qt5 security, bug fix, and enhancement update

エラータID: AXSA:2021-2858:01

リリース日: 
2021/12/23 Thursday - 13:41
題名: 
qt5 security, bug fix, and enhancement update
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 8 for x86_64
Severity: 
Moderate
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
現時点では CVE-2021-3481 の情報が公開されておりません。
CVE の情報が公開され次第情報をアップデートいたします。

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. adwaita-qt-1.2.1-3.el8.src.rpm
  MD5: e494dbc1f134f74e7c9762ab6cef05cf
  SHA-256: d6b589d7589a07ef9dcfa0cd104c44837b505c326f77b81057778240d2552505
  Size: 438.67 kB
 2. python-qt5-5.15.0-2.el8.src.rpm
  MD5: 5d7ea3774d50a277d19d3f3bb809f8a4
  SHA-256: 4b6f1f68c490d89df7f4c274cb46af66c3e0a90206127054ca3431c8cbe32b80
  Size: 3.13 MB
 3. qgnomeplatform-0.7.1-2.el8.src.rpm
  MD5: d957b728add548aa27e03e9561075414
  SHA-256: 9150d8d5533103f3572d3a590c3bbbf2f3247644f904e7ca1324f1a28ba5de31
  Size: 44.86 kB
 4. qt5-qt3d-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 5a74ec4090a7ebbdd3ec89f9b7a565a9
  SHA-256: e69dc68283f4dee39165c7257d2514ce8dcc2401d7f89db4db98b59d6bf8d9c7
  Size: 78.16 MB
 5. qt5-qtbase-5.15.2-3.el8.src.rpm
  MD5: 7b3ba6e87d11b4fefdb143b75b5c430c
  SHA-256: 3a52dc4e60cf77b0e9fe77032a0afe768dd2e08622d53dca15a698a0629cef6b
  Size: 47.93 MB
 6. qt5-qtcanvas3d-5.12.5-3.el8.src.rpm
  MD5: 3960390d4c7bf63c69fe6dbc0b0ff701
  SHA-256: bf4b1c978fdc7e9d1e6a5cb5332840a1d7da167f69bf1e0b6808ec5f61fc3840
  Size: 10.42 MB
 7. qt5-qtconnectivity-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: c4684f619082286251076c9f117bfc26
  SHA-256: a1be18c2608918dc9a98b3db94ed27b52dcf1db1efb569eccd13e04567d391c9
  Size: 2.70 MB
 8. qt5-qtdeclarative-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: b8c361f37f99961802ddca374787f0d5
  SHA-256: fd6f513f1adc1655071f902b61ff9e9130e6ee982f6cd99f27c10f73e2c368c4
  Size: 20.59 MB
 9. qt5-qtdoc-5.15.2-1.el8.src.rpm
  MD5: 8943b46fa24c2ea103055c407fd4a799
  SHA-256: 1deddbc41163f19070f0b14dfed66bb0dec9ea21eddafdba09e0de90b5240b44
  Size: 5.49 MB
 10. qt5-qtgraphicaleffects-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 7e08a93951f9ed610dac2386e2631979
  SHA-256: 033c06d9624e166f053bb05061e2ecfa9c5b0d39015ceb985a4e0e0f7960ff1e
  Size: 13.41 MB
 11. qt5-qtimageformats-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 32bd32afdc547d04a8354b1afc681193
  SHA-256: d415be8a0151da794a88206f1ef49be419a5d8f31c2c6022def8f567df670d84
  Size: 1.74 MB
 12. qt5-qtlocation-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 23d3212beaa3e8acc9c2c54a231adb3d
  SHA-256: d1e53b7f7ab232e8fcfe4194cf243d6cec760fe9d289fe23578ef0b6df1273c2
  Size: 6.27 MB
 13. qt5-qtmultimedia-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 8694f061fa756cab48912fe423f1d662
  SHA-256: 92b0b442d7d4ad06c126f911e7ca664c7943da1bb0db2c3589ce4b9820a8a06a
  Size: 3.67 MB
 14. qt5-qtquickcontrols2-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 051c86252d5e4e9c8f61c1221a05c663
  SHA-256: 5b503e52da754efab26f6a76d8b43f64b2837703e36750a0abebcd4f95743838
  Size: 7.92 MB
 15. qt5-qtquickcontrols-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 42f21c5bcf0f2f133c1ab06d1765c125
  SHA-256: 3994f448e29b35ce0b1f3bcd306ac7e2db6f92fcc641902d90c8b920b454fe7a
  Size: 5.72 MB
 16. qt5-qtscript-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 7803186856435042df79ef70c7a48d60
  SHA-256: 3a1773d5f61cce613b405bf3650e8eef60dbcf74771df124bf40b4abbe83f5a2
  Size: 2.56 MB
 17. qt5-qtsensors-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 7cd3ae2891a694cfa1054e9344a1c651
  SHA-256: d1c56913ebf9a2889c157f9cdcc1eebdf78ca8de2efe26eb5fb567e82f0200f1
  Size: 1.98 MB
 18. qt5-qtserialbus-5.15.2-3.el8.src.rpm
  MD5: 6e9feb899e76e11632851d76d00382d6
  SHA-256: caf320bc19ab96e6d92007ea34058e3e8e3b0de43d7b733a17346b3f78ff8b59
  Size: 359.41 kB
 19. qt5-qtserialport-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 3be707ba46068cd0cb7f52448ad3dd09
  SHA-256: 390a1464d36f7043fcc0b8953675eac8ac7014a1660ed5947773a78628ad278c
  Size: 328.90 kB
 20. qt5-qtsvg-5.15.2-3.el8.src.rpm
  MD5: f042afa045b98035ea23b62eadd2e1cf
  SHA-256: 198fad2c2095b5f0c29bf6f2ee368f1b793a724ed4d4ef8a769f620c55afa745
  Size: 1.82 MB
 21. qt5-qttools-5.15.2-3.el8.src.rpm
  MD5: b1a46e02de0ce60a480d42e7bb302f61
  SHA-256: 4944bb337ac822dd5a8718f765cca903ae303da8ee2f820195866082f6e69d86
  Size: 8.51 MB
 22. qt5-qttranslations-5.15.2-1.el8.src.rpm
  MD5: eff1f51d6ab043f97dc71abc63092a73
  SHA-256: 5edfd2487213685399c8ba1b80ae4c1c8107249d8033e29b0171b7531b6617d9
  Size: 1.37 MB
 23. qt5-qtwayland-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 4596743f5252b76c3c4f32ec6b9e7a1f
  SHA-256: c36f528e65ddfa132ab6e218572df50be7d07ea02edde81bb5bfda931991abc2
  Size: 575.98 kB
