virt:rhel security update

エラータID: AXSA:2021-1567:01

リリース日: 
2021/03/09 Tuesday - 02:54
題名: 
virt:rhel security update
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 8 for x86_64
Severity: 
High
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- qemu には、virtio-fs 共有ファイルシステムのデーモンにホストの権限昇格の問題があり、
特権を持ったゲストユーザーが共有ディレクトリにデバイスファイルを作成し、
ホストデバイスへ読み込み/書き込みアクセスが出来てしまう脆弱性があります。
(CVE-2020-35517)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. hivex-1.3.18-20.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: 656e1960e4d82f2abd6ffff97d73d217
  SHA-256: c0cca3d4cfb5c041fc914b5ac1865e27778774e24b7fc3adc28a5e8d062f88fe
  Size: 1.50 MB
 2. libguestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: 27e4fc25effdaceb13f43f8647955822
  SHA-256: 30767ade2f5c8e54899cd9959578a3f283ec2f77396b5b7b28a6dbcef2646110
  Size: 34.08 MB
 3. libguestfs-winsupport-8.0-4.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: 49cb5f0bc4f59775d35d1adb6a619bee
  SHA-256: 1676c42c95d8e7afd05bdb52ae42bce9c888a7ed590f747fc4857b87e36746c4
  Size: 1.22 MB
 4. libiscsi-1.18.0-8.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: f3fe4736f87ee3cefecd2f56bc9c5b1e
  SHA-256: cd95cfa284b6c93f1b53b5620939d776b668a924e59a381080eee9e5dd2f4cce
  Size: 285.59 kB
 5. libnbd-1.2.2-1.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: 8a71a48d88ba75f7912c04e305cfec77
  SHA-256: 1f9d4e2bc2317be598bae6b98c960ef46cf62198a1b6787330dcaff8b2619d3c
  Size: 822.55 kB
 6. libvirt-dbus-1.3.0-2.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: 0c1f90299755651df7170ba7d39718fc
  SHA-256: f74a6b3d63b6ae4a086ebf27ff4ea6ddda48354f3e30170a397d033ff2690bee
  Size: 288.99 kB
 7. libvirt-python-6.0.0-1.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: 656ef9c7bdb2b59343b4c19cde991d32
  SHA-256: 402fb41df1e7f671ce7145efc65c090f41b4a8a00e787424917c93e63e25948d
  Size: 202.92 kB
 8. libvirt-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: 4b23bbb807e9fe2c4ecbe40ba7730a7f
  SHA-256: 0e82355fe7f1b6503146b86e181c6d23e901f12b4cab0c9c958693699f278a10
  Size: 9.03 MB
 9. nbdkit-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: 50481720291d5689debbb52431af106c
  SHA-256: eae3e1c463a1157fe3fee416125a58643c10892a7a79b478417440f3a07af6fd
  Size: 1.45 MB
 10. netcf-0.2.8-12.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: e6822962abbabed60ad104587ef9faff
  SHA-256: ad45685f46dcf5cb40b41a4dc089167cc26ce7eccd321f657ed4fc22afa0ff57
  Size: 1.15 MB
 11. perl-Sys-Virt-6.0.0-1.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: 0efbab9238bfd76e9ac9ca73794f78cd
  SHA-256: d03598f23a83d5e4b3b7c25795bdbd1f8875860822fc2f5fbcdb3ab04c428f67
  Size: 172.06 kB
 12. qemu-kvm-4.2.0-34.module+el8+1214+3bec0e59.4.src.rpm
  MD5: a015da969c8dcca53c3d0bd75c1e7258
  SHA-256: 5f474268d10568ff5adec4ab124bfeea69133e59c74ce00929ec990ea9472fd5
  Size: 60.24 MB
 13. seabios-1.13.0-2.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: d5f511cbb14d87c407b21837487a637a
  SHA-256: 468c15f4a49acd07768592c25df31f7bc596174f56b91bdd7185d843a72c495a
  Size: 632.44 kB
 14. sgabios-0.20170427git-3.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: 110eac81c1fd72fbf6465c6280d794f4
