AXSA:2020-952:01

リリース日: 
2020/11/30 Monday - 13:12
題名: 
qt5, qt5-qtx11extras-5.12.5-1.0.1.el8, qt5-qtxmlpatterns-5.12.5-1.0.1.el8, qt5-5.12.5-3.0.1.el8, sip-4.19.19-1.0.1.el8 security fix upate
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 8 for x86_64
Severity: 
High
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- Qt の qsvghandler.cpp には、不正な形式の SVG イメージが
セグメンテーションフォールトを引き起こす脆弱性があります。(CVE-2018-19869)

- Qt の QTgaFile には、不適切なリソース消費の脆弱性があります。(CVE-2018-19871)

- Qt の qppmhandler.cpp には、不正な形式の PPM イメージがゼロ除算や
クラッシュを引き起こす脆弱性があります。(CVE-2018-19872)

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. python-qt5-5.13.1-1.0.2.el8.src.rpm
  MD5: 75a9cb714e72a822baa58dfe005a3bd7
  SHA-256: 9411c393415e633cc0f54035292a4730f831e914173acb7b424a88bb660085ca
  Size: 3.03 MB
 2. qgnomeplatform-0.4-3.0.1.el8.src.rpm
  MD5: dbbb5c480625066532815400c12d159e
  SHA-256: c25088d1ddddc0ba577c50e3485d4ce7771ffd69c76ac11cbc87890acd459a7e
  Size: 33.41 kB
 3. qt5-qt3d-5.12.5-2.0.1.el8.src.rpm
  MD5: e9ee1e3164a7fed2f3136feb0063d1e3
  SHA-256: dc9958a8646828fc8fa3c0c4960c66796d8bdd3e4984780e1921d922210fd01b
  Size: 78.31 MB
 4. qt5-qtbase-5.12.5-4.0.2.el8.src.rpm
  MD5: 833497781b61a928cea59223e331b1cd
  SHA-256: 7eff684821edbcb122e8d1ed9536e6932e6d04de6edab7c7ba734a7766a13166
  Size: 46.29 MB
 5. qt5-qtcanvas3d-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 0923021849460b482aac98e91c816170
  SHA-256: 01ca8564fa35befaeea357c683d045621cbcd953a83d25f2a6d32ef4ec7cd696
  Size: 10.42 MB
 6. qt5-qtconnectivity-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: ca48b29e44417c243e29e60cc861e59e
  SHA-256: 9f14aaea584bec78cc1b2d0e2a783ac5dc73f18c2b996a36ddf7762e63bf0700
  Size: 2.64 MB
 7. qt5-qtdeclarative-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 592bb133ab59360e22f9a9322e9b0627
  SHA-256: 0a2962eae53dd23f3caed7072f7dd37912f5a1bb030db80dd621d871a5d9c880
  Size: 19.59 MB
 8. qt5-qtdoc-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 3509089e2fc425e9fb07e0ccf4a8202b
  SHA-256: 1e7cfef3c0e664ce3dfee0451798218f4f613581b2389b2e24b7bda0f1e867aa
  Size: 5.40 MB
 9. qt5-qtgraphicaleffects-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 13496f19f7694f6d9cb9ced1c755b0d0
  SHA-256: 29a713a04c8c6cb73d394aadc0137eb4e28dd1f4fe80d778d75c288e5c392223
  Size: 13.63 MB
 10. qt5-qtimageformats-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: af5b8874ff7426745e10bb07e1d6e196
  SHA-256: 935f0d0bc258b27b02afecdb64781e51e1494b8f9d4fb7c00b49d090de12a14d
  Size: 1.73 MB
 11. qt5-qtlocation-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: b058a9fdcadda94cbab7c1d3eaf25c28
  SHA-256: 9b944d068f9ede68d2d0ec68374da53c2fed0e1dc14e3bbef88bbbdb5e8f6951
  Size: 5.65 MB
 12. qt5-qtmultimedia-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: e268c8508e95ffa2771fba6eb2c2e70d
  SHA-256: 41930abbee72351059fd9676cf3cffa5555247203d5b3b870fb9f5cc3422d592
  Size: 3.59 MB
 13. qt5-qtquickcontrols2-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 0869fa4f7c455fc5b1655367c3d673a1
  SHA-256: 8748b1c54b909ca1ec5c9e12a4c763ad6be81d7595f176c6a1a215b685ba2a3d
  Size: 8.88 MB
 14. qt5-qtquickcontrols-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: e487d28de7073ff2b88068627807b4e1
  SHA-256: c1997a34dd58fbc573f26cf4cecc6e745a51a5674881f57fcead7d8a0a22f992
  Size: 5.79 MB
 15. qt5-qtscript-5.12.5-1.0.2.el8.src.rpm
  MD5: abf0ec4584b6eba01669c39ba4a14d72
  SHA-256: 7d387acf4cdb5e16aded40b29a20d4365352374c4553a1a7be7836df1f001d61
  Size: 2.57 MB
 16. qt5-qtsensors-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 0b232776ca5626e22e25ad1064e67116
  SHA-256: f3c9b52938e3d7383e5aff4c7298814a14a09852e2edb2f0c969ef8d7752477f
  Size: 1.96 MB
 17. qt5-qtserialbus-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 0c64a25b32e76577b8ca2eae8631d766
  SHA-256: 175be07ec569ddd355aa7a759701b29213c64b787f49027ce2ed830a28ede6e4
  Size: 332.50 kB
 18. qt5-qtserialport-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 07bfed34878ae8e15525a9b72c64a56f