 24. qt5-qtwebchannel-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: b5ecee0b2ea3e7b84e5e759a8e0a6ba6
  SHA-256: 2315af53b798075af762b3131dd862091f44313ad7d956b4e86684cfa48ace8b
  Size: 217.43 kB
 25. qt5-qtwebsockets-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: e44df718c40df9a57c3d9ea3448e84e7
  SHA-256: ee4e859f37e5f45c1109254948fd66762441d816b2fed566b6e75f2a152d41f6
  Size: 266.36 kB
 26. qt5-qtx11extras-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 163b73c3a46a9a98c42735bf46537a64
  SHA-256: 51f3b8edc3d03021d8941e70540416438eb5f7f715f022fd39f82c2a2176807b
  Size: 155.85 kB
 27. qt5-qtxmlpatterns-5.15.2-2.el8.src.rpm
  MD5: 79531c09e4e6e94ba465995c7e7eb068
  SHA-256: 88a1514a816b724f7d56cd2f6b4a98850f30be43eb646d508e4f365ef746c913
  Size: 4.99 MB
 28. qt5-5.15.2-1.el8.src.rpm
  MD5: cf0f976c89f6f304cfd2ee2c7cc3a4ce
  SHA-256: d02b4cd74accb430188883c38a32c741c3b990c726e8ba8c3c143813f8f6f06e
  Size: 12.40 kB
 29. sip-4.19.24-2.el8.src.rpm
  MD5: d7530bb1563e2f70436b596d7c5c8dc4
  SHA-256: 74d1f88cb2f8fbb2a4554d4fa7cac15e28cff27544bfc93c283ef0aeb76163d3
  Size: 1.02 MB

Asianux Server 8 for x86_64
 1. adwaita-qt5-1.2.1-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 4794eba32ed6f449e37dc943d13636eb
  SHA-256: 1126838367c32191922aba1b6578f0cdf725e0d44e3605c6600613860881589a
  Size: 123.04 kB
 2. libadwaita-qt5-1.2.1-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 37bd9705810d3c6216f90bc6f7000775
  SHA-256: 129d0a2b1c297c6330ca93be07f8655f563f04f53a723c8b844bec09f4672666
  Size: 118.99 kB
 3. python-qt5-rpm-macros-5.15.0-2.el8.noarch.rpm
  MD5: 61d9349e8e1ee4afc10e68d97c67e086
  SHA-256: 97f89fb6c761fd576493a9a7815cf06a0490be23e94a62c7b4222adb4a080da2
  Size: 16.57 kB
 4. python3-qt5-5.15.0-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 9fc2de49c22c0b56f55189d325d06f8c
  SHA-256: 3b6a6a8559c202fb722b480e4991ea3412656d51f7d3fc61330d5bddcff23fb7
  Size: 1.22 MB
 5. python3-qt5-base-5.15.0-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: e1ab27f262b3a0a033901029838bdd6f
  SHA-256: 4028dcb7ddd6ee4c40295753a0ec00cd073f2d4f621bfa35d07fd2f3c477f478
  Size: 3.25 MB
 6. python3-qt5-devel-5.15.0-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 3a55e63813abb6f1844c4b4ef60cee9c
  SHA-256: 7059875846246c6bb5fe40c8ad4dc66c08a27b5e941c673bc957a1dfa2bc74ae
  Size: 576.57 kB
 7. qgnomeplatform-0.7.1-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: ffaf54104ce1c9c9b72f816793a6e9a9
  SHA-256: b4b35e944ace6fd38abbf0bd43c4af2b2e4400b31a094a36a77ebb9aa39b5023
  Size: 190.64 kB
 8. qt5-qt3d-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: ac3b5d7a8e3ecd01357fe29b0db5bc27
  SHA-256: 760dc1538ced1e87df46cd46100a16671a890a771481667cd0bf493afdf8a458
  Size: 2.17 MB
 9. qt5-qt3d-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 3c8e64089f51d14d7f8da74c828452c8
  SHA-256: e581cc26e0a405d369f3095c92112efa833ec3f73517a8f791bd3b04d07d6f8f
  Size: 2.79 MB
 10. qt5-qt3d-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 4e8fb023d3c76ded9797442980556e46
  SHA-256: 75f7063d98ebf4fc629de108c8f1f30c0fb8003701e3815c99595d04eb4c4fc5
  Size: 263.60 MB
 11. qt5-qtbase-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: bc07660198caa6aa0378b528660436f2
  SHA-256: f64dfd41fa60bb645ad75ba6c0237a7d85d90936febf91d35a254472137db7ab
  Size: 3.61 MB
 12. qt5-qtbase-common-5.15.2-3.el8.noarch.rpm
  MD5: 834e0538d2e42adf335914067c5b7bb4
  SHA-256: 277e7c052c3b4a9788546b20fc28c1905faac001278a84f2013dd2ed67b015dd
  Size: 39.58 kB
 13. qt5-qtbase-devel-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: fca1e92eff8b14572d3328fbbc2a20fd
  SHA-256: 7ef25e0ef4d7a5454f21bfe9dcf00ac0b96e50db4262c840834798ccc74154a4
  Size: 3.40 MB
 14. qt5-qtbase-examples-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: f56c1f7a9b5f4afa9058aceeb9270487
  SHA-256: 7e1fde587874da3aa643dff15f8e43234b3d3854157f060b53fc116fab27d814
  Size: 5.56 MB
 15. qt5-qtbase-gui-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 77e99c2c643fc4c764d9558670870496
  SHA-256: a64d6b96de750de23d564d7068a1cd6221c0a779f0c9e072974d4eddaae5d325
  Size: 6.13 MB
 16. qt5-qtbase-mysql-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7d71bd15cc6c0bd5a6916b69fb7bf4b6
  SHA-256: 102542cf2ecac6d1dd8ac9d3ed47309d00ecd4633a49602198cde3dbd17d0934
  Size: 68.38 kB
 17. qt5-qtbase-odbc-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: bdb6fcbec075b8a2a6278c19b6dc674b
  SHA-256: e05a51b4f77e46dab274abfcef4387c3ee33fdf70cd5be34fafcf5996374aaf4
  Size: 76.86 kB
 18. qt5-qtbase-postgresql-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: b0d306e5c6b6aeea530ab8fd4cd6e214
  SHA-256: 471d831be303043016d69efa97969f36169784f44c710fac02ed3e0df8443086
  Size: 72.12 kB
 19. qt5-qtbase-private-devel-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 22ff137ecee284e4f050fcefe2f4cd7b
