AXSA:2021-1660:01

リリース日: 
2021/04/14 Wednesday - 07:01
題名: 
virt:rhel and virt-devel:rhel security update
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 8 for x86_64
Severity: 
High
Description: 

[Security Fix]

現時点では CVE-2021-20295 の情報が公開されておりません。
CVE の情報が公開され次第情報をアップデートいたします。

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. hivex-1.3.18-20.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: 138e6b811df08ccd529ff696ce5a6b75
  SHA-256: 625702733d294fafaea75b65c4a3c145408a3447dffc157a711786a0982a9b6c
  Size: 1.50 MB
 2. libguestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: 51217c97d18e1b1aa4803ef9f0cca92a
  SHA-256: 2653e31de0f2b0fd22440622a6a54ee492dd45dad0cbb83b0b4c345f867c88e5
  Size: 34.07 MB
 3. libguestfs-winsupport-8.0-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: 71136c21df73d8acdf85219b67a66287
  SHA-256: 0838c31b53343c4436fc05eaea274a53b92be4b547f0e15934a84a1b181103d3
  Size: 1.22 MB
 4. libiscsi-1.18.0-8.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: f408970533093fda6e86f2fbd14cbae2
  SHA-256: 23d900acc0dea129b6dec1d07c0bf322a9e210ab2d11d3d64ce7b32b592ace62
  Size: 285.60 kB
 5. libnbd-1.2.2-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: b0bc368115b31478cdd12055fee640e7
  SHA-256: b07e13e2cbeb1d06ca0a092b2c963eaff42942cad68273a22120387a06361186
  Size: 822.55 kB
 6. libvirt-dbus-1.3.0-2.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: e716706512535761dc6551f21fa21025
  SHA-256: 36c2da78ae18a34b888bf01b8db70cd0b424782f7aa430c4612c69d85c3f4e25
  Size: 288.99 kB
 7. libvirt-python-6.0.0-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: daf38c641d9e462aeca00a4ea83519de
  SHA-256: a18e9039f5e059fd1953c15c9c920a44c8bf6cff57fbe23265b3d4cbe3c7a607
  Size: 202.92 kB
 8. libvirt-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: 18e4d6c03123c799d6399c46c57cb6a6
  SHA-256: dfc3a203dca95f59314cf59bd00b7b38219d27fc90a9b0d363e3f333caf4c856
  Size: 9.04 MB
 9. nbdkit-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: e8dd2a1d32361c39a2b840dc1d59b465
  SHA-256: 9effc0a9895d19094bfd4f9e4dd94cee6f98638d07ac29c07e6ccda358e74738
  Size: 1.45 MB
 10. netcf-0.2.8-12.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: e7b216e1ed48c2fc7d1007215ffb2cc5
  SHA-256: ba761c05d8b5712398cb40fc37225d83115ee85f5c11bd9f90f724f26b6b69fb
  Size: 1.15 MB
 11. perl-Sys-Virt-6.0.0-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: 09220923a331b071cb17e97e834c6862
  SHA-256: ea39a8e1601edd82b9eb1bef0703b545bed2f97a8f892ae47f617247a72bc096
  Size: 172.06 kB
 12. qemu-kvm-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.src.rpm
  MD5: 69c2b0a120fce372510416e10a429fc8
  SHA-256: 8aa9d01bc64180d193f01500272f902e1af93a1aa2236550740ffe69d7a02ebd
  Size: 60.24 MB
 13. seabios-1.13.0-2.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: e39711c33991401c19f42a7677b8af56
  SHA-256: 316ca9aab7e0efee45a65a666f586dc3fbc7ee1d552d1e475d2be44fa40aea04
  Size: 632.44 kB
 14. sgabios-0.20170427git-3.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: e5de25f90d3c433a426fc9c2cb0110ca
  SHA-256: 1591c44fbd96178d0b42a1c033dd64d845966fc9ee4cc9d6bd6695c763727f2f
  Size: 38.74 kB
 15. supermin-5.1.19-10.module+el8+1228+2cfe8fc5.src.rpm
  MD5: 8c411d815a75b4e6eee9447c41744675
  SHA-256: 7cf30ce3fcb15ea763eeb3cf16c2106d8a7bf41538a4d23e2fe28aff4fee68c1
  Size: 592.34 kB

Asianux Server 8 for x86_64
