qt5-qtsvg-5.15.2-4.el8

エラータID: AXSA:2022-3608:01

リリース日: 
2022/07/26 Tuesday - 18:21
題名: 
qt5-qtsvg-5.15.2-4.el8
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 8 for x86_64
Severity: 
Moderate
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- qt5-qtsvg には、QPainterPath::addPath() メソッドと
QPathClipper::intersect() メソッドから呼び出される
QtPrivate::QCommonArrayOps::growAppend() メソッドに
範囲外メモリ領域への書き込みを可能とする脆弱性が
あります。(CVE-2021-45930)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. qt5-qtsvg-5.15.2-4.el8.src.rpm
  MD5: 98f22ca279baf9dfd5c0423729cbe580
  SHA-256: 61298982b1dd1ba180bfd463c9e892392c2a071606f41598a8b432f6a3447ce7
  Size: 1.82 MB

Asianux Server 8 for x86_64
 1. qt5-qtsvg-5.15.2-4.el8.x86_64.rpm
  MD5: 4cb7786c8258c50fc257cb4dd130d178
  SHA-256: b60defbce5e826e995b6a64af976c3f01946103b3c027ec4a5ab1998b9f3bb83
  Size: 183.84 kB
 2. qt5-qtsvg-devel-5.15.2-4.el8.x86_64.rpm
  MD5: 169ef835024ae65b70fe8ef0fc920edd
  SHA-256: ee022b16d275009a9de53fe9261622e4f24c9b667d364e592770e5ea236f0f7b
  Size: 32.14 kB
 3. qt5-qtsvg-examples-5.15.2-4.el8.x86_64.rpm
  MD5: b8b55617ae8d43cbb74ded913c0cbc43
  SHA-256: c6eb65c595c94040da4587d0a84a662287a648ff03fadbfc289cf77606f2dc0f
  Size: 1.28 MB
 4. qt5-qtsvg-5.15.2-4.el8.i686.rpm
  MD5: b2fe6485e57c03e1b3f70f09993ab93e
  SHA-256: 1ce71e5763445f278dffc372030780e44448a85322a587a44829c8a40599c942
  Size: 202.69 kB
 5. qt5-qtsvg-devel-5.15.2-4.el8.i686.rpm
  MD5: 3dc8d4c72fcc0be0eb6cdbaae5df3263
  SHA-256: 8dbafb39ea35f108bbe55ce701312140c7746306780985df66c266ec1ff8267e
  Size: 32.16 kB