  SHA-256: f8c69aa2772e392fd6908b054b71ee0fb568a58abb2b8b3c9838683005ed7283
  Size: 38.74 kB
 15. supermin-5.1.19-10.module+el8+1214+3bec0e59.src.rpm
  MD5: 95b4f92bbccf3ebf3f65920eae73fd45
  SHA-256: b3d70b793df896f041c8240b2be1212e9236ad3359ca16207826dfe9696907fe
  Size: 592.34 kB

Asianux Server 8 for x86_64
 1. hivex-1.3.18-20.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 475e0d2917e88dddb25b0bf0740ee9e1
  SHA-256: 88a4f150e0169a64fee89a226c0c6235a1d21a03448cecf633bd45064ac04144
  Size: 111.31 kB
 2. hivex-debugsource-1.3.18-20.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 265aaac798abfc298695266cf22c6d2b
  SHA-256: 7174ca1d1939fab67d6182bb822e3ec108747c1ea7ce2ba2ccd38135d7518a91
  Size: 161.26 kB
 3. hivex-devel-1.3.18-20.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 03dd85024d353e1f01a75bcc1e937b68
  SHA-256: 8b3b1cc7a98678a87825b6e3ac2c79d90ec76112d25ddbc214d775bae8083301
  Size: 42.96 kB
 4. perl-hivex-1.3.18-20.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 628bd4a54b3a69ba5a06998efcf27fb4
  SHA-256: b7c65b15daca12fc4cf981a99f80a515c5d1a42281cb0103eace50aeacac8051
  Size: 59.19 kB
 5. python3-hivex-1.3.18-20.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 0e88f9241d52bf3f81706be52743a296
  SHA-256: 59d2f750e807c1d3163b7cd22212ca0a614bfd31e9b9392d82df4d746976f18d
  Size: 33.37 kB
 6. ruby-hivex-1.3.18-20.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 7ebeb062fa4618e1813154bf6f742547
  SHA-256: 940ecf9e1c84512fbb25ec777ea14c4365afdb9b20e888f8f4f8a9e829e05bd0
  Size: 249.89 kB
 7. libguestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: bcd36c08ab6b959fbb604a2863683de0
  SHA-256: f7bfb6d1154535390a61d2b7760d48136d63e48dc3e55c7af06b756696441fe9
  Size: 2.73 MB
 8. libguestfs-bash-completion-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.noarch.rpm
  MD5: ead456b9f4c4ecfa35946e7dce0b5338
  SHA-256: 326dce28f6cabdb81ce5a3325f50eb80126c0999acb28ac74daa79be49633da9
  Size: 13.48 kB
 9. libguestfs-benchmarking-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: ed333dbc6a823ba5a916d638ea425428
  SHA-256: 9cc65a246a59369ba3336922f33b627926e232239f381db21253a1352d7eb536
  Size: 44.51 kB
 10. libguestfs-debugsource-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: d82afe5aa5f857f5fa5df4c6469c63b9
  SHA-256: deea64de4ccc0156126e97fc07be93e3152a532267cca9ba86fff5f95fe4a3da
  Size: 1.56 MB
 11. libguestfs-devel-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: b6915015140d196321619624fd97771a
  SHA-256: e7ed7d6bd1d4c41595ff12f8603733cdb226240970a9194f5347e554e1034878
  Size: 1.43 MB
 12. libguestfs-gfs2-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 7e6c0aa37232c31c7bea23d0c1078707
  SHA-256: b6890c6edaf8cbe2d665f23e2b14f0cbf18c8be8d4cf9975b7a9013c6de2bef9
  Size: 8.48 kB
 13. libguestfs-gobject-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 7acdbf5945eed09d603a64e0c8369aed
  SHA-256: 83dc95fd3ef98109e67b2e366d4d1d47b04c79cfc34e6fce451fb94414c2c429
  Size: 119.62 kB
 14. libguestfs-gobject-devel-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 21b96a1c54c8ff1aca1090feee5dab35
  SHA-256: 6169ff531342d93ab22657f283d4baea369c012236b74e73a572a97606364805
  Size: 130.89 kB