  SHA-256: e82e83cc5fd7f3861cba6011a1fd51d6efa349edb460f744d3f5f4401d8b2c4a
  Size: 1.03 MB
 20. qt5-qtbase-static-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 5c8163df6657373f0fa6a4c38c5a003b
  SHA-256: 1ea902c832461c5d358c0d4af839dc1dcdcdf7a396ce35309d3bd354b49e8b17
  Size: 2.08 MB
 21. qt5-qtcanvas3d-5.12.5-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 40d2081ef01f7be042bf418e685b1776
  SHA-256: 208040e9304ba45458bab97a531d693358244f57fed76772a6905e22bfdcdeb3
  Size: 193.91 kB
 22. qt5-qtcanvas3d-examples-5.12.5-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 4e6ec5de9c0daa00db0910bcc7684115
  SHA-256: c3d89a4b41211844233a995671695771fd9960fa03f71064bf51461b4c4f6477
  Size: 17.99 MB
 23. qt5-qtconnectivity-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: f529a9dbf862de238b080ee99f4b15b1
  SHA-256: 52130779e687caad82bb1f4eb4022e6b8f7962665383435ebf591f44ac8b0248
  Size: 536.82 kB
 24. qt5-qtconnectivity-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: bee66fa9504b903b4bd42578dc84d9bd
  SHA-256: 74896bfbcdb9712b56214d175d052086f0295e37d74d9d4b989c9cbe91dc0d5b
  Size: 117.87 kB
 25. qt5-qtconnectivity-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 3b6c573632f49de85ae38a696896a5d1
  SHA-256: d8f033aade852bc91c524ccec1a0cb0a9d8a82d6932d63e7aef4e159c9aa3b54
  Size: 705.02 kB
 26. qt5-qtdeclarative-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: b72f3492eb67c3ac860c69a829c06731
  SHA-256: 86b35d4a1b907f8fdf0f3b71a56658a393041a437f781fabafaaa9942c5eb05a
  Size: 4.19 MB
 27. qt5-qtdeclarative-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 59b578c5a2e36d59010e4e53923e583e
  SHA-256: 177c07973755bd0752e418c524cd8d020a6c9a04ca4eee95407c81ff70c81799
  Size: 1.43 MB
 28. qt5-qtdeclarative-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: ac8a35f02f4a8f2b99f84d72c1f01c56
  SHA-256: 959bf8068f2ce835aafaac18e18ef062d35775f150629ed01c1fccb7721d1b8a
  Size: 6.71 MB
 29. qt5-qtdeclarative-static-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 6fd7c1f84c76bc4fe2ed9c7e5fcd86fb
  SHA-256: 762e8af352b75f32af51584d0d723f619acad7c7b9c2aa897a69e7388450e1ca
  Size: 456.64 kB
 30. qt5-qtdoc-5.15.2-1.el8.noarch.rpm
  MD5: 1f7b5a62a05fcd3447ab7c497cec7115
  SHA-256: 124f704c672ee281143eb17bcef2a6123db316b18a8f3961ba4ce09c1b10de84
  Size: 10.58 MB
 31. qt5-qtgraphicaleffects-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 3f2d1c9b49959727e98cb33b5de3fc82
  SHA-256: 311329a17d4b8148fa7fe00bcf6229f4d72b96ebf8737b6890d2971cfcaae7d0
  Size: 120.66 kB
 32. qt5-qtimageformats-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 2a8d27c49d2bfc0c45986b2ec2ab0ea1
  SHA-256: 41995919f234a69ff4f50729ec08df615fcc5504747275422eed7d8749174c43
  Size: 105.18 kB
 33. qt5-qtlocation-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 121d41904b9e2c1aa07aef8fa82ddd7a
  SHA-256: 3cd891789f6fea13156b3c8b18f7b91c8a0b417bd4232644e227ce117805e012
  Size: 3.31 MB
 34. qt5-qtlocation-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: a65167429bae61aa9fb92e4f1e5124ba
  SHA-256: 10747e85ab76c47d0beccee8a13b5042e0f2618cf23446f0392b31289925123d
  Size: 161.15 kB
 35. qt5-qtlocation-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: f786cfba5f7ddb57ea148412078d5be8
  SHA-256: 9d51400fb72fef68892e7dafe6560dfdaa01e5409fa6985fde37ea5f7883b614
  Size: 1.29 MB
 36. qt5-qtmultimedia-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: ad9e8b9ccd1a6fffc9c84d524f1f14d1
  SHA-256: 779eb71411a9ea390de0aff74149c7d4eaea24f5d789f8672d8ec4fb069cd204
  Size: 881.68 kB
 37. qt5-qtmultimedia-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 0ed32c099ae1513b45d1a2be31d422b1
  SHA-256: d79c6ccd7ccaa65c1f774343903506c7118ba11f52d5bf8114bef6ced21dba31
  Size: 120.44 kB
 38. qt5-qtmultimedia-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: d2ff3c6b6f53e6e69ad6870d01adfc03
  SHA-256: 505f798bd634113569a4dcbf894cad19c9832ce720127135d7c926b480e554d3
  Size: 907.73 kB
 39. qt5-qtquickcontrols2-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7eff36a24b5a7e586af9ac01cee55974
  SHA-256: 657ad2906268d2ff82bc77bdc7a15f8841e62692f25d9a2fce640386566f23ae
  Size: 1.65 MB
 40. qt5-qtquickcontrols2-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 0cdfb802e39fbc6b1cb6075684dd5484
  SHA-256: 7e617213905371dbc9ed123252f41a9581f9275526c479c78c32121210238bca
  Size: 76.84 kB
 41. qt5-qtquickcontrols2-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: eae1ee6222b623821194564f214ec9a5
  SHA-256: 2e06af6a57a0a1556948e7f5192fb5a8eb43d081f0208ddf1c9de63f85787706
  Size: 2.44 MB
 42. qt5-qtquickcontrols-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 39ed6087ec3cd15f54041f645ae0e8a0
  SHA-256: 68d12876f7abb876b5b2a0259e1278c8a48cba4bd92074a0a146d4f53d9d1b47