 1. hivex-1.3.18-20.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 76418a730eb6800a8529517a5cc5ed21
  SHA-256: 9474e0dc8ebd4a7f72185a3a75f9c5506d8dd754ff0d3ddb50242c56b8381124
  Size: 111.29 kB
 2. hivex-debugsource-1.3.18-20.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: cba65d437b8d41242187af6ea209dd0d
  SHA-256: 2a694b7aaca4d20f181cbf8226468eebfe131fa0f16fa00a5af232e0ca481b8a
  Size: 161.26 kB
 3. hivex-devel-1.3.18-20.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: c4c406b64d03d82da919ccc606286e32
  SHA-256: 5b256bdf32e972fd91dee781ed3c9fb4afefbf7d15f51f690a82bb746ec302a9
  Size: 42.96 kB
 4. perl-hivex-1.3.18-20.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: f86a06bf49104b89d37a0c5b7a0edd66
  SHA-256: 7746c95ff609296111473e2fad411f9a63a71c5351389ab9b2d4aeae390a9489
  Size: 59.18 kB
 5. python3-hivex-1.3.18-20.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 305267a6253ce3b66512be46e10bd556
  SHA-256: 468e05343d40d47411135397482163ca6d60e583a0cd35d22440cbd24981ca87
  Size: 33.37 kB
 6. ruby-hivex-1.3.18-20.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 4868841df5e727222734679ab1cc8785
  SHA-256: 3018cd3bce9e738af4ba042955fa866ed6c8aea9f3fd93f71cc2c42717a42b7c
  Size: 249.87 kB
 7. libguestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 63726cfa8c8e8b88671884d604ae0ddc
  SHA-256: e256b4e3d8cd11510a39ccf2bf63832eb95602aa130bd8353b5ab22dc34e056a
  Size: 2.73 MB
 8. libguestfs-bash-completion-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.noarch.rpm
  MD5: 2a044f91c298fb35b2d55e43074f3671
  SHA-256: 76cd5a71415257c368ac79edd56abef9fe86eae99ed03f89f910487d0dc2c2d5
  Size: 13.23 kB
 9. libguestfs-benchmarking-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: f25325d02690ee3553071d30df7b31d7
  SHA-256: 36b958e70a127be12e5b4a339624ea5f48cbeb0a2bbc7fe462f60415fccea2d1
  Size: 44.26 kB
 10. libguestfs-debugsource-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: a23744dc1135759f92c37c6d24fc5f20
  SHA-256: 5ad7a4e8264339fa8d1392e26386d0a8a1a0b178b9277415ff5f5db9c6959218
  Size: 1.56 MB
 11. libguestfs-devel-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 2a7e2c3e988ea1f5fbec2fc7e5a21547
  SHA-256: 9def57e2d9057f53e7453ca9b72b667b42465eaeac373d2d6845e95bf10f9142
  Size: 1.43 MB
 12. libguestfs-gfs2-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: b0bc4db316b289e1955e55df68c0aae0
  SHA-256: fe83775dcea88c65c67d079437fca2bf5d299ff5d69ee83b0d2c49eb9f22d74f
  Size: 8.24 kB
 13. libguestfs-gobject-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 3f08bc413a597c5f89391ddabf13d922
  SHA-256: eb9a32718cbcaea982acb5fe686ebc4ca9a8f4b93814e8b8dae13b1f8ed11547
  Size: 119.38 kB
 14. libguestfs-gobject-devel-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: f057d16d253da9516d89014e8ec3412d
  SHA-256: b8af493c464c5aa662ab20d108aeaab7b73410325dfcbffeb7c4d5abaff9a6b0
  Size: 130.64 kB
 15. libguestfs-inspect-icons-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.noarch.rpm
  MD5: c9ab7b27e77ea6ab132b75f185c31a89
  SHA-256: 6010ddbb5c4bf5cfbe21e91e755a25850c6dd3c62bf08bb450ab9bab7e684382
  Size: 7.88 kB
 16. libguestfs-java-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: ce2d2583b3047f39745b01cb4ad9c76f
  SHA-256: 662dea69bec6f1163c58f0e48123f35302d0fe5eea98937cd611feae6104eeda
  Size: 177.85 kB
 17. libguestfs-java-devel-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: afe2d5a9c2b9a3d024f406635b7b6fad
  SHA-256: 7583c06ab11851ab21c6aa05350ea6fb6cb8e4832b94b309f1fd819d8a5f34b9