 15. libguestfs-inspect-icons-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.noarch.rpm
  MD5: d85cd58b4e2cee39913640864d449854
  SHA-256: e47a3fe77859a5361e08f0f3bcbb734f47db91d4735ac30ef2272cb6fea07cd2
  Size: 8.12 kB
 16. libguestfs-java-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 6bb1833460928ddbc56ee837b1008e1d
  SHA-256: 9b0922446a0fb06c91dca57551f19f118c74dc0c28c2ac73abb843dbac8147cb
  Size: 178.12 kB
 17. libguestfs-java-devel-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 9d2fd45ce3c1a8d0b325f5972935b216
  SHA-256: 8e0dc6cb8532ef7f909ccb44a6fedd25c31a76ce7a8e8beee59eba222678ee2a
  Size: 16.37 kB
 18. libguestfs-javadoc-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.noarch.rpm
  MD5: 64479fed91854a48d8e9ce29f2106b2b
  SHA-256: 36ff219513e40490f58fe84210bb7abdaa783cdbfc010767f4dec78bc5cf9dad
  Size: 148.21 kB
 19. libguestfs-man-pages-ja-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.noarch.rpm
  MD5: 52afd4f5deae7990649b7fa533b71c55
  SHA-256: b2648a0555eb6e0e1ae8c71d15cd055b3d41a27934529b5c7bf6f2edd224b247
  Size: 759.78 kB
 20. libguestfs-man-pages-uk-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.noarch.rpm
  MD5: ac613e797a607d2ca9f33e0e895d82f5
  SHA-256: 91c29fa3f8cbfe4caa763b4f118bd9afadb0851df686cded2ce23f42aaa78b85
  Size: 922.43 kB
 21. libguestfs-rescue-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 2c939e8019d83ae609a75581f209fa02
  SHA-256: a1cec209b2b45cd3fc363d1543b78301573a8986fbf1029195c9422cfb66ade2
  Size: 8.65 kB
 22. libguestfs-rsync-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 39f9dc2ed20beef0d57668d4e96719c4
  SHA-256: cc03e9b974389df2ee5e7a4bc6b1416ca1b45a0aa4edfbb2a1572f6b744377b4
  Size: 8.50 kB
 23. libguestfs-tools-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.noarch.rpm
  MD5: 66195a5232870710fe43ea8cac5dd9c6
  SHA-256: 128af0e78f96868d5373c84351fb9e6e9554443caa2a1b38baf9b024bc8c4423
  Size: 26.75 kB
 24. libguestfs-tools-c-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: f812d6ccdf755a74bd9359f114707aa1
  SHA-256: 608468ba40919983a9beeb401df0ad8620981cda6b0d41a145c639d2acbc2f72
  Size: 5.60 MB
 25. libguestfs-xfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: ea01ca7972cc6d4c84ea73130d1d008c
  SHA-256: a5c78e5a6c6b36b1821b19be3ccf5ab4db0abc85e4e2cfd907f7da698962584a
  Size: 8.47 kB
 26. lua-guestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: e84cb345f79424e52436c2acecbf449a
  SHA-256: 7d0f3bcdb391939c371ccc4517cae06426823e36e2f65cf1eaa07a2adaaedb1a
  Size: 127.32 kB
 27. perl-Sys-Guestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: db51824a63771ecdfc5613bc501adb5b
  SHA-256: 09217e478153acbb526a849740a7d1aef5d0d5802c8f2dd552f586d0cb095bde
  Size: 308.61 kB
 28. python3-libguestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: a4d4b28d29a41dbf1da40ec30c51fba8
  SHA-256: 31e3170c19c92ad2d0542545eeef0bbd6ed5be557c622168a4c1a93722321e1c
  Size: 204.43 kB
 29. ruby-libguestfs-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 032ddc286a2785d03adfb8000024d6cc
  SHA-256: 7b8083a996feb95697abba906f61eef92bce7c4915674f21994b57a7400e6cad
  Size: 314.75 kB
 30. virt-dib-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 4b559bbe58b785193aa66e88499547c0