  Size: 1.05 MB
 43. qt5-qtquickcontrols-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: a785042e151ef48bc9efd103833b57bc
  SHA-256: ae5b18c41f412dca441e2cf9348082cc105fb2c2ea2af7030d18d6f7bef29537
  Size: 7.83 MB
 44. qt5-qtscript-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 90cb1297fe9ba211f337660c6d8a2a83
  SHA-256: 0d12abbc2f84e29107d448107859aed6603e395206ef2f1b3d8717f13390287e
  Size: 1.07 MB
 45. qt5-qtscript-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: eac735c763638740ed298a3d8bc94532
  SHA-256: 9da74638846a2fb4230f88161dd42b9c4e82e14bf0ab2344dba21c8b202de1a4
  Size: 87.50 kB
 46. qt5-qtscript-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: ad789990c760195b4b324e87a8492274
  SHA-256: a03648dcd7e4561fe215d0b41229a30be663ebdfbc6a58891d53361c1c302b85
  Size: 373.73 kB
 47. qt5-qtsensors-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 661318f3676519aeb1cbfb696d190bdd
  SHA-256: b50e76fc59b5ecccfd4055395250d06b2f0e6a49294f844123a725e7e5567a8c
  Size: 218.66 kB
 48. qt5-qtsensors-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 2e231dc9d33f35641fbf9841b9ea0d92
  SHA-256: 0bc17b5aeaef098b149b9ffbc328ff47eb6fcea9e93eaea3ab6817a96d001554
  Size: 45.91 kB
 49. qt5-qtsensors-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: aad242bf20c8d643ac93fc34ad8df587
  SHA-256: df2b4d066c3b4f09a7f1330af56643fe63ddac914f58a534532787b8852f3ff9
  Size: 263.09 kB
 50. qt5-qtserialbus-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 8240f1bd536d00dcb13554946bf024ae
  SHA-256: 083a7daa696b37e0683c9e21580c6e91e83a0b773f29958bb9832ca55c8c7006
  Size: 219.71 kB
 51. qt5-qtserialbus-examples-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 00ab280efd8342735fff52745814f8b8
  SHA-256: 627ce38e74e3baaa6527c2bc155ac42e53884fdbbd51bd377cc7aa050d329ee8
  Size: 220.55 kB
 52. qt5-qtserialport-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 17889c2a8477762e704a5033442e3049
  SHA-256: a9c07d51ea5c8f481f5b55801c0ee7c00dff69d9d41b5e99da060fc9bc44f73b
  Size: 70.24 kB
 53. qt5-qtserialport-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 0966e4239724a452ddbd234e3057cb6b
  SHA-256: 2a19af76228e34a8d8e4351240c911a5acdc7d49172b577831cebed7b2b306b1
  Size: 26.06 kB
 54. qt5-qtserialport-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: fc57d1a9d8ddbf7e1bbfceb7a0d64313
  SHA-256: 6dd53f359b82c240e2202258dca86e7e3cff9119b5eeed34dff9e725aa6f7932
  Size: 173.07 kB
 55. qt5-qtsvg-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7b363fe664e4050c793d9befc9b86708
  SHA-256: d35a55d3e0356551549b240f5ac19c2ca11de75b7cef103bf25332cc00b588a8
  Size: 183.45 kB
 56. qt5-qtsvg-devel-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: ecbb873577c3b7833cae63636ccc2fb5
  SHA-256: cd10f5c615e8210e45b6c16ec2a9c9a1606604308c8b4befb159000fa350a437
  Size: 32.02 kB
 57. qt5-qtsvg-examples-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 8d6b42c4689242a2bc672941aff43df5
  SHA-256: 72cf2731e6ed15f9f5eea359782a3fb9f81ead6dcf9ff1645eaacc33529d4d28
  Size: 1.28 MB
 58. qt5-assistant-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 3cda38a75559bbb252f339aa2e3ee217
  SHA-256: c89dbd5fce70d802e5a91a61e0bdbcf8b06ff4dbd0af390e724fc9ceae45abab
  Size: 397.81 kB
 59. qt5-designer-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: f1ef756be468c74d9a425c8240af9057
  SHA-256: 77891a4eccca1b50ce283c13bebcb531c4ba461610171f1002339f64f4af2c40
  Size: 176.95 kB
 60. qt5-doctools-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: c2e731b8b86807fcd36d9b24e74e50a2
  SHA-256: f36009db44328468f81b4dc733cc8b2ecca7140671d4aa5641623a7b35e637d3
  Size: 765.64 kB
 61. qt5-linguist-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: fa76111a6fb49a9887d5a922e2d91abd
  SHA-256: 9ba41fc5ef5f39cc240f6c5150f573fc1f2364f2f2efe3a90dc748922dc019d2
  Size: 936.13 kB
 62. qt5-qdbusviewer-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7f87d9fa21adbe71eb9ad6310b9bad52
  SHA-256: 6a4e82fd3389acd58bafb9cb190ae87dc2c33ff5225c1263a05ba037e8c45e5a
  Size: 64.23 kB
 63. qt5-qttools-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: a9f8f4775b8738d880f6bc0996456f5c
  SHA-256: 2c5ebe26c13eb0e1826d09bec53d90f14c855dc93f2f09e0149d5ae515c04461
  Size: 53.16 kB
 64. qt5-qttools-common-5.15.2-3.el8.noarch.rpm
  MD5: 512a82282e0a217ad7cebd48e6b30db3
  SHA-256: aa2bee7185d30f40cba6fe317c62e025bc0fc775b7a15d34f531a4fb073b6f06
  Size: 20.35 kB
 65. qt5-qttools-devel-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 30269db14b8d77b25cbe992772c77369
  SHA-256: 0816c21bdd15660049726c412c9cc92b1e7ba7594ff823ed600af19b583e7515
  Size: 201.81 kB
 66. qt5-qttools-examples-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 9dd1cb6a7997530316fb32ccde2b2a2e
