emacs-27.2-6.el9.1

エラータID: AXSA:2023-5326:02

リリース日: 
2023/05/08 Monday - 02:12
題名: 
emacs-27.2-6.el9.1
影響のあるチャネル: 
MIRACLE LINUX 9 for x86_64
Severity: 
High
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- GNU Emacs の Org モードの ob-latex.el の org-babel-execute:latex
関数には、ローカルの攻撃者により、シェルのメタ文字を含むファイル
名やディレクトリ名の入力を介して、任意のコマンドの実行を可能とする
脆弱性が存在します。(CVE-2023-28617)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. emacs-27.2-6.el9.1.src.rpm
  MD5: 3be91aa3fa3c459ffe1f5e60851b29b6
  SHA-256: 5fd023d7d2302ef25b67fcd28fcc5ebf98f3e1d5962ccf42f87a5b4b20dfeff0
  Size: 42.61 MB

Asianux Server 9 for x86_64
 1. emacs-27.2-6.el9.1.x86_64.rpm
  MD5: cca91d7d60a039477b80a1cd20c5908b
  SHA-256: 619766470c42e82b9f0d98432df365a2bc2a40543076beaedf861ed2fb8fee1f
  Size: 3.28 MB
 2. emacs-common-27.2-6.el9.1.x86_64.rpm
  MD5: e56410fbb53f082bac1fc7098d4e8809
  SHA-256: 9a82f8e9ab3bde649adc34b3750ccd194e9b6d24d7940495f381711debdf254f
  Size: 35.31 MB
 3. emacs-filesystem-27.2-6.el9.1.noarch.rpm
  MD5: 55734d88cbe4eab8b3f4a581c573d65b
  SHA-256: c1af9e73c09a974caaff381dc3e9af8592381915f7c16a3f270ea000bbf59904
  Size: 7.51 kB
 4. emacs-lucid-27.2-6.el9.1.x86_64.rpm
  MD5: f05f06abe315bf693aa7d704ee9c5f85
  SHA-256: 7a457ee93238adc113fb858577999f7f3aba78a43a4b994eb9ed4fdfa7e8d959
  Size: 3.23 MB
 5. emacs-nox-27.2-6.el9.1.x86_64.rpm
  MD5: df8b9e5435aab135a365bbb333e58070
  SHA-256: 8a3e92e586dd0f5b1bcc92d3abfcdb6bbb3142b0e3cd3ff6cea911a121f4c93f
  Size: 2.82 MB