AXSA:2021-2099:01

リリース日: 
2021/06/29 Tuesday - 07:20
題名: 
qt5-qtbase-5.12.5-8.el8
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 8 for x86_64
Severity: 
Moderate
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- Qt の gui/image/qxbmhandler.cpp ファイルの read_xbm_body にはバッファーオーバー
リードが発生する脆弱性があります。(CVE-2020-17507)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. qt5-qtbase-5.12.5-8.el8.src.rpm
  MD5: e0ed80354ea77ad7b93ad72d211ff984
  SHA-256: ad401f217613dbdafade1e0ba5a5223b37b5176390bc4a4730459b65380fd701
  Size: 46.30 MB

Asianux Server 8 for x86_64
 1. qt5-qtbase-5.12.5-8.el8.x86_64.rpm
  MD5: 9573b23d3b8df570379099e7b9b3b4db
  SHA-256: c868b0007f8bb456470b588bcd312a21d496422b7aabca5f9d61f3bdc2856d9d
  Size: 3.44 MB
 2. qt5-qtbase-common-5.12.5-8.el8.noarch.rpm
  MD5: 2f9081a45e5f2b28b87956cb1e966ba2
  SHA-256: 947a6b1bbee89ecac08baa642c1e7faae959dd4d827300b820f6842e89d4b506
  Size: 39.25 kB
 3. qt5-qtbase-devel-5.12.5-8.el8.x86_64.rpm
  MD5: 32c615cff45e0d47bc95466a3d3eadd5
  SHA-256: 08992c277f713de5c657ce73f7e8107dfba43dfd8b51ee0d68bacedf35e795d2
  Size: 3.18 MB
 4. qt5-qtbase-examples-5.12.5-8.el8.x86_64.rpm
  MD5: 461d2aa16b1c03d7897e0a41796cc42f
  SHA-256: 2c7576dd81c86e71e099e1d161f37c281d8187ec2bb676b0ffc3231756dd4930
  Size: 5.56 MB
 5. qt5-qtbase-gui-5.12.5-8.el8.x86_64.rpm
  MD5: 798cb5b0c3aa92b3c98e632d4b4b4da8
  SHA-256: c3859ba00efd311f40125e0b9e3cb7a2dce000fe4817f43fc8d3a9a8976fa6d5
  Size: 5.85 MB
 6. qt5-qtbase-mysql-5.12.5-8.el8.x86_64.rpm
  MD5: 889006dc084b38e66b002e697c9e4019
  SHA-256: 06914d4be8f9bed0bc583d22b1cdd51b3549bfc38d6cfc2acfa9fca0c6021858
  Size: 67.73 kB
 7. qt5-qtbase-odbc-5.12.5-8.el8.x86_64.rpm
  MD5: 2d66ff134a06ff42d557af5752be3410
  SHA-256: c17940ad1353e8492c8638d8edc54ec839fa4a53878aeb6453392a4a351edbfb
  Size: 76.56 kB
 8. qt5-qtbase-postgresql-5.12.5-8.el8.x86_64.rpm
  MD5: 374b9735093d08f21b87e30ebf7cae97
  SHA-256: 8a8aa1fd942b890daa65ed40e88b2b0ec7f7429f55faa81647a32008fd9c7823
  Size: 71.29 kB
 9. qt5-qtbase-private-devel-5.12.5-8.el8.x86_64.rpm
  MD5: 8f409aaa38a3649fb292f60a0a4accf4
  SHA-256: 7f35227eec35a705ebfca9219c31576d0576235f95939607e26c606bb8810b0a
  Size: 930.47 kB
 10. qt5-qtbase-5.12.5-8.el8.i686.rpm
  MD5: f7816d9baa242d8185e622a8a8faa29b
  SHA-256: 0ad81823130d3866634f8df1f392ffcb64e1e0bf4c5796e5b644c4ebec85dbf9
  Size: 3.70 MB
 11. qt5-qtbase-devel-5.12.5-8.el8.i686.rpm
  MD5: 10d7065275c54e095b6d608ed84a0bb1
  SHA-256: 7a38080a272943c23cd7323d519f0062ce4fe58cb50581ac043f8eab16f5a431
  Size: 3.38 MB
 12. qt5-qtbase-examples-5.12.5-8.el8.i686.rpm
  MD5: 59d7f6839aa51b986747a5aab059c82d
  SHA-256: 4e065771acdd6c4dcdcb0eb452854e299f3d530e7ce9e473c3ba598d977cfbfa
  Size: 5.74 MB
 13. qt5-qtbase-gui-5.12.5-8.el8.i686.rpm
  MD5: 9ad7796a6e80f7e4959c23bbeab83b89
  SHA-256: bd77166c6af730ea6a2da7a53e1e3f6bdccbc844b7fa3f7cf95ed0992d98585f
  Size: 6.60 MB
 14. qt5-qtbase-mysql-5.12.5-8.el8.i686.rpm
  MD5: 8eb3e37479db26e13d6f3e79866f7de6
  SHA-256: 6c8b85305e81174ee9a208b1a5fe59cd00bbb9d7a5f02fda246dd269268a3280
  Size: 70.71 kB
 15. qt5-qtbase-odbc-5.12.5-8.el8.i686.rpm
  MD5: 248bcbce503844ccb31098ac9a1162d6
  SHA-256: fc302ac558c1fb2c1db6655b69a2ee2cf3ab8824ff4a0cbf1be92c22d63d0134
  Size: 81.06 kB
 16. qt5-qtbase-postgresql-5.12.5-8.el8.i686.rpm
  MD5: 53e02b4efe2973aa2ab5f9c8c0cacc4c
  SHA-256: e4c15d88d12030c15f1f0d8c1469e0eb33503e72bff24a9c45d3c1660cfc239a
  Size: 75.25 kB
 17. qt5-qtbase-private-devel-5.12.5-8.el8.i686.rpm
  MD5: 2693e4c2729c46e22b0f959c2a7b1462
  SHA-256: c1811d110b445f2a753b93d25e30c2c24bfedf28132d19319bfdc934465c089b
  Size: 930.53 kB
Copyright 2007-2022 Cybertrust Japan Co., Ltd. All rights reserved.