  SHA-256: caf7192032a5da6f25105273526b9676ba4fb9067ed463f3cdeb9b74bceb85f4
  Size: 310.70 kB
 19. qt5-qtsvg-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 2863131564a0999ccb600e898fe4a19d
  SHA-256: 2d1e7c08a7a8aba283146f648cca463dd69f2be3ea0e1549dea68a6d6a246237
  Size: 1.79 MB
 20. qt5-qttools-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: a8c570050c4498f7c9aee1e4e8e21872
  SHA-256: 6e51186b9d48c7d3f644fdc2b22d74fc986be16619aa51620d35beb97d96a3b4
  Size: 9.34 MB
 21. qt5-qttranslations-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 94337e7e7c695ae673a402358f6a96f4
  SHA-256: 9cd711f340dd3d99c89b837a2ffde1fdeedfd431c0ed4c398e0e98169e7a46a3
  Size: 1.33 MB
 22. qt5-qtwayland-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 21a731fba034a6b608ce6862fed388f1
  SHA-256: 632660820d186e956a074c47bcd26adf826d30652071044193718f32b7a49913
  Size: 458.96 kB
 23. qt5-qtwebchannel-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: e1a93b6c5167a98eb4581fcb4d34d48e
  SHA-256: 2a006c07b0ad98ca0bce648b1230e2f64d104175a4dc7e1070dd7a87a1807a16
  Size: 191.69 kB
 24. qt5-qtwebsockets-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 0734a65f9873f6d857ee1bed3ed93536
  SHA-256: b233c6901af73bef06c6b5fd9ce01d08df73217ae2000b9dfd21640284161231
  Size: 243.10 kB
 25. qt5-qtx11extras-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 93f4ac54eb199ba0147ff7193af9b1c3
  SHA-256: b9ac0e3903fc1add9714cad05009c9683c96bb8fbe3e3a5d66b8adfd1ad55719
  Size: 128.41 kB
 26. qt5-qtxmlpatterns-5.12.5-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: a7c0029ad622570cbabaefb362f1d4e2
  SHA-256: 5c207b4c2ec5b4892c1ccb7f682a8c3d28cf175b9ffa4699edf9035b8a551c04
  Size: 1.34 MB
 27. qt5-5.12.5-3.0.1.el8.src.rpm
  MD5: ac2cdf40f498692ccae9d20375780464
  SHA-256: 0fd5728d6bab867390759f50f366f7114d2b26bdaeeffb2f7025ecd95a67d3af
  Size: 12.34 kB
 28. sip-4.19.19-1.0.1.el8.src.rpm
  MD5: 880072dea6e3013d25ebdfcbcf753c95
  SHA-256: 5dfadbc7479b72b942038149e1e49addfdd591d95ced19a7cdfae1d87b423281
  Size: 1.02 MB

Asianux Server 8 for x86_64
 1. python-qt5-rpm-macros-5.13.1-1.0.2.el8.noarch.rpm
  MD5: 7eb1205adabbae29d850bcd1ac63dbaf
  SHA-256: f730b24fd35959c3d734b6cb4a1735be0c95ee7b30eb32db089d7c0461bff62d
  Size: 16.57 kB
 2. python3-qt5-5.13.1-1.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7944271ae964f4a3a6212608692a7e2c
  SHA-256: db9e74ef26787a1ca4c8a035695dfca190ec95a72df6b0146ababc457f920a5e
  Size: 1.10 MB
 3. python3-qt5-base-5.13.1-1.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7f77320d28a3981b889064ecbcdd3e8c
  SHA-256: 8cd48046fab455b550621bfeecf590d761f5ffbebbd66cc6c645d1740dbe85c0
  Size: 3.16 MB
 4. qgnomeplatform-0.4-3.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: d8d195d868d393168f9ed7dee9677383
  SHA-256: 73f79cf4caf027dcaf93e11d04b644e3470bb343af2253d63d85dc83cd8837df
  Size: 134.19 kB
 5. qt5-qt3d-5.12.5-2.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: d32c4a81cf6cd8168f1f6e7cdb10b64d
  SHA-256: 405567e7226c1ea60d8ddfe46da96e6258af639810062728eab64600899b5a55
  Size: 4.06 MB
 6. qt5-qt3d-devel-5.12.5-2.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 4008af2a6ec7b66a4612bb53913d298a
  SHA-256: c30a1d3e09d3c279f417584c35706d435411974d85f5c9a4fa95e152cb8d03eb
  Size: 2.74 MB
 7. qt5-qt3d-examples-5.12.5-2.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 5fd629fb005c89ca3ff6fb0996b9dcbf
  SHA-256: a8d48973841a8991063b6562a7e424b27318c1a8fb9042923d4acfd2fcf65434
  Size: 263.58 MB
 8. qt5-qtbase-5.12.5-4.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 9d0d7957577413055f8faad09bdde7a9
  SHA-256: bbea87dec541ef30714d69f3c0f814ce6716b402ff67dbec89fb8ea4ebbe9041
  Size: 3.42 MB
 9. qt5-qtbase-common-5.12.5-4.0.2.el8.noarch.rpm
  MD5: 9f3b95d3f1931b0007dbd81d55b30ba0
  SHA-256: 7bea2c66b94d4c6b7989deabc5aa0d8b1b1317f1972a11e1ec8f1af4bef261b0
  Size: 38.84 kB