  Size: 16.12 kB
 18. libguestfs-javadoc-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.noarch.rpm
  MD5: 5d0f79faafb6f965a57d38d708ccd021
  SHA-256: cc73c288ac54e9efe2be126e5a4f03d8af078e9a149f01e9bb78697fa4e8a567
  Size: 147.96 kB
 19. libguestfs-man-pages-ja-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.noarch.rpm
  MD5: 6c6668b88e16bf4d5c92501dec28ee9d
  SHA-256: 5533ded606c0a27291f9ee29bbfd78f8edc06681a8bcdbfb0c64881db30c9273
  Size: 759.53 kB
 20. libguestfs-man-pages-uk-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.noarch.rpm
  MD5: f25d715e2d5dd279bf998978be766a33
  SHA-256: a54b2c7bc38ee1a2f5f0822bdf2b1bc99e5879bec9a9f7e3fe5b0566c1724d79
  Size: 922.19 kB
 21. libguestfs-rescue-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 05d7b7ae13d854fa74dc4d1edd66cadd
  SHA-256: fd65a2b17ff765c0c4dce4287e544991687529a4d561d8a6ba0bd4cc07ccdde1
  Size: 8.41 kB
 22. libguestfs-rsync-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: ca02421cff502d48b3a003a89f5a5767
  SHA-256: 24ab8654c18023f5c40e9511d2f5a2c6b55d09168694574b170c97146b3bf066
  Size: 8.25 kB
 23. libguestfs-tools-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.noarch.rpm
  MD5: fb2984b964847e90881676c5e90a7781
  SHA-256: 197007a6cc8574879c8410e58e2ce430c25605278b0577058b8d73863d56cc14
  Size: 26.50 kB
 24. libguestfs-tools-c-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: f27fd60e56f5019048e8ac9df9231c9d
  SHA-256: 36aca69a06ab723567efd392083d22e00d898123a31d92ab7368bdd6ee0c1eab
  Size: 5.60 MB
 25. libguestfs-xfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 222bc69d7d9bfcbcafe365097c24b5df
  SHA-256: 698d7dc5eec93cd57b3c531c050526bae49e54b8a08761534d8ae9416957d480
  Size: 8.23 kB
 26. lua-guestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 0e4e1939bf2d76f4e16e1cdea963c06d
  SHA-256: 44c2583b77c0175a9a154fb719e1f32eb3c939662a32a77ef24ddf1702c835fb
  Size: 127.16 kB
 27. perl-Sys-Guestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 21f6f3366a8b9676627cce466549b53a
  SHA-256: 3527a350de47dbeb3ab2622758e1a53e4d95a5aa78da89a2a85148ab146a3a4d
  Size: 308.33 kB
 28. python3-libguestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 2a8630cb1eace203bb0f76b56a8534f8
  SHA-256: 3dcf230e9223f13e0ec37f89b99ab750c98974730360fe6d4622c1bb138945fd
  Size: 204.24 kB
 29. ruby-libguestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 39c46feb55fdb81579626bccf8065362
  SHA-256: 3ed88fa28821332166f80558b6309e02b767214aa2773281169b1d50fbf1e102
  Size: 314.49 kB
 30. virt-dib-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: d645ae726becc2fe6373c43b923735ce
  SHA-256: aa732a59475a598c2a1cabb86d2a5f635b40afef492836b8fc56ec38c3d6d107
  Size: 727.32 kB
 31. virt-v2v-1.40.2-25.0.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 2bdaa4ebef760e0440b918e485961e96
  SHA-256: 0828e7f7ef87312901b923f32c77ba069c36d2af4fab50a48bf88eecd13b8e15
  Size: 12.82 MB
 32. libguestfs-winsupport-8.0-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: d3fa94f6734401e6e1fc01dd1708c3b9
  SHA-256: 3df2d699f10e5c89beb300149e66a3816444cce654315b0fdacacba689069c65
  Size: 2.89 MB
 33. libiscsi-1.18.0-8.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 8586e6fe5270559f5634d26aaafcc726
  SHA-256: 5cad35effa89a9ce78e408b6f81cf8f6c47b828f8cd303f249a0ce1c7b5a9323
  Size: 88.19 kB
 34. libiscsi-debugsource-1.18.0-8.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 3f3100f76b0046283ea33c4bb26f6270
