.rpm
  MD5: 5203aa71c7c5171b1fe465e3bf86f66e
  SHA-256: 82265c3b70f3d40e6ff68422089ba4b7c99f7189814b324e87f0234a240f7fa7
  Size: 5.76 MB
 14. qt5-qtbase-gui-5.15.2-4.el8.ML.1.i686.rpm
  MD5: 1c80279225d0a2f4c315b5ccad6e8dc0
  SHA-256: 36dfa5fa7f9ab7c7d9498897b14d666b18ee8ffab3a0c9ec55fd207205f45ae2
  Size: 6.94 MB
 15. qt5-qtbase-mysql-5.15.2-4.el8.ML.1.i686.rpm
  MD5: 3ed022ced41a45e7a9a064ca899f78e3
  SHA-256: 66d0d550efe5c3e539e280f35e475df53b2a07e1814681a63cfa207d180af4e4
  Size: 71.52 kB
 16. qt5-qtbase-odbc-5.15.2-4.el8.ML.1.i686.rpm
  MD5: 5317ef2265d73af8ca356aea7a5a86b5
  SHA-256: 13c87b3aad50cfba8489f228f019550a4753ccafdebd435a2cb6958f154913ee
  Size: 81.73 kB
 17. qt5-qtbase-postgresql-5.15.2-4.el8.ML.1.i686.rpm
  MD5: f3f710ec3cee7a1d040f99faaeb3673f
  SHA-256: 9d6394ab40eac149c3d766a116df16281820c2844df82a183d26494615aa54ad
  Size: 75.86 kB
 18. qt5-qtbase-private-devel-5.15.2-4.el8.ML.1.i686.rpm
  MD5: 91b183a20f2341e130cdf2e567ef8e67
  SHA-256: 379c5c4f9329fe4cb1e7ea9a8d6f008a75e2d7abb6acfc7a1509a77d5e4f9d64
  Size: 1.03 MB
 19. qt5-qtbase-static-5.15.2-4.el8.ML.1.i686.rpm
  MD5: e9406097869fb2e413a6a929a9f3fb8b
  SHA-256: 2ea79534fb5ce9990f201363a6f13becae91d764bd94e5ede69e05954e3bd846
  Size: 2.25 MB