 10. qt5-qtbase-devel-5.12.5-4.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: bc5c82d89ee4a095247bf50f593a979a
  SHA-256: 06ad9c9ce002b9dcccd5a0ec4efe46ca819b118a5bd6e534d8ebde59319d07b7
  Size: 3.18 MB
 11. qt5-qtbase-examples-5.12.5-4.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 2ec0e480a10deb5b50fc799e76ef881d
  SHA-256: c27fb591909967613d9affc1ef9282e2970d31afe39aa26cb8f1183ff83c4a62
  Size: 5.56 MB
 12. qt5-qtbase-gui-5.12.5-4.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 494824b6b87bf0eb0fb19027fd877ac5
  SHA-256: fcfc2566edd947f466d223b92a07b12a5ab5ea256846d17dbdec4e2977dc4b4f
  Size: 5.83 MB
 13. qt5-qtbase-mysql-5.12.5-4.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 2247b84bcca61f87b2f5a729285e0a1f
  SHA-256: 77a117a3d71a8b0a6f0dfc3bd621c34355f8bd52e146a6893e8c53556c4eb1af
  Size: 67.43 kB
 14. qt5-qtbase-odbc-5.12.5-4.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 0aae9884592ae4825ae6a4fe2145658b
  SHA-256: 13d4976f80ccf4a3ddfd8e39a7f99fb781ec2eca24a6d76c047b5ab9e009d40f
  Size: 76.12 kB
 15. qt5-qtbase-postgresql-5.12.5-4.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 331ca71cc87e4c68349b16e64dd6ee8c
  SHA-256: 730e6dffc3fa4659959ad9056382f709dcf3153b460f8ba882c06cde9691115d
  Size: 70.86 kB
 16. qt5-qtbase-private-devel-5.12.5-4.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 18f2ec9d7ab9391a1a771f3c28d398cc
  SHA-256: 673586037827fcab347a8003c1f002bc502950b1fba52e0b5b19b6094ffbfa9d
  Size: 929.80 kB
 17. qt5-qtcanvas3d-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 84aa071f136fd492397ca231fc1037cd
  SHA-256: e5faa0f071751319cd08db860e393ae5c08282358d0406d0cb46ddbf1a2a4f4d
  Size: 191.38 kB
 18. qt5-qtcanvas3d-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 9ae4dc8f5b260a6f817894a4558ee502
  SHA-256: bda92cd6ad4a2b345a218d2be64904591a02443ade7ad42396579cd328f68272
  Size: 17.99 MB
 19. qt5-qtconnectivity-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: c9a19640f1d0748c379ab38176bee4e0
  SHA-256: 12ef127cad72f5d16ab1f0aca66039e1d0dc1797861ffa8453daf416192c2d17
  Size: 523.69 kB
 20. qt5-qtconnectivity-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 812e5cb03c58736bc9ffc6172f1a8b8a
  SHA-256: d06089389a6944e55470f844df58cf79925eb33fd0f097bef7218e1ce040ea96
  Size: 112.19 kB
 21. qt5-qtconnectivity-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 3e7459428de508a3acc01b2576cc534e
  SHA-256: cc6e502f9626056c8d7cc851f8110e4b517828ebe09b9b4a112f5e7711615031
  Size: 705.62 kB
 22. qt5-qtdeclarative-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: fcb354919bd87b0399fc4af7682590ef
  SHA-256: bc86a544d8c02ec8b9a59a428d47a5722fd506e32670dc4e912b33dc3a6d4242
  Size: 3.61 MB
 23. qt5-qtdeclarative-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: d1cb00ee726a4beced3dc8b5fe359e21
  SHA-256: cea05ae781cdbbd3e85af171e4fabf8eb8be66d8f45ea498848e0bff83ada117
  Size: 1.04 MB
 24. qt5-qtdeclarative-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 1a72e28889d13b5112c691812ad662af
  SHA-256: 67e18a7d818469dfc53588245a752e288edc29436a570eb17e5f8fb9f0a5288e
  Size: 6.59 MB
 25. qt5-qtdoc-5.12.5-1.0.1.el8.noarch.rpm
  MD5: 86dd87a0a127a3665d8dd57f6fc4f319
  SHA-256: 814a34b95450f0d14a18b7d0fe44139bc51b6f214bb84e7d1b66809e9fd09783
  Size: 10.51 MB
 26. qt5-qtgraphicaleffects-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 478d1c5a5a12b5847a068056c3dc2543
  SHA-256: c8b39f6c9ae0766cdd92ebfe1fdc6ce6dfb988bf4406f5dddc2e0af3b2905c0d
  Size: 119.45 kB
 27. qt5-qtimageformats-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 96eba74598195b374d970fe5390fb802
  SHA-256: d44b2a09a9f141dcaf2cd04a09c0631700e15b1402c64f450cb3b515b488e24d
  Size: 103.19 kB
 28. qt5-qtlocation-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7320a3aff999dc3a2e5b1447f6414683
  SHA-256: 42979b378d82467d3ab0819600d80d8ac6f60481c33185748a67b413467d65c8
  Size: 3.14 MB
 29. qt5-qtlocation-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 8a4fbb73b683c0acb8d05bf98a21f71a