  SHA-256: 60ef114963e9dee88e826a7627b485fe6899acc7370ece9e690bf5b9b699cc5a
  Size: 187.72 kB
 35. libiscsi-devel-1.18.0-8.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: f0ddedd7d7f02432fb9cdefdfb0d7c4c
  SHA-256: 502e27c020e468e14937c21eedada2da9e02ed1211ecc8a560dc84f9561acbfb
  Size: 28.15 kB
 36. libiscsi-utils-1.18.0-8.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: af87930c935e83d93929daa5d2134a4b
  SHA-256: 6e3cab0d0daf8fa80d879b61dca55a542b16518be056ea06ba377f5906693450
  Size: 198.32 kB
 37. libnbd-1.2.2-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: b883857ff800bead1cf4b5ed3337fbcf
  SHA-256: beed3ed4fba5e208694bc2365691dbd8b34323c067b1b601773c5198598071ae
  Size: 74.08 kB
 38. libnbd-debugsource-1.2.2-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 79713d5b1814d6e38713b1f8ebe64471
  SHA-256: a2336dd13f16eca56b2afa94748d4f6382ec9a01c68030a64386f002ccc70f0c
  Size: 67.41 kB
 39. libnbd-devel-1.2.2-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 551f2b122ca8a73f6e33d86d3a10e573
  SHA-256: 08f96ec7b9059918dd2f872614edd24f705473b9909d86e20f01ffb48ac53beb
  Size: 276.22 kB
 40. nbdfuse-1.2.2-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 5cc577e48bb8fa9e36368679784c43a9
  SHA-256: 5ecf2f1525d9802427ef648a77193ccf36be14fd596ac99e198180fa4468b1eb
  Size: 23.41 kB
 41. python3-libnbd-1.2.2-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: dd17c6d09c1d1d4535dfeca5234c8715
  SHA-256: c1d04895ff784f553ba82ebae3e4c5d5da031776870de7a54322ed9823c70bd4
  Size: 55.11 kB
 42. libvirt-dbus-1.3.0-2.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: b96ed4565e3ea0813e90ecab8618b420
  SHA-256: 72a5d060c67bec104ccaf204898eb313a05e73d3caf14e5dc46908aa305f0df5
  Size: 88.73 kB
 43. libvirt-dbus-debugsource-1.3.0-2.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: a6607a700a6ee5602322fa79c472733a
  SHA-256: bae786350a99961183e1495102bfc455ff656bff2007e7b5467bab57222d3ee1
  Size: 37.30 kB
 44. libvirt-python-debugsource-6.0.0-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: f4f9caf2634791e4f6c66f4399c63207
  SHA-256: 0c3e5ec3291cc102d10457bf9283595df66a51a37253e2a16db9c083328648d9
  Size: 54.62 kB
 45. python3-libvirt-6.0.0-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 3e33875e330dab3d96f1aca703ac7ff1
  SHA-256: 1516b314e731ec44eb85fe3b740ed453a8b01b691c7f9a68ecb055917307ef14
  Size: 304.00 kB
 46. libvirt-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: c7d4aed92963861e4fa6610baa46e757
  SHA-256: 49b93c457cea9228c634a2f9f6ea9b1daa44923d081c8cf66cb4db57df61a725
  Size: 52.36 kB
 47. libvirt-admin-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 45aa13ca60e9f59fe2cb234ccde693d5
  SHA-256: 15b46dbcedbbdf8de1d44ce22d3c5443346c1524b2f4abfbdfc2263b5bd1365d
  Size: 94.51 kB
 48. libvirt-bash-completion-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: c989a9fa180b2550451dc312ea130851
  SHA-256: 6706ac5c7d780886e206f205e649f670a5349238203c700406c2f9be7cb25ef5
  Size: 52.87 kB
 49. libvirt-client-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: e4728acf2d2c597135644259bdaa5d78
  SHA-256: c1939912c6495e170d558f76f07512a5692cd85dfe9606638c4cbf35fa09b1fc
  Size: 359.94 kB
 50. libvirt-daemon-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 1635bddf00aad99d680714763a3c504c
  SHA-256: b952e84023229bd909bcfd56ab31c74756e9ff9a653766fcc69bdef5ebf9f5ad
  Size: 341.95 kB