  SHA-256: 27e2a29073247b0ea8d6d879fc6e12342aeaa3fe0be678952990f80279a4e227
  Size: 727.55 kB
 31. virt-v2v-1.40.2-25.0.1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 902df50ab44496780bee3742d7b82118
  SHA-256: ac7bc4ad576bc232225d5774eb3c40037be260907ac6d6b5c8296b2f410fcd9b
  Size: 12.82 MB
 32. libguestfs-winsupport-8.0-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 1e63152f4b5ec6573ec4417499399be7
  SHA-256: c0e7007ba8ada0b1ca63386f6ca157a23b11d97d120abf7d67e14a871f203f14
  Size: 2.89 MB
 33. libiscsi-1.18.0-8.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: b253f9610705f98c5457b01d68d2c181
  SHA-256: 00b8603248dde0952cf45c263e4a951eb080b14cb039bc643a11845565b5a1cf
  Size: 88.19 kB
 34. libiscsi-debugsource-1.18.0-8.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: dbfc88613ddd2e6d0b5da6800a0f28bd
  SHA-256: f9135d635880248d1db34d35d535cc291a6e3cfb8aa90ff4361e097958c33741
  Size: 187.72 kB
 35. libiscsi-devel-1.18.0-8.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: c5db027dd40f4a7c2257a0b7f1610553
  SHA-256: af6dd57e3ff70e3ec83fa3cfe2b4627cf231f366b406d90a64cfcd7011b65a06
  Size: 28.15 kB
 36. libiscsi-utils-1.18.0-8.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 4854d03d6f0af45eb99bc36c1cb289d9
  SHA-256: 440e58917c9cea99c226fa2c4e3577c042381b0b09c2f4d900e275c13e0aded0
  Size: 198.31 kB
 37. libnbd-1.2.2-1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 78f2092e1dd0139eab32958c8291e81d
  SHA-256: d43116802f4b93c692ecf5b085d10543ffea446a99ece499c10af0d042218b9d
  Size: 74.08 kB
 38. libnbd-debugsource-1.2.2-1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: b9d72bfd4fa72f6644dab7ae456ac436
  SHA-256: a7caf01c1e1f2009a90f6aaca62e7056a2266c8a1c6703e6d0078fe3fb8bfe63
  Size: 67.41 kB
 39. libnbd-devel-1.2.2-1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 8472ab65e1303bcc18c1aa20ff97d8bb
  SHA-256: 5063d5d8e80ccc04970f213cfd2b7d9df087f0fbc7f7154640d908a90da1ab8f
  Size: 275.70 kB
 40. nbdfuse-1.2.2-1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 50c25af6fc060f9f736b180b14cca24c
  SHA-256: 64b71c54c46f51e61ec5335baa265c689faeb267da6ce3de5363cfc297615e2d
  Size: 23.41 kB
 41. python3-libnbd-1.2.2-1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: c7336f346553ced0cac2d03562a848d3
  SHA-256: 24ac414ba3da9ab6d01e8d3071abbcc8926cfc0048d46435bba5f9d10bc5f112
  Size: 55.11 kB
 42. libvirt-dbus-1.3.0-2.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: a4e5a9f5c552c04856330b999fa64349
  SHA-256: 14eef4f99e51fe84c0b26455b93896abe1c6a1fea897ce21bdeba5edd8434225
  Size: 88.75 kB
 43. libvirt-dbus-debugsource-1.3.0-2.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 12e4fda5812562ad0066072ed9b38361
  SHA-256: 7dbc96b919beaa652cdadf47d447856dc3dc0b1d1983df5524222d9b8c665124
  Size: 37.30 kB
 44. libvirt-python-debugsource-6.0.0-1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 1f127045e084c02ec756d130966e227a
  SHA-256: 1ec1f0935d28497ce46036e03c7ed8599a8a662b25d6344ba289ef3a276ef227
  Size: 54.62 kB
 45. python3-libvirt-6.0.0-1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 2d9d33f15baa3cc72da0a01ea0a69daf