  SHA-256: 633506eb2b927fe8df3a65a64f88106f72f19916aca17b72440b475bf9aeee8e
  Size: 143.02 kB
 30. qt5-qtlocation-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: e6a73f181c90908edc7d07c2b6a90b4f
  SHA-256: 7a34bade78fd69846affd5a17af099bf419bcc59bd4465b1c5c8ecc0bc00478c
  Size: 1.32 MB
 31. qt5-qtmultimedia-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: deb7572ca0935029fa3e85cfb4f1f34c
  SHA-256: 1a0e8c55d4c48fa76e022d1087b70f58f21118f40a625bc9ea24449e234f39a7
  Size: 853.69 kB
 32. qt5-qtmultimedia-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7da332281ae6e166363911d2cbb37714
  SHA-256: 3bcb21e937e26c950347499a825e5db4ff7aab853c38bcb037e2abf473f9921b
  Size: 116.73 kB
 33. qt5-qtmultimedia-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 22394d9ab9f002001f945dc8c0e9078c
  SHA-256: 93ec74f5739ed1dfeb47f15591c7e3cd04d67973b7684fbbd8d962d0871cb448
  Size: 907.37 kB
 34. qt5-qtquickcontrols2-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: d7218c618ca62a0ef13591badbdb7fcd
  SHA-256: cd8f8e23a726b02ff23812433fe07f22723ec45a32a8a3a05acac0960f773f2a
  Size: 1.97 MB
 35. qt5-qtquickcontrols2-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 092b5f4cb08fe9d73598959934928815
  SHA-256: dbc2c0c82e0cf55b88c6675b8e022202d573c2ff3dbbebc3218f93e33f32555e
  Size: 2.75 MB
 36. qt5-qtquickcontrols-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: c5200c4a6dbbde99d53c860084dc6bfa
  SHA-256: a196ff00ebdec6f03666c0e4169cbb17a63a9e74f88eb36cd4d88695437ce22c
  Size: 1.04 MB
 37. qt5-qtquickcontrols-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 714ec097c5472aa7d51d727fa74663d3
  SHA-256: a3c15b1cb3da4e4121ad1df93e5585f70830cabceb1bf01e918226dbe2206d74
  Size: 7.83 MB
 38. qt5-qtscript-5.12.5-1.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: c1feb135b4f60221e2aa014101b79d31
  SHA-256: d2489fa514bee47b1666ee33996c7e0b6ec45a0ebf4569e1b0e5aa9bdb57fdff
  Size: 1.05 MB
 39. qt5-qtscript-devel-5.12.5-1.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 821aee81651c33085590adf534224ef9
  SHA-256: 5e38bdd8b63659af0a99ba7e211683f68ae6cc1c5b79a38fba09027de860d831
  Size: 86.69 kB
 40. qt5-qtscript-examples-5.12.5-1.0.2.el8.x86_64.rpm
  MD5: 5b6d8ffe81f89470957cdbe23dcceccc
  SHA-256: 05b38cd69d08ec582fa7a1499e2d99fdd241fcadf98270436ac9f38cac298739
  Size: 364.51 kB
 41. qt5-qtsensors-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: b1be6b85d3d7c5d2f05e6ca12b24e465
  SHA-256: 084500d317af1514c75118ad3f5ee298473e7043731697346bce1b1175c55b8b
  Size: 216.76 kB
 42. qt5-qtsensors-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: c7b4b0c3556a4b6ae5f4876f140dfaf3
  SHA-256: ae5e21dec7ed4df1db9957e6d0e5b24bda87995b00d33e5575189ced12e7b5c4
  Size: 45.18 kB
 43. qt5-qtsensors-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: ab195c3988e366af7f023e3fd5e0c4e0
  SHA-256: 7bf84be3a11b70bfcb75868f305b2a45463516ea33ba880ef64aba8f2454c5c3
  Size: 262.72 kB
 44. qt5-qtserialbus-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 254a8cd15152acf799f2fe07048a39a7
  SHA-256: c6c8e7989520bc9b68b2f76c959dd4de1331bcc4ecc822ff985abcb4d88ce315
  Size: 211.77 kB
 45. qt5-qtserialbus-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: ed04687b1765bb1953519cc2ed4494d5
  SHA-256: a14908582b85b3d6dc022bc5f0cbe692915610357796f6dda5b7badfaa00e8de
  Size: 218.65 kB
 46. qt5-qtserialport-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 5b4fad80283d27782c18e2374b8e3a23
  SHA-256: 0f0c7e208d04a365e241dc69c08c6ce784f49f99d49f2799eae1f4fa8707767f
  Size: 69.55 kB
 47. qt5-qtserialport-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 1dfffc11e8e636bbe92daa47de32f1f6
  SHA-256: e280c09d21f4cd9acffd339344494089425d8d755051695c08f3633e015134a4
  Size: 24.60 kB
 48. qt5-qtserialport-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 2d97a9ff163f74ff11e33bca3daaf502
  SHA-256: 778be380eb921b71d6a1cc40436f258742383e8f36662723cf3c43b21d0c3aeb
  Size: 174.34 kB