 51. libvirt-daemon-config-network-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 07fe8f6d9dda9d47248a773e5ed80503
  SHA-256: 46df284ac0692b0481b442739355e641aa95f78125689d22de687b2c3590df35
  Size: 54.13 kB
 52. libvirt-daemon-config-nwfilter-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 117c4047bba62928c1b889f6fcf13f6c
  SHA-256: 0ddcf9c2802a42ba3a074fafe8f1346a370d19ae304142aae75526c564a9a376
  Size: 58.16 kB
 53. libvirt-daemon-driver-interface-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: ce756df5e69f874a6c3a605f9cef55b9
  SHA-256: ca2d91b0d1d48a78744df6a1e8b8b0f9432a2fb820146979a196cb611f332855
  Size: 200.20 kB
 54. libvirt-daemon-driver-network-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 3d9114c0c388968f1771998eda762b34
  SHA-256: 894a388e78a894ebdfbfa6db3b6adbc3ac6f65c36c90720a124f9c8214d1a43a
  Size: 226.64 kB
 55. libvirt-daemon-driver-nodedev-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 04ad10dc15cf89cf6420e84b8327a5f6
  SHA-256: 6d78f7e1a3cbd34623598f42482fa5b80c3f6f60c0deca855f4770f8eded0917
  Size: 199.33 kB
 56. libvirt-daemon-driver-nwfilter-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 33da48cf18f2b7f395f4821fc005711d
  SHA-256: 9b0acf6d7da8a3a9bbdfbca2ae005aa9375fe219085f4f676c6bad8a5c5a3510
  Size: 223.50 kB
 57. libvirt-daemon-driver-qemu-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 35432cfa0f2fb1ea802efc4abe0ef01f
  SHA-256: 87a3897980b420dc2869ba7546522a01a8ecfd21eda6d6812c5a6566691032be
  Size: 833.69 kB
 58. libvirt-daemon-driver-secret-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 7e2fda1f90d34b002093875bc516208c
  SHA-256: af5bce9abd3cd2823f5a5a44f2c73330525ba17945c88c8f64dba512404ef1b9
  Size: 189.37 kB
 59. libvirt-daemon-driver-storage-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 67e3414366de28423ff992c0f196a0b4
  SHA-256: 7a566ca9acb6dd24d16b26a7f59fd457970781eab35f77687f8b68ef2d4360b0
  Size: 52.15 kB
 60. libvirt-daemon-driver-storage-core-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 9334c0f59cddc7b6cade3fc5870f1f74
  SHA-256: 44b8fbbd998f5588adb1edf9c07765c90f57079eea19dfee1bc8db3b88a261c1
  Size: 250.38 kB
 61. libvirt-daemon-driver-storage-disk-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 37da67ddbc32b9c0a92f6293c941e860
  SHA-256: fe861c170b5a1f9efc37d826599ee3cbb20e48626c5dd6eb3b4402b3b772c0e8
  Size: 73.56 kB
 62. libvirt-daemon-driver-storage-gluster-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: eae17992cb297363870409250a2b82fd
  SHA-256: f4a60e5bccc59063c22fbd24f409c1f1cbe75aea704633827edd07a173c88881
  Size: 78.62 kB
 63. libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: ef31ae8886b97d97f081c7df7e11faba
  SHA-256: f77fec77111d037b3a978589659e4308fe465f9823a09ddcd2d1fa71ed845b66
  Size: 70.57 kB
 64. libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 3b62470ac7a2193afb3588213a5a3b92
  SHA-256: 4344d827352304a581b21dd595ec3d0a55da817c3a93388e9008a22854801f4b
  Size: 72.51 kB
 65. libvirt-daemon-driver-storage-logical-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: fa7ba063f20e29f689427cccfe4f8b50
  SHA-256: 289d7f6c927f3a4c9c7aa64181292e5c54c22bd19fb6cf5ad003c4d8299e3c66
  Size: 74.49 kB
 66. libvirt-daemon-driver-storage-mpath-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 9f6b4dd3e0fa2eab14c7e5a1fda4d18e
  SHA-256: 0f17d84a8243a39e077188e8d9971f9051118f38b6e88b88318f59084a21328a
  Size: 68.46 kB