  SHA-256: 5ae40869021cf34bb8e8ef47714a27d2bfd4312c7c21475d99c9c37ef138098b
  Size: 304.00 kB
 46. libvirt-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 55d94ebe7fbf75536447f5d2a97c93a7
  SHA-256: 28663132b7ea6c4082c2470272022d1cf45ed2238fd4e4aabb3f60ef52a016ed
  Size: 52.21 kB
 47. libvirt-admin-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 0dbb958d2b4d2f3e746097bae3603679
  SHA-256: 38c7dc65d2f83c8e17714115f9e5c40829e5c4134808859f895871f7cbef45d1
  Size: 94.30 kB
 48. libvirt-bash-completion-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 8a9905ffbdc97349b4287a40bbce78ae
  SHA-256: 2d41b0f194a87ad123a8bbf1096626ac698a1ee6dcf69781ac3e7a6445cec617
  Size: 52.74 kB
 49. libvirt-client-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 6b9db4e6815937bf45d65cf5099b8aef
  SHA-256: ce8d51b141f4ec11ca3da7bf0da6c5680ace6fd860c0f36edc22f3389db94e85
  Size: 359.66 kB
 50. libvirt-daemon-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 7682d2722dc255eef4354fbb8fe0d0d2
  SHA-256: 3ce92bca43d9ecca63478006817499e5c1cb8ba8b8afb20661ea120f4795408d
  Size: 341.82 kB
 51. libvirt-daemon-config-network-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: e6a166ac6b52ce0b25deec18ca193832
  SHA-256: ed31c4a78adce632b0f2384ee9a7bbed774b7d53d9fec8664274ce0161f24669
  Size: 54.01 kB
 52. libvirt-daemon-config-nwfilter-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 5cd8195a534f024edacf78e47f4ba22f
  SHA-256: 38d42ea198a7bca112cab4ba61fce0e42f2fafb45f5b24a9e88732b3072c0e8b
  Size: 58.03 kB
 53. libvirt-daemon-driver-interface-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: b6c9b1b9c49270f78149b35a93e1e8d6
  SHA-256: 0156f48c822b2d7dceab09c5fd164eb5dd8a2918b8f60c788bf10a6f84af5366
  Size: 200.06 kB
 54. libvirt-daemon-driver-network-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: b10f88bf55af1dafee28dd9bcca2a975
  SHA-256: cfc53422ee51935cbe1e8ad8b33720cac90fc5169ec8833c28814c33118f6506
  Size: 226.50 kB
 55. libvirt-daemon-driver-nodedev-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 6e3d5c507e5e4e944f943936bb8a940d
  SHA-256: 41ebec83bf95a8af1c44bbbe83233fd01c38ce75943498c268fab7f027b72363
  Size: 199.13 kB
 56. libvirt-daemon-driver-nwfilter-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: fde397b32998400d4a77e9c020451f18
  SHA-256: 268159f234484f3faf75797bc359d0e0a5d80c8a1d0329a8d6370e4354422056
  Size: 223.34 kB
 57. libvirt-daemon-driver-qemu-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: f75522b2e546a26922629d9c58b5484a
  SHA-256: 6948db82cc7355b0d8782a69ee103292d73fd49da0e618b79157548874160471
  Size: 833.57 kB
 58. libvirt-daemon-driver-secret-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: b71a2d97e3c8b09819dbf01d0d26e540
  SHA-256: 06060de127ae7b8681958f167678a47397a1b51a7f06244b59732e12950237ef
  Size: 189.24 kB
 59. libvirt-daemon-driver-storage-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: c7949e8890aeaf84966d165270f1e14b
  SHA-256: 60264afab4a0fcc799e412a0459fa231ace76a0f0f332b7d444fcc618c7ba3db
  Size: 52.01 kB
 60. libvirt-daemon-driver-storage-core-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: a775a32ceb17b6ecb56a046bb3cecbf6
