AXSA:2008-480:02

リリース日: 
2008/11/25 Tuesday - 20:25
題名: 
gnutls-1.4.1-3.1.1AXS3
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 3 for x86
Asianux Server 3 for x86_64
Severity: 
Moderate
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- _gnutls_x509_verify_certificate の処理に不備があり、中間者攻撃により無効な証明書を仕掛けられる可能性があります。(CVE-2008-4989)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

Asianux Server 3 for x86
 1. gnutls-1.4.1-3.1.1AXS3.i386.rpm
  MD5: 90a59f93f183890421dc47ab4703dc37
  SHA-256: b847bda2a2c304d22c77e701efebd42702d1fcb9425124eacd47be46da70d9f6
  Size: 372.00 kB
 2. gnutls-devel-1.4.1-3.1.1AXS3.i386.rpm
  MD5: a72b91643628a25f8731891903a72566
  SHA-256: b57f0639e2a837c5d32ccc952f4910247624c5cc5ba9e97f5e823233963f66d2
  Size: 933.18 kB

Asianux Server 3 for x86_64
 1. gnutls-1.4.1-3.1.1AXS3.x86_64.rpm
  MD5: 87040fb0602be1f8fe347915d2095cb9
  SHA-256: 7d91d69953635d042c62ed0073153359cb6745b3699cf0a7d326104e030e6fb5
  Size: 386.46 kB
 2. gnutls-devel-1.4.1-3.1.1AXS3.x86_64.rpm
  MD5: fbaf6cdb273f87c777deb0edbf54e522
  SHA-256: 1de9e5e56c819758bf784c7577dbaa9367a102c052ccd32d829ac5f4ec49df3c
  Size: 954.09 kB
Copyright© 2007-2015 Asianux. All rights reserved.