 67. libvirt-daemon-driver-storage-rbd-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 07ce38dc0e5fa09d8362775555af6b6f
  SHA-256: a3428d207a0dd104b475c0864ee50eb3ffa6a399d6e36de0e2df88f98939079e
  Size: 78.23 kB
 68. libvirt-daemon-driver-storage-scsi-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: e0027c53b352315d54c8e112fc8d6c49
  SHA-256: db5c6f892bfd1a464e39dcc0d22b1a3a0715d1abf6c6e4755e5b39c2117db3d2
  Size: 70.57 kB
 69. libvirt-daemon-kvm-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 728d830ea7ef434492a179d3a27b66cb
  SHA-256: b7c85f5d330beb303dc2de9c9d3c3874cc7a3f0454f78479a1cb59d55965309f
  Size: 51.94 kB
 70. libvirt-debugsource-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: c3395e76a2d3b5d83e39fccc5575e342
  SHA-256: 43c8133282ae8ee68d8e9ec4dd5e36fda983b7fd59be729025f0a18041b2cc91
  Size: 2.70 MB
 71. libvirt-devel-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: c4d5c666b67fd156574bb2a2272ccd20
  SHA-256: 3818bd94d02fe36ea2bd166a8a7618024dc7e221821ade1f3c92978bf6ff00a3
  Size: 225.78 kB
 72. libvirt-docs-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: d4c1d298a4271d92850bf7c53ab2b273
  SHA-256: e4da8733b0e98c346c3854d28b9fd86953be3f44987f973c220808abb18d5fbf
  Size: 2.08 MB
 73. libvirt-libs-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 2d4718aa04c8bab7b60547601bb6a752
  SHA-256: 630c783b551bce5ba81787c739a34a3620f59f63c183ebcf448301864bf6949f
  Size: 4.30 MB
 74. libvirt-lock-sanlock-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 70e16ede15a2088b7a9a3e4dc052cf56
  SHA-256: ab8704b74a5b6db524c6156674c0a4ac8cb5954b47887ef9c727b0686a4acccb
  Size: 83.98 kB
 75. libvirt-nss-6.0.0-28.1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: b5d2672ee873870385bee341287a0d57
  SHA-256: fcf750f59bc08cfe5a6aae8b677a29c38d52c6bd63710adffade7c5a65d4e818
  Size: 63.32 kB
 76. nbdkit-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: b8eaf7f7d72e96163eb14f1880294370
  SHA-256: 163a23c95e6c4b2e9e14637d397b84875c9bdb72d879c9fe90dd7935fb8a5cf4
  Size: 17.63 kB
 77. nbdkit-bash-completion-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.noarch.rpm
  MD5: 23795866e62777d8dbf4d8f11ccbbd60
  SHA-256: e08ddca0aaac726c32cfcdca412860224e63d75d8e70281578901197fc30e2a9
  Size: 19.30 kB
 78. nbdkit-basic-filters-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: ed1c1a2c1b14d492c0058bd1b8ee0056
  SHA-256: e4e534dc5a8496a8418ee09f62a39d7c8bfac67d8cdd6cb252059031b2255173
  Size: 176.91 kB
 79. nbdkit-basic-plugins-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 5ad3a393862204135172ea2bb1bff019
  SHA-256: 91fa17b483fc638647cf012c6ec4c5afdd4105cdb8a41b3a9818f69d89363686
  Size: 147.31 kB
 80. nbdkit-curl-plugin-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 25c0b7d4ef0916644f17132343be5021
  SHA-256: 40c65b931f3cc73cd9996538ca2581a2a2df9b38136777c37e0116705c67ca81
  Size: 34.35 kB
 81. nbdkit-debugsource-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: c687d6f83bd38a198810077d8b81db09
  SHA-256: 2134ddecc9771d9bfa806b3af3d21aa8e96b1bf17a70933de563a8de0fd08265
  Size: 199.08 kB
 82. nbdkit-devel-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 159d4f8eab2e835e741ced25d2a13649
  SHA-256: 911d39d764cae471e25861e4ba0152c2dd020456294ebd2fbb9725831ea24e06
  Size: 93.90 kB
 83. nbdkit-example-plugins-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 68acc219b6af1fd4d6608abb2ab43246