 49. qt5-qtsvg-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 081cdfecfc216a29c5faf891f56b5c4e
  SHA-256: 36c3fbeb0680e03262493e271a60189d3eed4c9eddd2c36c9f076e0f69aadc7c
  Size: 182.18 kB
 50. qt5-qtsvg-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 081e2fd3056c0bfca23b38edfc2976b8
  SHA-256: 8b161be03675f4b1165f4b29a83a10184df671ea1a8e50643c781c9312a76b32
  Size: 30.37 kB
 51. qt5-qtsvg-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 0a24d0077532ced14efddd6d2d7bfed9
  SHA-256: 068de5e4a2a94702aa592e7d5ba61e470fe71e1e5fba83cb35fab9817d2dbe87
  Size: 1.31 MB
 52. qt5-assistant-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: dbeb0c88ed432ea74f393cbc0f8babcc
  SHA-256: a34d88b45440dbe796d1209bc8c4160ef2b0583499d6965f236c963605db4954
  Size: 776.80 kB
 53. qt5-designer-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7855249b5e14c6e2055d983c18434629
  SHA-256: 04e7f33a4832deedf41635998d21a5e9a59f9e4128ed46be66b8268588e03447
  Size: 168.70 kB
 54. qt5-doctools-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: fb0581ad8b77d40fa8089568d10a4ce6
  SHA-256: 27dd6f2432fe700a597fbc711ea48ef8d9ccbd61f3bd42254b78351ff2a4212a
  Size: 681.29 kB
 55. qt5-linguist-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 3c3ec398eb0a1ebc989d49945acb48f5
  SHA-256: fb664191990502e2f4f97f90bf781f2d0dced283558d886dc498dcfed8b771d1
  Size: 919.94 kB
 56. qt5-qdbusviewer-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 20c3224dde56157c70c9eb62871987aa
  SHA-256: 90c981d3aa4a26845470b0ae10eae65683760ff1917fa55981c5c4df05f3b0a5
  Size: 60.27 kB
 57. qt5-qttools-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7fd424e2ee22fd7a78985004ea7c594e
  SHA-256: be2e6a004adc03c6d4e9835bcf0f17a2fd581459b40ffd56e9cb1ff62f42c732
  Size: 51.56 kB
 58. qt5-qttools-common-5.12.5-1.0.1.el8.noarch.rpm
  MD5: 87e1c97e20c1ed78d8dc3fc90178878a
  SHA-256: 0c61dcc4807aff59dfbf6fdc75299e231a87a67991cc84004609084ca60c16a7
  Size: 20.06 kB
 59. qt5-qttools-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 3069cda0614cc6bdb50ef80b4c575723
  SHA-256: de8ca65832c6f967df6a5393b793b257d725712e7b05f10e2b53835b33240763
  Size: 191.72 kB
 60. qt5-qttools-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 4fbfab61022e2937e3ee8edeb2470652
  SHA-256: 1f170cc7aa9d86a2f62943fc45e3395171c0f8eb6f1e3f3bb805005097cc553b
  Size: 583.75 kB
 61. qt5-qttools-libs-designer-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 79918d8d5d67c693bfc54f9d14631a39
  SHA-256: dfdab373c1acc77e1605e8063647cafbb3a193808155dfe5ea68b0c198f81ed8
  Size: 2.74 MB
 62. qt5-qttools-libs-designercomponents-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 032572f9701cdc7b696275e0b048a15c
  SHA-256: 2168ad38f459eab43ee14fbd6782d23b48bad2b5f6aef5bb6cab58b7f4ef2d4b
  Size: 808.62 kB
 63. qt5-qttools-libs-help-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: f2c9bdb17fc1d27dee35a4552e1647cb
  SHA-256: afc81aeb8b5243668e22182df9d475cb685a6fdcd685ef20b7fbcd367f94c26b
  Size: 150.62 kB
 64. qt5-qttranslations-5.12.5-1.0.1.el8.noarch.rpm
  MD5: 9c7fe41726f61a9458c9cb4ad34f057c
  SHA-256: d02df2dd72764be2da7395d213f410c35b61a0a69be5c17fe985429e464fc9da
  Size: 1.72 MB
 65. qt5-qtwebchannel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 82eb378a44b2c692a5175d4565f51a84
  SHA-256: 2aff521f269efe6f8b97a01e01902b9e69585c75681ad67595f726ab52ae52f1
  Size: 91.89 kB
 66. qt5-qtwebchannel-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 1993520934eb0dda80bf4b28622084b0
  SHA-256: 6d1545c2d9248b74e93803072edf3ae4261d1fa9ddd064ba47df0c0c44d778b0
  Size: 24.37 kB
 67. qt5-qtwebchannel-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7726ed461957ce75ffff158db8f2e5bb
  SHA-256: debb2423dcab4e5853c461d2e0ab721abb7ff1fd463a9a53d289b3102b7c5d7a
  Size: 54.42 kB
 68. qt5-qtwebsockets-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 7e7a999cdd0e5c1c08d49ea2bec4eb19
  SHA-256: df5b5e720709e612a3f5e420afc1328ad80df20a1e30d59d88098eb434a2a628
  Size: 95.14 kB
