dotnet3.1-3.1.118-1.el8.ML.1

エラータID: AXSA:2021-2354:08

リリース日: 
2021/08/12 Thursday - 14:13
題名: 
dotnet3.1-3.1.118-1.el8.ML.1
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 8 for x86_64
Severity: 
High
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- .NET Core と Visual Studio にはサービス拒否に陥る脆弱性があります。(CVE-2021-26423)

- .NET Core と Visual Studio には情報漏洩を引き起こす脆弱性があります。(CVE-2021-34485)

- ASP.NET Core と Visual Studio には情報漏洩を引き起こす脆弱性があります。(CVE-2021-34532)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. dotnet3.1-3.1.118-1.el8.ML.1.src.rpm
  MD5: a7d41844eccc8c71134231dee0f7e706
  SHA-256: 0a3720e4783c05ee1bd2b701c32f354e7a959fd69661a4724291f6a7e17015a4
  Size: 3.25 GB

Asianux Server 8 for x86_64
 1. aspnetcore-runtime-3.1-3.1.18-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 68d0430f392be8ed809e8266ae9eca3e
  SHA-256: ebeae4358f6b878adc9af1f6b1dba5a2ca4b21b65b03466193b48dff71a11f18
  Size: 6.15 MB
 2. aspnetcore-targeting-pack-3.1-3.1.18-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: efaba26db5a79f6380408af390048e7b
  SHA-256: 7871fb65af02e34ca1c7fc7603df2f10781fba512a655f1980cd71db1c06391b
  Size: 1.11 MB
 3. dotnet-apphost-pack-3.1-3.1.18-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: dcbd9afbf818216eacf69bb094448bdc
  SHA-256: c312488c2a2adc041f5fc754aab8230e188610608bbbeb00cdf79c4b711710a3
  Size: 73.21 kB
 4. dotnet-hostfxr-3.1-3.1.18-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: fc90451b69990e2c40de07cd43611683
  SHA-256: b1deaf69beca4b021c085a71625bf2fbc2d054be51cf97ab4ef57d77bec13305
  Size: 165.11 kB
 5. dotnet-runtime-3.1-3.1.18-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 2bfd846b3c997cc2f1d6288910aebb9e
  SHA-256: 1ca2f32a6ae6c9f1eebd2343eeff8e997cfca7b6188d2c975f76f49b98815094
  Size: 26.75 MB
 6. dotnet-sdk-3.1-3.1.118-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 1bddc6476282f95970f809f125becbb8
  SHA-256: f738a533e4511205b65bee877bad9ddc6be5a48bd87dd8ca21bbe2c7d26d7016
  Size: 39.87 MB
 7. dotnet-targeting-pack-3.1-3.1.18-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: 7b39d6f50ccb9e0b52b63cd67b107495
  SHA-256: 160d8c6b05e831a367eb0e749d7a546e845bbcb939c13217a13c7ccccabfbc08
  Size: 2.02 MB
 8. dotnet-templates-3.1-3.1.118-1.el8.ML.1.x86_64.rpm
  MD5: c165097b953bae912758da74bf2f4448
  SHA-256: 2657b6596354d7d6c7e7cc1de09def37f02906f7af8078f90a0797151ffeaff3
  Size: 1.96 MB