  SHA-256: dcb6ef5ba592bbabfb886ef1e54edfb7c625ac494f97adb659b02d1d58b1b4ec
  Size: 37.69 kB
 84. nbdkit-gzip-plugin-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 0875eb031be335d2a388f643b71e5926
  SHA-256: c82c2acf921cdaa4a32de24ba72c962a94a205dd9a5d867ef55a1438cedd4a59
  Size: 28.39 kB
 85. nbdkit-linuxdisk-plugin-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: bbbd5f4bea6080b63dfc9aa6ca8c6df6
  SHA-256: 1d2ad566111160fc15ad83a036b5e45f839c5496ec0cd667159671d739197039
  Size: 36.42 kB
 86. nbdkit-python-plugin-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 7c75b46f2f5af344c30ad8dbdb74fd5b
  SHA-256: 1c12fa97d4b29eda57fbe96f63f3a589ab630798465f2aa8059f993da9bc5a49
  Size: 37.83 kB
 87. nbdkit-server-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: bcd5de8dc952bccde8dc3840455fc375
  SHA-256: 20fd5094dee82664bfe0391954b0416cd70e0e3a190f4f5c6d10e1ac268889c4
  Size: 107.01 kB
 88. nbdkit-ssh-plugin-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 7b0df52991b0ae3625bd110a970d96fa
  SHA-256: 2bf38467c331598d12ee1e1715430c16109c89df0462d7087214e068195effb6
  Size: 33.27 kB
 89. nbdkit-vddk-plugin-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: e6365662097283055795dc6e6e3befc1
  SHA-256: 6b3af86e5033c6131839b3b3dfa96315b60a0727a4162e5f8292bb85bd0b1cef
  Size: 39.18 kB
 90. nbdkit-xz-filter-1.16.2-4.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 8e4d1efc8fd56e9bba3a54cfa64cf89c
  SHA-256: 111ee4bdf23c0d6d39d035e5abc9d9c10de2f1f9056d7927782d3d7cd1152c75
  Size: 34.17 kB
 91. netcf-0.2.8-12.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 0f29266b059f1184bf9f0348474dae9a
  SHA-256: 611d6392e91942bce391958a3f2d0654c1109ea88e1d09e3fdd3c1650d4bf510
  Size: 28.86 kB
 92. netcf-debugsource-0.2.8-12.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: c3c43dece244c059605d018d67a09582
  SHA-256: f3ebe4570dad9b5d30bcf31819235c3101e6e45920a31567c43eab95d4f540bf
  Size: 131.71 kB
 93. netcf-devel-0.2.8-12.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 6596991041beb4174e35c472fb837f3f
  SHA-256: 3cfe763935406f653b1e8c3d0edf5572114cfc5f061ba6e3e2c9ba35a8f5aa01
  Size: 17.79 kB
 94. netcf-libs-0.2.8-12.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 0adbc71e282b43939af323aa91c3d07e
  SHA-256: a46514a23bfee8163d43aa4a11ba004201d15aea1d8676604392394057bf2dd4
  Size: 75.35 kB
 95. perl-Sys-Virt-6.0.0-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 5bd642c15fb927d521f8093319fc405b
  SHA-256: 36e3c0350448687ceee1728d76b806bf8bb204864f0945228db57321a9662599
  Size: 313.64 kB
 96. perl-Sys-Virt-debugsource-6.0.0-1.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 04bb3946fff7419f2500a8945210f596
  SHA-256: 87a4af0043b02a53c395668493ad163417f8e6aeff54ac3a69979f45734cfc06
  Size: 71.21 kB
 97. qemu-guest-agent-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.x86_64.rpm
  MD5: d3fc90fa9d381e3987babed4b352dbc0
  SHA-256: d1042216e5aca0549d20535e654d7001c0d281758e2c38abd1a3f76ab3a7af0b
  Size: 231.36 kB
 98. qemu-img-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.x86_64.rpm
  MD5: 845442bf4de66688165acb521fe84cbf
  SHA-256: fe3dacb82c91d9489fa576124ee1b2da9eb1cc3777cdbf7a8379e73b0027f025
  Size: 1.01 MB
 99. qemu-kvm-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.x86_64.rpm
  MD5: 1140f8f351320259eb7f1090a96257f7
  SHA-256: e749fadf96c3ee4c2b7bcd4af45fcad5cca5bf32f5e1cde44b664ebdd95fa2b1
  Size: 107.55 kB