 69. qt5-qtwebsockets-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 5b6afc74c0b7e2b3a31a542b48211339
  SHA-256: 4ddd20042e6db6098e89640f983c5306a287e7830c07d9cbc934fba65340b341
  Size: 44.63 kB
 70. qt5-qtwebsockets-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 52be604aa428587b08334df3449b581d
  SHA-256: ad22ae1f4d19ffdd5020d89034b60c5560f2f40ae3e464398fd77a5e0380dafb
  Size: 63.80 kB
 71. qt5-qtx11extras-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 24ea9b6052a992e37b4e8e9e9ffcb35c
  SHA-256: 436b146122e219692fb4ef7f0898296a903c248240ccc48c28b827f038fc9875
  Size: 38.79 kB
 72. qt5-qtx11extras-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 18856ede22040bb710f797d8ac29e208
  SHA-256: 413dc5aacd21bb9099e7055e5a00657acac41c8b8083d49a008c294a02434982
  Size: 19.08 kB
 73. qt5-qtxmlpatterns-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 126ffa89c4bbdf3341ac560fc548ea6b
  SHA-256: 951e3e58a8f446e87f313abe697b3341bc3e93c4d1a20d66b9eb3d7759c7748a
  Size: 1.11 MB
 74. qt5-qtxmlpatterns-devel-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 6eb1c5a1961478fb9d9eb096b8df7a81
  SHA-256: 2317eeececd1015ce94334dd3a2f7398c19a0c890ca9459fb5f89e4dcee8641e
  Size: 334.94 kB
 75. qt5-qtxmlpatterns-examples-5.12.5-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 1474c373fce15435c4aef20073fd4ccc
  SHA-256: 7eae5de8c65093087d328069e8c3c865dd346fc9a4b12627ee376c76b8914f8f
  Size: 78.99 kB
 76. qt5-rpm-macros-5.12.5-3.0.1.el8.noarch.rpm
  MD5: 715f0620d429117bbcaf4142ca079866
  SHA-256: 83b715b089fb3843fb0dc68102dc5f7cc6e0236ebac7feed8b2c25a540851d62
  Size: 11.25 kB
 77. qt5-srpm-macros-5.12.5-3.0.1.el8.noarch.rpm
  MD5: e60f340bb432107ca88ea6ff813b1a7c
  SHA-256: 334134f995652ad10e0689fb987587b4afb985a5c6139a2b3e4687313e55c884
  Size: 9.41 kB
 78. python3-pyqt5-sip-4.19.19-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 724826ac2b9f6a4ce6e98bbc5cb7b413
  SHA-256: b6eaae63d99d60abc12045aa84da300c8ef5c7fe017bf68b254e1b3991239074
  Size: 90.51 kB
 79. sip-4.19.19-1.0.1.el8.x86_64.rpm
  MD5: 4ebf3c8510a3911b52e982e889ad2d32
  SHA-256: f5611216db1006041d841e0a148f79e22a1228d19041928712a0941644ebebc6
  Size: 188.40 kB
 80. python3-qt5-5.13.1-1.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: 32da5e16e3b5eadc35964fa567cd0d67
  SHA-256: 6dfc047ec41df16016d6cefa1eff2f3fd019b71cde1c87a6b41342e7def09761
  Size: 1.04 MB
 81. python3-qt5-base-5.13.1-1.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: 7bcd36e2ae012c634de69d7a26f70375
  SHA-256: 6a189bcf22d6c6a2d97103c485df090996072a5229923a1e64de025d548d6e9c
  Size: 2.95 MB
 82. qgnomeplatform-0.4-3.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 2c020fbdb6759c366326472247ff206a
  SHA-256: 5c37cbd140d7aa07e7c0212d0ce965e525323fa95432b60b01c489ade17997e5
  Size: 145.83 kB
 83. qt5-qt3d-5.12.5-2.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 31bb9ab66bf7c9fa999f2787d0835b30
  SHA-256: d25ca10d38e50ff371b90ef22853769c96baa2744af72f945d72de414c724911
  Size: 4.40 MB
 84. qt5-qt3d-devel-5.12.5-2.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: e2dbc3bb8b9b04dc95c689340328e030
  SHA-256: ec91b8ba065a78e37a7598c08c06b83c2aa2df829c27a8818fe2bbf18c70f7d4
  Size: 2.89 MB
 85. qt5-qtbase-5.12.5-4.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: ae10111f353effe34b6651a5815ecd0b
  SHA-256: 24c5a32684b474f516797ddc8a201ae7617c861aa8c453ea03766f9eaeb241a9
  Size: 3.69 MB
 86. qt5-qtbase-devel-5.12.5-4.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: 2244079e01e1db8ba6bcfbbb55b91a48
  SHA-256: a71576e4290338a98c822628b95e4e7620b6288c1a2eb7b67ff596bc30bd6562
  Size: 3.38 MB
 87. qt5-qtbase-examples-5.12.5-4.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: d6f17f17477be7f94cf37926e6f66baf
  SHA-256: a5b8634e185901edadccd983ab0bae418802cbc12890385a2443270ae33e4abb
  Size: 5.74 MB
 88. qt5-qtbase-gui-5.12.5-4.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: ec95d1d0066fc239c11c2aa96af06ab7
  SHA-256: 8b136108d3d1c276631083fb05c4aa4049f08f34d03cb4ebb047eb3747646e7c