  SHA-256: 2fe8474faf9e424a57b0391a0b73d7075a46c96a19231c2c460039b0652bc22a
  Size: 250.24 kB
 61. libvirt-daemon-driver-storage-disk-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: e4b4ed329dca6e31a5b9b50405466285
  SHA-256: 7f33072f5e64ba8f307a71969548f1e824329da5407304c1ade7b97934a96b5d
  Size: 73.43 kB
 62. libvirt-daemon-driver-storage-gluster-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 97db49e0ea08e3e15e9dda76d3ed3213
  SHA-256: 0127f9c0a7a94dcaf496e748a94add0c08e1ef714cc5003728ba5402f52f3086
  Size: 78.49 kB
 63. libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: be6a1fd41321e6544e342646fe275a9c
  SHA-256: 3987892f76f3425f246c3ea0ad090541437e53bf686ca6a629271a098aa7c3c4
  Size: 70.44 kB
 64. libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 45d99a4bd1519996d7bf583451264db9
  SHA-256: 3d78db5e959f5cec93da0753e07a41a4e06f9f0238ee602f61e823879511ee05
  Size: 72.38 kB
 65. libvirt-daemon-driver-storage-logical-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 927d63238ff638bc537c0da0b70600c4
  SHA-256: ea0b7766ff205f780821151ed904cd2e5d0f0c54b0cebcb7e6e4cd77c063974e
  Size: 74.38 kB
 66. libvirt-daemon-driver-storage-mpath-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 374a670406e11eabc994cc99fc13f634
  SHA-256: 32558874d75e373a61625120c8bc774138bc6568af3883c13e7a2473331be476
  Size: 68.33 kB
 67. libvirt-daemon-driver-storage-rbd-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 210086f06a84f1cdad1ebe52cce6ab18
  SHA-256: e7e785694abec88a9c8308be53e5fd3385a59a8ccbe6518afdaf8d3b83662686
  Size: 78.11 kB
 68. libvirt-daemon-driver-storage-scsi-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: a907701204b67f6f4b959212f3067b35
  SHA-256: be35fc5f0443240caffaf4d40bbe1684420a12208f509c5b669a3c56b7743085
  Size: 70.43 kB
 69. libvirt-daemon-kvm-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 0e2ac9d064b869338a2e61fa4dea23da
  SHA-256: 73e58f28846cd5b8583abb01dac8c89fc42338fc747673439126f71382f59302
  Size: 51.81 kB
 70. libvirt-debugsource-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: acb8dd575fd4d2cf961b5127b1603214
  SHA-256: a8568767d006098f90e5fb29dcfa3c39451c9954d3c58ec245adf68358852654
  Size: 2.70 MB
 71. libvirt-devel-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 16877aa3e59e7d721574e2647c026887
  SHA-256: 1710e42c1158ceeba431382d33bb87df988f4ea792c6de3354aa516ae2805a64
  Size: 225.65 kB
 72. libvirt-docs-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 1db389307e24b991cb3badcfb0eff3b2
  SHA-256: b2543f76e3741245290ce695e5435d15d0d46d5f553f0d7c0282facf345d23b7
  Size: 2.08 MB
 73. libvirt-libs-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 86e77fdc4877b96e3743042d260c749f
  SHA-256: 6a5de391041c7a9edaa2e977a976cad20614dcacef4762b13b5dcb1189e1036d
  Size: 4.30 MB
 74. libvirt-lock-sanlock-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: c31aaa46c8ee5fbbfb0e66d7feaa5519
  SHA-256: b273255de001b1446aa5c4efa5143b456d5889ca50dc6cccdbf22a98faf30ed8
  Size: 83.85 kB
 75. libvirt-nss-6.0.0-28.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: f34eeb72d6f533af487ebc28c6bc3334
  SHA-256: d6b029caa4b1380e3837a0dfec286dd2d0346a3101fd50ae5618df4ca8b2e0c5
  Size: 63.20 kB
