edk2-20200602gitca407c7246bf-4.el8.1

エラータID: AXSA:2021-2183:03

リリース日: 
2021/07/12 Monday - 06:18
題名: 
edk2-20200602gitca407c7246bf-4.el8.1
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 8 for x86_64
Severity: 
Moderate
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- EDK II の LzmaUefiDecompressGetInfo 関数にはヒープオーバフローが発生する
脆弱性があります。(CVE-2021-28211)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. edk2-20200602gitca407c7246bf-4.el8.1.src.rpm
  MD5: 642af83a03d9fe2b1f3098da5638aeca
  SHA-256: 5ad1a3a507291e48583dde7a32c2194695f4e86ed9c2f80101c767c2f163b1e0
  Size: 13.68 MB

Asianux Server 8 for x86_64
 1. edk2-ovmf-20200602gitca407c7246bf-4.el8.1.noarch.rpm
  MD5: 0058532decdffbe43213118b5bb7778d
  SHA-256: ab8e120387d746b0d3f8646d93a43b0dc108f732d5f603a9d583332c1a33bccf
  Size: 1.98 MB