 100. qemu-kvm-block-curl-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.x86_64.rpm
  MD5: 02140e947b214d065182ad35d0c90b1e
  SHA-256: dca39a5440be7f62665196dbb1d4ad44724926d8298c7a5b0f8d009daa5151e3
  Size: 118.57 kB
 101. qemu-kvm-block-gluster-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.x86_64.rpm
  MD5: 84ba23c6e1b26deab536059612890297
  SHA-256: 0cbb2c3671af5d2b9934c3342ba67482e44308442712ab0eec2e2b3d2581fa14
  Size: 120.33 kB
 102. qemu-kvm-block-iscsi-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.x86_64.rpm
  MD5: 3f8ece5e833a1819d544e6ded5c1c5e5
  SHA-256: 00a9282b0fcf5d975bf17e9ac92a61c168d56c91b0ecd920dbe4cfae702a2b5d
  Size: 125.88 kB
 103. qemu-kvm-block-rbd-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.x86_64.rpm
  MD5: de13f312048f3dae27dd13961b2156ff
  SHA-256: 288f9857adbf243d039ad61c44272ed69e6d6f13343d997de0514a4858319568
  Size: 119.86 kB
 104. qemu-kvm-block-ssh-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.x86_64.rpm
  MD5: c60bdb5e42c2044b739bcae2915524d8
  SHA-256: 86ee48cc539c61dfdc7a482a5874df4eb67fcd312b28c0b67a880ced5cb4e31e
  Size: 121.09 kB
 105. qemu-kvm-common-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.x86_64.rpm
  MD5: d8cdea5521a89861181ff39fd1892849
  SHA-256: 176df410639ab2dd171335ab834aed7bd99016f39951bc3e8af82aa339bf55c4
  Size: 1.22 MB
 106. qemu-kvm-core-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.x86_64.rpm
  MD5: 0b6381c49f06e28abd1075f3b9ba93eb
  SHA-256: bcfe641e97135145849d71d71a3073e07979a0f89bd64d3a0371bd244621a795
  Size: 3.38 MB
 107. qemu-kvm-debugsource-4.2.0-34.module+el8+1228+2cfe8fc5.5.x86_64.rpm
  MD5: 2027cb9b96c9aab7425524381111279e
  SHA-256: 316ecbb2475146680766ef483b14e5f995dc9ff87fe0c06a67485673737267ee
  Size: 4.90 MB
 108. seabios-1.13.0-2.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 2b48a5820e056605f786d0ba376eca0d
  SHA-256: 0fd2740fa537b5d728cddc3ef3e85e6d3cb5eed6ee0b1e53e47b655891df2ffb
  Size: 29.05 kB
 109. seabios-bin-1.13.0-2.module+el8+1228+2cfe8fc5.noarch.rpm
  MD5: 46cbb084f45a01bf01944da347d229ac
  SHA-256: 2648f90c05cf4aed0623a48bc9204c4100ba1fbd425070e7313565c85437e812
  Size: 125.56 kB
 110. seavgabios-bin-1.13.0-2.module+el8+1228+2cfe8fc5.noarch.rpm
  MD5: 0f2d473486fb74601295d44878f3d5ed
  SHA-256: b056b81cb7bd32095b106355712b359e0d8537a47e71df33d6e7d05c2fabfe81
  Size: 40.78 kB
 111. sgabios-0.20170427git-3.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 45a27340cc324f6513ab4a2ad242001a
  SHA-256: ce8da4a3b1c26753819d033ec73e94402821c1100cbefe9cf86cda5daf70b010
  Size: 19.05 kB
 112. sgabios-bin-0.20170427git-3.module+el8+1228+2cfe8fc5.noarch.rpm
  MD5: 2b027123623382a310c1a003e34bc988
  SHA-256: 422af09d75283a23bd7baac59bf7a6b2483a188ad4bbc69603a071a043658dec
  Size: 12.24 kB
 113. supermin-5.1.19-10.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: f36b4f9638d205d981349930287031cc
  SHA-256: 28c20c02ce756469d2717bce6ab30af4e908b88fb73a798f29eff8f08817b44b
  Size: 708.20 kB
 114. supermin-debugsource-5.1.19-10.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 44f88edcaee408fbfac2fbb42b1701ef
  SHA-256: 174dd39d264b7f4cae0f6d8e0f3c41bedbe43a9d62bb106c6db7ec812f2cbd87
  Size: 569.21 kB
 115. supermin-devel-5.1.19-10.module+el8+1228+2cfe8fc5.x86_64.rpm
  MD5: 3e9ab865cb0f54f0283e8e76e7fe0257
  SHA-256: 9f62ea83996c1a4d47863f55fdc220fac4153e2abfb489ae7e33a93eab3fdb78
  Size: 25.07 kB
Copyright 2007-2022 Cybertrust Japan Co., Ltd. All rights reserved.