 76. nbdkit-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: c4978304607276f2373269144f2b3c63
  SHA-256: 94cdba53169afc7321c0bb049343028f532e25f4492e612209897d09e855102b
  Size: 17.63 kB
 77. nbdkit-bash-completion-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.noarch.rpm
  MD5: f9520ded1b1692b51d89c6f4b74f5a6c
  SHA-256: 4f28017112014e47ac362400dc6d0db761067d764357973927eb52b69deaf504
  Size: 19.30 kB
 78. nbdkit-basic-filters-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: f8a4b551ed0bc605c56d18eb55649ce0
  SHA-256: 65d58de2683a0087e983ee4bb00fc321608b4bbe40fb88349056577931cb4f78
  Size: 176.82 kB
 79. nbdkit-basic-plugins-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: c982e30e4963c3e97572317bf9634e87
  SHA-256: 19533dd752ff7ed28d598935d195fe613f9b1c7f1fdc61c8d3e93a0ed51c1d17
  Size: 147.24 kB
 80. nbdkit-curl-plugin-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 7c40423f9d4906c6e0eac5138f17a285
  SHA-256: b0b95a955b13c9d511fb2fd123fd03e38d7e893632e57b76bd69087589269a08
  Size: 34.35 kB
 81. nbdkit-debugsource-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 99fe7914d16c9f5b167b7bee6aa1ac51
  SHA-256: ed67c53798793c0e76266bd33c0c1481a031b807309e0a14d63e72919ca71b02
  Size: 199.07 kB
 82. nbdkit-devel-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 93e68eec7f74628acb25d6cc9d645a1e
  SHA-256: 6f8c0553514a8f67c731837d878e5953399570ed8ef3ce0ae8095b9dca80a856
  Size: 93.95 kB
 83. nbdkit-example-plugins-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: f3506768bf667ec539b9685b0524ed17
  SHA-256: 1664983712a51ed7ded7e004fcef67d6c6d215fa615a998ef116245bcf10152e
  Size: 37.60 kB
 84. nbdkit-gzip-plugin-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 6d7aedf5a905bb8c0a12be24eed1b7a5
  SHA-256: 4db8f0162b89dec6a214ede6ecb16637f9a46e219269d400094684354ee1d527
  Size: 28.31 kB
 85. nbdkit-linuxdisk-plugin-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 63e28cc693359a85287a7d9f6b8df451
  SHA-256: 223a34fd9bb93cb8dd32173f25b30321a65686f21c344f34d0d4060add770510
  Size: 36.42 kB
 86. nbdkit-python-plugin-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 4e7f667549d19aa17beed28bc8fa738a
  SHA-256: 981aad40267a5ebb1d3baa61c04284e7486a8e72ce2a19cd2ebce9777ab1a3f2
  Size: 37.83 kB
 87. nbdkit-server-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 2c5ff9867f75096d980c2581f695bee2
  SHA-256: 0bcd49271456afbb3f46ba53c8fc647563fe71755b0bb131fcff5c8e89bb36b6
  Size: 106.98 kB
 88. nbdkit-ssh-plugin-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 4a493d563f6d6ab51052daf4b8c5c5ea
  SHA-256: 6189797bcbee835453eb189a43404640389afab773e0de8bc6631a5ee4a719d7
  Size: 33.28 kB
 89. nbdkit-vddk-plugin-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 87dad193aedaf5f208e863441263e1b0
  SHA-256: db72898bce38a6d4094184fd68775f3d89ecf44bc76bde0b74d0a54616e1ad84
  Size: 39.17 kB
 90. nbdkit-xz-filter-1.16.2-4.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 38a2d64582b636281c30b1e0246c1cec
  SHA-256: b81c73be224763446385cdfdd9c46dc022a3e6610a7efddba1f020b8d5d4cbf5
  Size: 34.16 kB
 91. netcf-0.2.8-12.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 0e10fd3964e17420e597f67ac005ee0f