  Size: 6.58 MB
 89. qt5-qtbase-mysql-5.12.5-4.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: 4e3d90c32b8921383de4325b41d76f62
  SHA-256: c4a9b2ffe9d5b88654dfc32e9823882310d369689c0e832eccd674d708b33520
  Size: 70.42 kB
 90. qt5-qtbase-odbc-5.12.5-4.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: 2c144e55702e7b705e8e77a2456fd23b
  SHA-256: d63bebaad210c59a43a336c588a359649f81f277d4e6b115c7ae01e2594d0df3
  Size: 80.64 kB
 91. qt5-qtbase-postgresql-5.12.5-4.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: 1f18033d4decd4041e35380c981b014d
  SHA-256: 5c63c519eb1d531c0b08be66e48f9873841082d0b76a9a89ad1543eefc1379a8
  Size: 74.80 kB
 92. qt5-qtbase-private-devel-5.12.5-4.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: b3a6d81c2d4ae7703195d4da244f4cde
  SHA-256: 125f74f4d9a33bf27c895c48b81ac56602618af54013667593186985bf24bc8e
  Size: 929.85 kB
 93. qt5-qtcanvas3d-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 6a930e95ad11efe7746e19f7b7215dfb
  SHA-256: e7b5ba10e24f18b298ca605a3cb31c01bb8861ff4a62d1e74bb44ba05b8bf1a3
  Size: 208.36 kB
 94. qt5-qtconnectivity-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 9bde43e9143362637697b3ca5ca629c5
  SHA-256: fc47dcd78c45b66d08fc968dc61334b6436d0b95e237bb25204987fefa07c68f
  Size: 594.57 kB
 95. qt5-qtconnectivity-devel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 493e741c6f85b71765eb41b868833695
  SHA-256: a243365c6aa3b3ce6d99806743ad286ba710ee9110990e5e0009c46171d5f1fb
  Size: 112.19 kB
 96. qt5-qtdeclarative-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 4fd4442c171fe73fdd459b0b4f548341
  SHA-256: 66e7647dc395e7fbd7145c954325b1636d587fd7c68b3ab3ef94738845b23c4e
  Size: 4.06 MB
 97. qt5-qtdeclarative-devel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 8edcb92a2942444f0c984b6fe326a24e
  SHA-256: cbeaedadc36fae0026589a0bc37ef16d4349ad8a132029907d47f844e4f7f344
  Size: 1.09 MB
 98. qt5-qtgraphicaleffects-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 6ee05fb02a8d166a28048af5784c1c18
  SHA-256: 0420f522e5c81b906a67ce4b563852db1c9834708b04eafc16ffed54ea15a4f7
  Size: 121.22 kB
 99. qt5-qtimageformats-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 33dce67d6a11e0d11bcdc30ee316dc05
  SHA-256: 3f2b289c3d49fda7d39a0c9c6f9ceb7071d1c411cc354b9d89a514bd6adce7ac
  Size: 108.27 kB
 100. qt5-qtlocation-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 31ee2bcda52e25d56c6272a7959283fc
  SHA-256: 859945c10abfadc5739c46743e7a4053d9e1ae774329f6d25ed02c0f49bff444
  Size: 3.48 MB
 101. qt5-qtlocation-devel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: db04059e3c82db9dab2eb2d3cbf70848
  SHA-256: 3f9d14c9bff61cddff6a0bd1983b24fde4e9a6a7eab953998f9512f836b8ed54
  Size: 143.01 kB
 102. qt5-qtmultimedia-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 935492734648efbba95d68d98f7f12f9
  SHA-256: a68bef72b7d4c6fdbbf53b926b37a05958ce320ee2cd2005f36b80d0af018ab6
  Size: 939.71 kB
 103. qt5-qtmultimedia-devel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 0e544bb3ae0bf70f6c3119151d5e0aeb
  SHA-256: ede809390304fd3e39c8cdb32b5540968201ee4a2ade85dff2a7e5bf2fc9d8db
  Size: 116.74 kB
 104. qt5-qtquickcontrols2-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 84c8bd37129482d12227bfd3d4cd2829
  SHA-256: 9aad42b6d992c814e09e13f216d51ef3430650c38c0a5f948e63f490a17db9ca
  Size: 2.02 MB
 105. qt5-qtquickcontrols-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: c4bea0de84800bd6c399c71f80bf5ef9
  SHA-256: 57f3505898a5d68237169b40356fc7f7f34cba0757564800e650387312284015
  Size: 1.06 MB
 106. qt5-qtscript-5.12.5-1.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: e2095aa4f1c050a306860885193ffa3a
  SHA-256: 8d1c6250452ac0e61706f7c2ca7ef837af7778971b98651abc02d22362836c41
  Size: 1.21 MB
 107. qt5-qtscript-devel-5.12.5-1.0.2.el8.i686.rpm
  MD5: 1e86923313e65ae491c684ab5ad19ed4
  SHA-256: fe81b8a3a4d003192fd43c3a0ffa3e65a2de5eb6c92c93fb8271cff38dccbae4
  Size: 86.69 kB
