curl-7.76.1-23.el9

エラータID: AXSA:2023-5467:07

リリース日: 
2023/05/23 Tuesday - 07:57
題名: 
curl-7.76.1-23.el9
影響のあるチャネル: 
MIRACLE LINUX 9 for x86_64
Severity: 
Low
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- curl には、制御文字を含むクッキーを受け入れてしまう問題があるため、
制御文字を含むクッキーの送信を介して、サービス拒否攻撃を可能とする
脆弱性が存在します。(CVE-2022-35252)

- curl には、SMB または TELNET プロトコルのトンネリングが拒否された
際に解放後利用を引き起こす脆弱性が存在します。(CVE-2022-43552)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. curl-7.76.1-23.el9.src.rpm
  MD5: af3e54c4fac08d70103903c6bb50e403
  SHA-256: 00b858ac2147d5587f59fb9d4105a11164c55656e9ed8df74763821f191fce30
  Size: 2.40 MB

Asianux Server 9 for x86_64
 1. curl-7.76.1-23.el9.x86_64.rpm
  MD5: c4926aac74b06b0751d7c884970a67ef
  SHA-256: f123acc51785e7388b3996afcaef02a155a799b074adc043485379e7d46fd938
  Size: 294.48 kB
 2. curl-minimal-7.76.1-23.el9.x86_64.rpm
  MD5: c0487eb1aa0829ce35d4f8a63cf062d7
  SHA-256: c7723bab6fe3f6068b415b9a5ed1081939d72dba8633110ac616cb5c500b617b
  Size: 127.88 kB
 3. libcurl-7.76.1-23.el9.i686.rpm
  MD5: d7747805c8f7ddf009e4fc89844eadbb
  SHA-256: 7600ceb152e9f496b378f6c6a3530c0e7baaca4571787ac9d3cbe51bcee145a5
  Size: 310.94 kB
 4. libcurl-7.76.1-23.el9.x86_64.rpm
  MD5: 1fbc951e204d97077a0a9f51ef89a01e
  SHA-256: 3615ba997b3f3115ad8867960d53f4da18b2f7e07359ea4a08ee48be6bea6c7c
  Size: 284.95 kB
 5. libcurl-devel-7.76.1-23.el9.i686.rpm
  MD5: d1582c062dbd6d7c8d19ec478204df25
  SHA-256: a03c87c07681af83964fa6328b262a7037acebe3f7c6bddf43009c0e5e7c9bc5
  Size: 849.80 kB
 6. libcurl-devel-7.76.1-23.el9.x86_64.rpm
  MD5: ba3e3e7bb27ea50a234606fbb7f8bd45
  SHA-256: c83aea61660270ebda8b60f175860eddfd246cabf7218fbb0deaae64adb97321
  Size: 849.76 kB
 7. libcurl-minimal-7.76.1-23.el9.i686.rpm
  MD5: 67b6ed72a0b34fe709c26f57f87c8e1c
  SHA-256: e28854d6a1b5eb2eb20e57f016dc9625da79bdb0f387af1fc515cfd29b87b4ab
  Size: 246.09 kB
 8. libcurl-minimal-7.76.1-23.el9.x86_64.rpm
  MD5: 46abae09f8fcaeac1802b9f94a37dd25
  SHA-256: 3b4ad88d6f293640a13d346e8a4d54212e38e76b4033a9afc358687dcb47d1ac
  Size: 225.75 kB