  SHA-256: f2c6ab2a9dcd46b53058b8a23dee791c14062238ba26e6f83ef191335fe853b9
  Size: 28.85 kB
 92. netcf-debugsource-0.2.8-12.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 97fec1614edc894ed73041c137a602b8
  SHA-256: 5180061513b6d0a65eb8cbb0f7bfbcb5bf1b41079cbf0f84554de2122f4f0327
  Size: 131.72 kB
 93. netcf-devel-0.2.8-12.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: de7940f20dbb60f18e4fe1c2750e5f61
  SHA-256: dd0027649245a200d35aca012803acdaa54adff029cf798467f63f5b99344f8c
  Size: 17.79 kB
 94. netcf-libs-0.2.8-12.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: f4514b95a726093c38a11237c853e334
  SHA-256: 53cd8ad130e0a4375656d2ea9a14545be7e7a6c46a71fa79d8e44b2140cda009
  Size: 75.33 kB
 95. perl-Sys-Virt-6.0.0-1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: c95c6366f1f830dd1abeb516b52de3aa
  SHA-256: fcb60bd0486b98cfbeb6c540b0355fe17355bd906787bf8a9cfffea9128f0dd8
  Size: 313.69 kB
 96. perl-Sys-Virt-debugsource-6.0.0-1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 768691c651a4f78f6dfd51f43919ae39
  SHA-256: c12450ee831f66bfda7fecdfdff05b8208deaa2dc8103fbbb0aff521a3c97fac
  Size: 71.21 kB
 97. perl-Sys-Virt-6.0.0-1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: c95c6366f1f830dd1abeb516b52de3aa
  SHA-256: fcb60bd0486b98cfbeb6c540b0355fe17355bd906787bf8a9cfffea9128f0dd8
  Size: 313.69 kB
 98. perl-Sys-Virt-debugsource-6.0.0-1.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 768691c651a4f78f6dfd51f43919ae39
  SHA-256: c12450ee831f66bfda7fecdfdff05b8208deaa2dc8103fbbb0aff521a3c97fac
  Size: 71.21 kB
 99. seabios-1.13.0-2.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 37c15c3ba223121cc16b32444427d0f7
  SHA-256: 62ff086e9ffa853817680dec835e24a4d87ad34e412d96a6ea9383f075fc854c
  Size: 29.05 kB
 100. seabios-bin-1.13.0-2.module+el8+1214+3bec0e59.noarch.rpm
  MD5: 6a811732215e9c920a652326f626052f
  SHA-256: 260b1d662c8840d12b0d2be1b7640f89fcc62c11e4e3fd854c4e0882d996a27e
  Size: 125.57 kB
 101. seavgabios-bin-1.13.0-2.module+el8+1214+3bec0e59.noarch.rpm
  MD5: 02264530b0bdf2eae023fa55733747b1
  SHA-256: 44a9e3fbcd300ea9387a563697a884942f9364f80b28873412cf4366e88be877
  Size: 40.78 kB
 102. sgabios-0.20170427git-3.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: d4f2f71de402b5c8813eb31943fd445c
  SHA-256: 3c80eef9bd25dc7de5a12380916c6e7755ac25000c22841c180adf4f9e4fbe54
  Size: 19.05 kB
 103. sgabios-bin-0.20170427git-3.module+el8+1214+3bec0e59.noarch.rpm
  MD5: f3b5d1f1a7774a5ce4480fd8e0ec27ea
  SHA-256: b54554aaa26b9159957fdff913436d6af58dd6a68479b83e83e8b27d9ba08e76
  Size: 12.24 kB
 104. supermin-5.1.19-10.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 51c9fc8986fe10febc54afff3df191d7
  SHA-256: c0bfc205a6e4cfcc1c66d0f0edbeae26e7c02b98c0935beed21528d3417f4eb0
  Size: 708.19 kB
 105. supermin-debugsource-5.1.19-10.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: 3d14b18de04351866471d6924e46e245
  SHA-256: 66c6eb565d27be2e39a7cff1da3467ce398b44983af8a3aac26774aa276b0628
  Size: 569.22 kB
 106. supermin-devel-5.1.19-10.module+el8+1214+3bec0e59.x86_64.rpm
  MD5: f84cc8d69ba8ae22a999c36ac74b53eb
  SHA-256: 68c8cd996c9993353c3a533e5637a9f96e473274da15fb73726b02dc41a3662f
  Size: 25.07 kB