 108. qt5-qtsensors-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: c3ec6212e36a8ea94f75279f684bca6a
  SHA-256: 4c6186f924adec73dcb05ba493901490df603d01057959a093b7451eb1cd58e2
  Size: 228.62 kB
 109. qt5-qtsensors-devel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 41312cc1ed25a7e4819641878abbaad5
  SHA-256: 13473903456f51c444815ea369be8b6faaf7a44c01d25c710b9420f572c0072a
  Size: 45.20 kB
 110. qt5-qtserialbus-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 49dfce6c5f87ebda1a11a18530912ba5
  SHA-256: a745591b76cfb79e6efa648b83a083eb77808982a524d5b1280f22859819af27
  Size: 230.77 kB
 111. qt5-qtserialport-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: da153b831ae5c61a9276ecaea1407015
  SHA-256: 763c22bf25a2e53df94b7ba8ae8d1bb77b5d7671fe756c88da1e3c7fa3a65958
  Size: 72.82 kB
 112. qt5-qtserialport-devel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: c9a796a2c0e8af4020ff68bd66c33274
  SHA-256: c32cec07ef9dcca6463485fe5cee1bf40e0df1cf037347e51e1b3b6b5c7dec31
  Size: 24.61 kB
 113. qt5-qttools-devel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: d0eef3e81dbe880739410feae26fa919
  SHA-256: 16315ae3fb2c4bc9a5e2f4d452559c2526f2f195e7f990c5b7c8a3003488d1cb
  Size: 195.57 kB
 114. qt5-qttools-examples-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: d59e6b69bf9dc0b760d8f358649e7fe0
  SHA-256: 1dfdc5bc34bbecd60d80cfa8657f347db5cca9edab356739901d8275a8d8fe9b
  Size: 614.46 kB
 115. qt5-qttools-libs-designer-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 2a30c4c2bf0f6479f24b8e28f3a828fa
  SHA-256: f7fc9b4e3db3d3ad721d0887b4f5bf583590ef97ac954930d47bd3edb0af868f
  Size: 2.89 MB
 116. qt5-qttools-libs-designercomponents-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 47e6946e77a193c8ef754bea96056474
  SHA-256: 6dad98c67b9d2243ffb36af0e1cdabfeae4c5dd30a855e2761d964a63b416955
  Size: 912.54 kB
 117. qt5-qttools-libs-help-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 6d2f224f0dedbcc20978b8aa9fbed831
  SHA-256: 7bb205d1fedba64dfdf29447ccd27f848838bb79f5aab1fd0d485100f16a6eaa
  Size: 171.02 kB
 118. qt5-qtwayland-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: cc658c399123f1058f0b8d22d0938e03
  SHA-256: d3b6152a6719495eafa3980cfd345eba87637abfe0fca06c52a24ceba744c3b8
  Size: 976.05 kB
 119. qt5-qtwebchannel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 9afa2dc90d35697561b651d4859d85cc
  SHA-256: 5c49cbf1dd6a22db6de1b248e54bf11bb9ea595738ae8fa2019c86b7fb647cdb
  Size: 97.47 kB
 120. qt5-qtwebchannel-devel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 5f09c67975a29da25277a96b2030b82f
  SHA-256: 639346cdc6889b4f32261064fcd6639e5929c9683914ebde05a9094a9298df95
  Size: 24.38 kB
 121. qt5-qtwebsockets-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 4bd3a287b0c8e6063dce143a7d96b54c
  SHA-256: 339d3f0f3e7a5ea33b7ed28091b43c1e2903dddc8fddd11bfd392c4df787429a
  Size: 104.68 kB
 122. qt5-qtwebsockets-devel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 7e47abaf96fd9ec83daf27b78a879e01
  SHA-256: ad2c6cf7acd2e6dafb5f0b8b6ab888a3d60b3632c94f0203e61759194b7fb049
  Size: 45.79 kB
 123. qt5-qtx11extras-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 5f35ee943c4ce8ce5c75275671645af2
  SHA-256: 33bdf21f033990a3226972bef975e26f02501e9009709f76a3a1857b546da726
  Size: 38.79 kB
 124. qt5-qtx11extras-devel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 79451b514a957368f1dd6a097db5cd9a
  SHA-256: a22c4b6906cd5ce6de26fa65e02fda715a0e6eb6d01099524c7e84ba05daaa46
  Size: 19.10 kB
 125. qt5-qtxmlpatterns-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 60f752c4f10ba654d5d32485b690541c
  SHA-256: 4334350a11213238e629fffba1df5c9ce29d81710467e5cb45a6d7e158139843
  Size: 1.18 MB
 126. qt5-qtxmlpatterns-devel-5.12.5-1.0.1.el8.i686.rpm
  MD5: 2e5502760c221fb17bcfda29f9b20a9f
  SHA-256: ff8fe651f320a401e480cc9c7a5be6e9994b01a2a54c49ff16e2333f623eb03f
  Size: 337.79 kB
Copyright 2007-2022 Cybertrust Japan Co., Ltd. All rights reserved.