  SHA-256: e73f80939ec702999dd8af9561a28aac10abfb764145ea20b9e23b1da790f16d
  Size: 595.49 kB
 67. qt5-qttools-libs-designer-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: ed98933ef021432387e6bf015a7c801e
  SHA-256: 5dee39b50d934eee4311338cfe56866b08e5363a9a08727b43f5aa05f8caba21
  Size: 2.76 MB
 68. qt5-qttools-libs-designercomponents-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 03f66527e2b23916917e2cebc2449d6d
  SHA-256: 599ed67f0ca61213bc982d25f0e196fd092083a52302a4eb1b0f835cd832cabc
  Size: 834.69 kB
 69. qt5-qttools-libs-help-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: dbe453fa8cb88efc525f6172cf3d3d62
  SHA-256: 5dc7b6cfcf3e86b7d0c5d2c54c92c1ade1d1172fc2c0fa1b65643d354b6cb665
  Size: 193.02 kB
 70. qt5-qttools-static-5.15.2-3.el8.x86_64.rpm
  MD5: 3063f5da4ddc596c8b30db3eccb48978
  SHA-256: 37982038429a3660b3316df32943be933837723c63768d165def15c2017106c8
  Size: 220.42 kB
 71. qt5-qttranslations-5.15.2-1.el8.noarch.rpm
  MD5: 9e8a20e8cc25f393aaf4bb59318b6324
  SHA-256: d7148dd6d6fa03895d552a6feafd54bb95f4b1e420eafdb0bac5eafec836c0bd
  Size: 1.84 MB
 72. qt5-qtwayland-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 3592f30bf1f8a05a5ccce86ec4604b07
  SHA-256: 488ef9cee4631f87b6f301dcc41599cfc761f4fafd4a78333a8b512114800a6c
  Size: 1.10 MB
 73. qt5-qtwayland-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: d13373c4e1c1fa8095fb1e12cf1223e6
  SHA-256: f3c1e2fd856ebca5b327f3146833f5435567f11dd09961b8fb75160a5676a74c
  Size: 258.05 kB
 74. qt5-qtwayland-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: f269a7d6589714eefde5fcf157d87e04
  SHA-256: 0880401c29aca0a1612f3099029465c140e4261c821b59f8a786ba3336a3d700
  Size: 271.68 kB
 75. qt5-qtwebchannel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 80ba065ecb19435b3a79fb2d724e3305
  SHA-256: 6f6f550c99a7410dae37a2106116e818a285e98ca1c806bd89d0594c16187568
  Size: 101.07 kB
 76. qt5-qtwebchannel-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 2a6e895b96e8b339e9c492c761e2c957
  SHA-256: 22d77839ba2b41d369ddde8e08d1b721a816b46a7be4aa0ace46dbd693c66194
  Size: 25.33 kB
 77. qt5-qtwebchannel-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 75104bf1425a349764d9b6bab9a113fb
  SHA-256: 1d06c5a216eb889e08bae09d6aa96ad67e372234c46cfbb0cdf1a43615618825
  Size: 54.80 kB
 78. qt5-qtwebsockets-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 76a2d83499ebcea046a3fabb35053d92
  SHA-256: 839540290d36c2930cc0e72d45b6edf5fc7b2d2e37baa16ec50ed3541b68c511
  Size: 100.27 kB
 79. qt5-qtwebsockets-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 98d147ca78018f1571575ab1b884bc68
  SHA-256: 832267043d0b1eb021bcd0a20064c56706d9b1a018c5b16633f16757aa39e2d7
  Size: 46.07 kB
 80. qt5-qtwebsockets-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 5467d445b21e5295dc1eee1b63775544
  SHA-256: 178ea26f76f92a09a5e28b3faddf552c79b44345a05e02adb1149b4e56bcf2b3
  Size: 66.64 kB
 81. qt5-qtx11extras-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: d7cf8ac50117602723264c7fcaf2d20c
  SHA-256: 8a34365dfff10b9542da950e15356e060435a967da50f1e083ae25c8d7613ec8
  Size: 39.12 kB
 82. qt5-qtx11extras-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: b1e1bea8be5544f7c095a2255767a7c4
  SHA-256: 0a5d11653a026283a6c93e39c5accaa3c7ea5fde347fcb221a3d9e9da789f570
  Size: 19.78 kB
 83. qt5-qtxmlpatterns-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 6c9465e4d06040eaa48de2204f8632fc
  SHA-256: 3863a58b60856e00904581e2efd8c177468fc26d32e7edd2a5a438fb388e8068
  Size: 1.14 MB
 84. qt5-qtxmlpatterns-devel-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 1fba4cf4229bd65ad58df711d99ff282
  SHA-256: 7ba21e452a1f5c4804a57aec3e25d83f8513fd50535b62e8f798449c44ff8be5
  Size: 336.68 kB
 85. qt5-qtxmlpatterns-examples-5.15.2-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 45bf4f26e0ef7135e1d75e21813491b8
  SHA-256: 0b66e5dc216f35f086172cbd691dfd482b44b8c33b47b73efd212f5ccbb84d87
  Size: 78.59 kB
 86. qt5-devel-5.15.2-1.el8.noarch.rpm
  MD5: 08d5320d2032d5595e45faf03d791a9f
  SHA-256: 80ef7f88d9a3b61687cf849fd2c2b8723b3a6bd951d1d9c157bbbf59a08eba77
  Size: 10.59 kB
 87. qt5-rpm-macros-5.15.2-1.el8.noarch.rpm
  MD5: d981b76cc1aeb5b74536105c2f4c834b
  SHA-256: 9e24b8e5f869349e23cdb7daa2ec9b477ee4a8787bac6e2642a81dd63fba6aac
  Size: 11.34 kB
 88. qt5-srpm-macros-5.15.2-1.el8.noarch.rpm
  MD5: cfa7a1208217255127b0be000fb9f5b8
  SHA-256: 1a62e6d9197af64e874f43d8d82fc132b7b3d7d88758553f2cdf9602d0bd4f22
  Size: 9.50 kB
 89. python3-pyqt5-sip-4.19.24-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 02dc8aa95d3199f47e3948ca829f5628
  SHA-256: b9a5884f11c5392e7e060b8399aab62451580b80da658bb5d1f192daaeb90f31
  Size: 90.79 kB
 90. python3-sip-devel-4.19.24-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 36d7d8eddc19e7224505a87e24c06fa9
