curl-7.76.1-23.el9.1

エラータID: AXSA:2023-6065:09

リリース日: 
2023/06/16 Friday - 04:21
題名: 
curl-7.76.1-23.el9.1
影響のあるチャネル: 
MIRACLE LINUX 9 for x86_64
Severity: 
Moderate
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- libcurl には、FTP コネクションの再利用機能において認証情報の
チェックが不十分な問題があるため、リモートの攻撃者により、
機密情報の漏洩を可能とする脆弱性が存在します。(CVE-2023-27535)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. curl-7.76.1-23.el9.1.src.rpm
  MD5: a00a4b26cf9f77bda15e72bfd22dfbd9
  SHA-256: 835c74161273688b62106b724b9ee4fd6cf1f2d3ec2cab7a96fe472b417eb863
  Size: 2.40 MB

Asianux Server 9 for x86_64
 1. curl-7.76.1-23.el9.1.x86_64.rpm
  MD5: 0fd426fe291b12c7d4664d3f9e0ba42f
  SHA-256: c5687099025a2db318993872b4ded5d3c56997b46b610319fb2ee2318bd3e18d
  Size: 294.19 kB
 2. curl-minimal-7.76.1-23.el9.1.x86_64.rpm
  MD5: 1f174baddebe8cfcd89af18b7f49b14b
  SHA-256: 8aa91b3e681a0e35bb3b1aeb7ed96c06e0133f5037634e9f38ad0eca3078b9bf
  Size: 127.91 kB
 3. libcurl-7.76.1-23.el9.1.i686.rpm
  MD5: ff7b1c9aa28b8d53a7626f2f54d2ec58
  SHA-256: 01969e7f7b4e36725bf3d52adc0aa8020fb5ecc160a61efa3e16282c8b640000
  Size: 311.40 kB
 4. libcurl-7.76.1-23.el9.1.x86_64.rpm
  MD5: 7f0d8f2660525032d0b95d5427c01bc2
  SHA-256: 1856a1a9e29ddac07ce19eb806f7a297dd2d12f5af018092450ca0947065b0ff
  Size: 284.99 kB
 5. libcurl-devel-7.76.1-23.el9.1.i686.rpm
  MD5: ab74a12d225f3cde46dd3268332d4fea
  SHA-256: e6d80ae346d4305f803ab17faa7df71c3934a93ca9310723bca3a758697124a0
  Size: 849.77 kB
 6. libcurl-devel-7.76.1-23.el9.1.x86_64.rpm
  MD5: e2b61c53479f7541135c42205fbc068d
  SHA-256: 5f7fb92dd34d8b1b6c927ddf3bff0239eb74a462eeef6af82e68d2df16d1001a
  Size: 849.82 kB
 7. libcurl-minimal-7.76.1-23.el9.1.i686.rpm
  MD5: df8755247b978b667415a454342bd6d9
  SHA-256: a009a67458dffcd091bbbf66925936c0a8744633079bac0c7af85d6a3a12d55a
  Size: 246.33 kB
 8. libcurl-minimal-7.76.1-23.el9.1.x86_64.rpm
  MD5: 1145ccca3d4d8b733c1c971133dc9103
  SHA-256: 2ab99b0ad2546a91903a65c62933945b5a37bca1167d62b4cb64de5c179d0885
  Size: 225.95 kB