  SHA-256: 1b71784f6bf695436ee3d10a129876166030407b5745fe046211f710227caff4
  Size: 63.65 kB
 91. python3-wx-siplib-4.19.24-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 2263182bf485dfd9e1dbcc9d067bf4b7
  SHA-256: 5de55f8e5b42042196753a8365efda4754105b4cfe791f9ff74e4586fa02e15f
  Size: 91.37 kB
 92. sip-4.19.24-2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 463a558ec5651d31c76895d97af99b0b
  SHA-256: 203968036ebb6661cca1528eb6ba6eb3754dbf17971f9a4808e633e2e0e50c3a
  Size: 188.87 kB
 93. adwaita-qt5-1.2.1-3.el8.i686.rpm
  MD5: c5f6f0e135884cc5903f7647db100d26
  SHA-256: 6d9ffbfec932920ef4393479d0099e75ac6aadec1f9f393dee4754c02fc036b1
  Size: 136.96 kB
 94. libadwaita-qt5-1.2.1-3.el8.i686.rpm
  MD5: 8ca82c47a68bc8b0a83f3167b898b637
  SHA-256: 5b3a41b96ce8b2f9fdb1761b8634a70dc178e00313c2d5e554696f433cabfe3d
  Size: 129.72 kB
 95. python3-qt5-5.15.0-2.el8.i686.rpm
  MD5: 1519795b0eae251508679b7b4b4cfd95
  SHA-256: 88c7306f03c9fe328a8d7e6657752a69817e1c31387b394ec11b451d988c9fc2
  Size: 1.14 MB
 96. python3-qt5-base-5.15.0-2.el8.i686.rpm
  MD5: 10e606908902d3601cb8a193157f063b
  SHA-256: 1395adb58326a077b2dd96ba6d19c81794fea55e7540cb061246ea4d17f2c273
  Size: 3.02 MB
 97. python3-qt5-devel-5.15.0-2.el8.i686.rpm
  MD5: e291b792c52600d60f5a9964ff0578fe
  SHA-256: 984efaed65fc9409b066f5eb0c26baa53df88f4ee131813743a6984014d144f5
  Size: 576.62 kB
 98. qgnomeplatform-0.7.1-2.el8.i686.rpm
  MD5: d9df096e866d36cfd65913552f01c925
  SHA-256: 663c01de6fd46cd67629b8fcbd6291f5d586e22326a3377c499b440e91d45bb6
  Size: 210.73 kB
 99. qt5-qt3d-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 1b5b37c4fdc9dffb55302bdb22ab27aa
  SHA-256: 213997a6167c3d2b5fed13cf49e984b4b5c347ee3932d960b3b50a3c787f116e
  Size: 2.39 MB
 100. qt5-qt3d-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: ca8cbb5ed190df25dfb5f5e09c4602b6
  SHA-256: ccbbd515aa8a02204bf80d56ff92b539108ac1785dab85a3c39bd3d788e6d76e
  Size: 2.92 MB
 101. qt5-qtbase-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 4625c6b389e1c3cb6c93b96a3a40921a
  SHA-256: 81d2056d9a60b54ccf218d6b4c58e31364ecf64b2eb9767e35f5d8c383cc554c
  Size: 3.89 MB
 102. qt5-qtbase-devel-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: e898c81fe91c45464fc65ad824391fdf
  SHA-256: 5785219c295cebc138178c3c031769cdc347a132932d73a0d0032b4abe35eb7e
  Size: 3.62 MB
 103. qt5-qtbase-examples-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 7c278abe8a741a3a44a734c9d819d474
  SHA-256: 2b08712f6777ae2ce28a50e7b45e04c5b13aa62d77aec3996ecffb45ceacdca1
  Size: 5.77 MB
 104. qt5-qtbase-gui-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: f060ce5a64ba0c771f876a7a72afcbd9
  SHA-256: 4d29cfd6b16a565636570ca699adb1820f9ce450d6f0a115f1db75c16609a65c
  Size: 6.94 MB
 105. qt5-qtbase-mysql-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 43ef2c249f19ec6a772fb4a196225135
  SHA-256: cb26035857430d2bcfab248fa8fff399eb48ed6a89534ef49b3a27e2f68114e1
  Size: 71.27 kB
 106. qt5-qtbase-odbc-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: f40dab3394257156f072554b9b6613b8
  SHA-256: e7a9e46895191b5fe97123a7620e31e0efd0e04daf079d911610839846316f7a
  Size: 81.49 kB
 107. qt5-qtbase-postgresql-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 595be1696bebcd33b6d18390332b16d6
  SHA-256: 124bbb990d22bf85f72840731e644061a18ca547c2cfeb41b1a8899603654fae
  Size: 75.59 kB
 108. qt5-qtbase-private-devel-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 596e697cddf36a12cf312f3f6fe17f0e
  SHA-256: 84cf0ae6f4c3207cc8c2d2584667b20ca413ee6ffe09d0cc215ae2627c2985e1
  Size: 1.03 MB
 109. qt5-qtbase-static-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: a259e1c6ca5e262e2930096e0417e076
  SHA-256: 956548246e688d21921c4a6c588fac1eab651c1ebc4ee290e14647d19eceb385
  Size: 2.24 MB
 110. qt5-qtcanvas3d-5.12.5-3.el8.i686.rpm
  MD5: 1a60a7dbf949c4cadb88f8630c4182d4
  SHA-256: cb277f81fe40168e20804e0dc28ac5ef408ba3c030369fb9190b992b13c16fd9
  Size: 210.88 kB
 111. qt5-qtconnectivity-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 826f9d01184a68200f9c8c2d6ef1a7fe
  SHA-256: 6f4050d7855f40faa9550b7c97b0639efe45c3d254a867d714104f29dc47d1dd
  Size: 610.82 kB
 112. qt5-qtconnectivity-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: fa4a4da3138ee0a52e19f68136c2e612
  SHA-256: db522d7f1def09a40f602fd6628934a7abf821b7f8ff39c85595360f0c19206d
  Size: 117.86 kB
 113. qt5-qtdeclarative-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: c6d2bc2272a6350b38f0037736a2bee9
  SHA-256: d2976997ead7280c3c77f0d73b4f0a59a9120b1cfdee82193221b8e5d3f61594
  Size: 4.69 MB
 114. qt5-qtdeclarative-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: b6813ef702f3f33dafaf53e6a02d7385
  SHA-256: 5f3945a140386eb2c7a0fe8656a770ed2195a1daa1d50f6f92d674848d0b4654
  Size: 1.50 MB
 115. qt5-qtdeclarative-static-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 216eadc832966f112f7368668164d81e
  SHA-256: 8a19f7b6602b0179046fc4d14e414cec9921064589316f00f010b08de80fa5b8
  Size: 497.12 kB
 116. qt5-qtdeclarative-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: c6d2bc2272a6350b38f0037736a2bee9
  SHA-256: d2976997ead7280c3c77f0d73b4f0a59a9120b1cfdee82193221b8e5d3f61594
  Size: 4.69 MB
 117. qt5-qtdeclarative-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: b6813ef702f3f33dafaf53e6a02d7385
  SHA-256: 5f3945a140386eb2c7a0fe8656a770ed2195a1daa1d50f6f92d674848d0b4654
  Size: 1.50 MB
 118. qt5-qtdeclarative-static-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 216eadc832966f112f7368668164d81e
  SHA-256: 8a19f7b6602b0179046fc4d14e414cec9921064589316f00f010b08de80fa5b8
  Size: 497.12 kB
 119. qt5-qtgraphicaleffects-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 91f834f01e06d74c94588f0e373b2f88
  SHA-256: 2f7633058efb65d1e7e4ab6d469e5b5737c20c15384addc5ac4cd9aacc37d494
  Size: 123.02 kB
 120. qt5-qtimageformats-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 1fc5a868cde1d9f0927dc29aa20e9cf5
  SHA-256: ce8362ef86615ae6c619dc8626a21fba59512d957e08b5ac66958be5fd497784
  Size: 110.19 kB
 121. qt5-qtlocation-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 2d7c1963446cb076d16eeecb3218e730
  SHA-256: fd56235627387e5ca76d6a20050ca470f8c56ccd08bb3e7f643cfe2617efd2dc
  Size: 3.67 MB
 122. qt5-qtlocation-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: b07264a75e285191f0b0ce2368b52b3e
  SHA-256: 3e4024eccb46cfaf474e1489b12f1c6b591b8f7e68253d18f427fc892afa2a78
  Size: 161.12 kB
 123. qt5-qtmultimedia-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: d6ecacb1000c054b8371960df782a592
  SHA-256: 3493bda30e08c8c89d6a4b18beac6ce70af0520107444bf95f6c65b90c6b3083
  Size: 976.10 kB
 124. qt5-qtmultimedia-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 068b184b037f1328974884cb17174924
  SHA-256: b742336171002d83bebae613e15aa12e6c4a19e84fe08fd675e534907aeadf56
  Size: 120.43 kB
 125. qt5-qtquickcontrols2-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: b4fac3de93265b46576311b917e9fa63
  SHA-256: 77e22980897e329e3e95b58232b0aa827de11743cd412221d650c7711421ff9e
  Size: 1.71 MB
 126. qt5-qtquickcontrols2-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 863f5ab4e498369c2f3e149148d73b96
  SHA-256: de6c603dea6f1f57e8ea83c6e876bfbd9553e6e609b034a9828e4c0c146b62eb
  Size: 76.83 kB
 127. qt5-qtquickcontrols-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: c6d0fc715c55a5d9954eef21a55c5de9
  SHA-256: 81d4f2e8ca38796558ec85f625b84e75072d84642bc92bbd28ee02577820b439
  Size: 1.08 MB
 128. qt5-qtscript-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 437273cf5b54ec318c69a7beb6a5174d
  SHA-256: a7c1cf021b8ecffe34782677d3e34cb5f99147b4b3b38897d17a7481609a23da
  Size: 1.22 MB
 129. qt5-qtscript-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 8132d73d96f40e29c262dcefa59df768
  SHA-256: 56ac2716dd066bf8e5fc46aa84008fccb1374644e999ad2a66c07dac323af451
  Size: 87.50 kB
 130. qt5-qtsensors-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: bae82f72cf69216957a2ec173f6e1b9c
  SHA-256: 8def0a265714baf1db284a271d3ed1f0faf4816683f0cc49a60fb1ec3c1d4ecd
  Size: 233.16 kB
 131. qt5-qtsensors-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 5f9d278e40140c5363df93cbf7e8612c
  SHA-256: 65ccecb57a44597ac945fb729fbeacbf80b117ca9014054b40b66ccb33e7d13a
  Size: 45.95 kB
 132. qt5-qtserialbus-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: a07a8f392941d7bb21dcba364d88645d
  SHA-256: a8a84717ee617174f5a883ecd3669c222a037507853e1c274a9c660d7675a73a
  Size: 241.05 kB
 133. qt5-qtserialport-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 713525688f4e163642f33154e37ab633
  SHA-256: eccb370a8085cac3c41069069ebba1a92b282089bc129bead484ad432b819e01
  Size: 73.55 kB
 134. qt5-qtserialport-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: a8633750339e522cb258f86b06604884
  SHA-256: 4045fd9f6c2cbacf15e91b4c6cd5a7b24a6cd7fb03c414eb28d3260c68c6f08a
  Size: 26.09 kB
 135. qt5-qtsvg-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: a6c39219e5b9dfc8f376e9478f85b01e
  SHA-256: f67d8974693d2bc0240886a4c46cb706ca4c8c5650b506ecf6314b99f2807d24
  Size: 202.17 kB
 136. qt5-qtsvg-devel-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: f3cf4baae89a687d6ea449649109c1a5
  SHA-256: de73f31a4c7c2adf9e70debca27d6face247ab9d136849e24ada191be7dd6820
  Size: 32.04 kB
 137. qt5-qttools-devel-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 27221c1ebf5a98049f61acce79a64ee6
  SHA-256: 419496032cdd7c4150a6530e9ccd4186178b9574c41392137aa5074e6e214517
  Size: 206.29 kB
 138. qt5-qttools-examples-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 138e09ed33556acf30a5193ae8edbf0d
  SHA-256: 7d2b97b110ec8704009c114b36add27a57cf68fdec2abc0937873e6ff2b11eac
  Size: 630.48 kB
 139. qt5-qttools-libs-designer-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 206a58cfa0e16918d98d52962cb9716b
  SHA-256: 0f273d1ffaa30e37c546fa0ff848048559c6a93a2830ae907497f7cc04f675f1
  Size: 2.91 MB
 140. qt5-qttools-libs-designercomponents-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 2e3bf154b0670f6766b6b5cebb362adf
  SHA-256: e59bea455ff977a3d7fa8f591f07d1b45db0f112ba2db86caaf00149a09c366e
  Size: 934.61 kB
 141. qt5-qttools-libs-help-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: a4fe3dc062a914dffb5a5e4ab2d78100
  SHA-256: 16a6b96358508a3c905cdd531d36c672174a6dc4230d90ea39ddad7b44ec740f
  Size: 220.77 kB
 142. qt5-qttools-static-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 5f9b2c2cf7c8bafa1f8c400f0fa5fba2
  SHA-256: a06127e4a22962ab7b79b0b947164a3435d98daf334687dc74928df048b28188
  Size: 245.45 kB
 143. qt5-qttools-devel-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 27221c1ebf5a98049f61acce79a64ee6
  SHA-256: 419496032cdd7c4150a6530e9ccd4186178b9574c41392137aa5074e6e214517
  Size: 206.29 kB
 144. qt5-qttools-examples-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 138e09ed33556acf30a5193ae8edbf0d
  SHA-256: 7d2b97b110ec8704009c114b36add27a57cf68fdec2abc0937873e6ff2b11eac
  Size: 630.48 kB
 145. qt5-qttools-libs-designer-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 206a58cfa0e16918d98d52962cb9716b
  SHA-256: 0f273d1ffaa30e37c546fa0ff848048559c6a93a2830ae907497f7cc04f675f1
  Size: 2.91 MB
 146. qt5-qttools-libs-designercomponents-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 2e3bf154b0670f6766b6b5cebb362adf
  SHA-256: e59bea455ff977a3d7fa8f591f07d1b45db0f112ba2db86caaf00149a09c366e
  Size: 934.61 kB
 147. qt5-qttools-libs-help-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: a4fe3dc062a914dffb5a5e4ab2d78100
  SHA-256: 16a6b96358508a3c905cdd531d36c672174a6dc4230d90ea39ddad7b44ec740f
  Size: 220.77 kB
 148. qt5-qttools-static-5.15.2-3.el8.i686.rpm
  MD5: 5f9b2c2cf7c8bafa1f8c400f0fa5fba2
  SHA-256: a06127e4a22962ab7b79b0b947164a3435d98daf334687dc74928df048b28188
  Size: 245.45 kB
 149. qt5-qtwayland-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: d91b9e428ac627dba468df90161c5291
  SHA-256: 9bcac88a88d7a084bf6e9849dfe613c15ac0d4aed12bf6b4ffab34459d6d54c5
  Size: 1.19 MB
 150. qt5-qtwayland-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 662bdc59fc9eb2f507e0d4060bb67115
  SHA-256: 75582c9d21abe0bde030effe9cf5ec6db7a97ac6620bd6676666f1b347f10fc8
  Size: 260.02 kB
 151. qt5-qtwebchannel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 20ff268e00b60aaae0a2a7d38d1213cd
  SHA-256: a76c158527a8f866673010dc83e2202f6c1355addfc1031a9d96a27a130e9f0c
  Size: 108.13 kB
 152. qt5-qtwebchannel-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 9c5f1fb610b1ad6217e72e51f45c6d12
  SHA-256: 47e8872f9c5843fa431506bad3586d9201cade5af8bcea67f58fa4391f25accd
  Size: 25.34 kB
 153. qt5-qtwebsockets-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: f33dd8c6aae7d6eab559f26168fcb2b6
  SHA-256: 24586f4778d629105e9800caaf4d850983db030c8ada508533ee9099219d5107
  Size: 110.16 kB
 154. qt5-qtwebsockets-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 058b43a61cd1c997ae839817655a52e3
  SHA-256: b2274dc5f44963703a5602ae9ff5e6ca5469cae2071ab16a5f8092956efb029c
  Size: 47.26 kB
 155. qt5-qtx11extras-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: abad29c2657eb335df4255e4b5b5d3db
  SHA-256: be6cdee94370765190272c82e86b745cca0cbdee347f1d67642140d934bafd04
  Size: 39.13 kB
 156. qt5-qtx11extras-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 4cf22ef3a7549be2f58139ca3cb70b48
  SHA-256: 318dc90e7465831caaa71c580bb088820a90cb88ccaa904f15e90e4d3093a363
  Size: 19.79 kB
 157. qt5-qtxmlpatterns-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: d007db33f89eba92bd17cf01363b7388
  SHA-256: e42a15906ea042fdda042cd419c1d11db71384a5d69c0c7d373687ef2a6a330f
  Size: 1.21 MB
 158. qt5-qtxmlpatterns-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 4236a77c7f46bf4aa01988b58e40fbae
  SHA-256: dcc09744ed56b8432ac38fb55e017099c319ba8864d9bc81d5c6990e26997618
  Size: 339.82 kB
 159. qt5-qtxmlpatterns-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: d007db33f89eba92bd17cf01363b7388
  SHA-256: e42a15906ea042fdda042cd419c1d11db71384a5d69c0c7d373687ef2a6a330f
  Size: 1.21 MB
 160. qt5-qtxmlpatterns-devel-5.15.2-2.el8.i686.rpm
  MD5: 4236a77c7f46bf4aa01988b58e40fbae
  SHA-256: dcc09744ed56b8432ac38fb55e017099c319ba8864d9bc81d5c6990e26997618
  Size: 339.82 kB
 161. python3-sip-devel-4.19.24-2.el8.i686.rpm
  MD5: da6fbce405d301f086f1678bdd74f1eb
  SHA-256: 16ba3a12b9480516bb9b6175edc63ebf530c6f4c18d870f37d0bf07980876bda
  Size: 63.71 kB