qt5-qtbase-5.9.7-4.el7

エラータID: AXSA:2020-694:01

リリース日: 
2020/10/13 Tuesday - 13:25
題名: 
qt5-qtbase-5.9.7-4.el7
影響のあるチャネル: 
Asianux Server 7 for x86_64
Severity: 
Moderate
Description: 

以下項目について対処しました。

[Security Fix]
- qt5-qtbase では QT ライブラリに未制御の検索パスが存在するため、
認証済みユーザーがローカルアクセスを通じて権限を昇格させるかもしれない
脆弱性があります。(CVE-2020-0570)

現時点では CVE-2020-0569 の情報が公開されておりません。 CVE の情報が公開され次第情報をアップデートいたします。

解決策: 

パッケージをアップデートしてください。

追加情報: 

N/A

ダウンロード: 

SRPMS
 1. qt5-qtbase-5.9.7-4.el7.src.rpm
  MD5: 8ca0fc9427565ae0c5e51c6e1a6f0fa9
  SHA-256: 8668ca916fb3b01a23cd6499c2f340a71652ed750f626f2f0315eb226045ba89
  Size: 43.19 MB

Asianux Server 7 for x86_64
 1. qt5-qtbase-5.9.7-4.el7.x86_64.rpm
  MD5: d43c701909d0d2319f3227a4b99c40ef
  SHA-256: 1da359bf35ebd5499c712a099255449b59fec164f44324f9621b0116019cda38
  Size: 3.12 MB
 2. qt5-qtbase-common-5.9.7-4.el7.noarch.rpm
  MD5: 770e8e580ad9c0f702dbac4ace66d690
  SHA-256: 0ef59db2ce28fc2f289ed428926a29816ec01d4aa4e8e0087cb58852eb32a07f
  Size: 25.32 kB
 3. qt5-qtbase-devel-5.9.7-4.el7.x86_64.rpm
  MD5: 8eefe488ecb45f7a0aa3f248a948c6cd
  SHA-256: ba8bb425ea84d2c26fca0776c145e3a3122c25b48c7932845b43a56e1ccd79ae
  Size: 3.89 MB
 4. qt5-qtbase-doc-5.9.7-4.el7.x86_64.rpm
  MD5: f0f8c96e9edcbb4b34007a6c2e89982d
  SHA-256: 642d554752dd858b2820a6480c40b8ffa50a882ce20d0a41ef4e832797078f03
  Size: 50.56 MB
 5. qt5-qtbase-examples-5.9.7-4.el7.x86_64.rpm
  MD5: 91ed14acfccb4bca49701cbc1123eef3
  SHA-256: d85c6923a1949445813cd3db26aaf1d40bc07ed2f2db9f5d72d6fb1466c3b82a
  Size: 5.34 MB
 6. qt5-qtbase-gui-5.9.7-4.el7.x86_64.rpm
  MD5: fc4faa51038908493e41744930574609
  SHA-256: 2dbf8c01c2a31d37c43576fb8b91117dc49be662e2cc353d0d10ab78627df5fb
  Size: 5.38 MB
 7. qt5-qtbase-mysql-5.9.7-4.el7.x86_64.rpm
  MD5: 442d0c7ff06f33d4b176b84aee627736
  SHA-256: f3b7015dc147f08ae8db2b8a343e2d5f69b29c5db6bb4a2df5cc299d64940af3
  Size: 53.95 kB
 8. qt5-qtbase-odbc-5.9.7-4.el7.x86_64.rpm
  MD5: 3e557cb3f3ebdd04cb75085998ebcc52
  SHA-256: 34cbed73dd800ad64e1bb2ce902a87055b9e688cdb4915881e55651a9e3c23aa
  Size: 62.11 kB
 9. qt5-qtbase-postgresql-5.9.7-4.el7.x86_64.rpm
  MD5: 2edd80d5952b1b35809994bcf44fe857
  SHA-256: 2b6315747bcfb3c3d16ff1ef380e9e68d76ccf6c3ca82e6e23ef5dd3a8988abd
  Size: 53.74 kB
 10. qt5-qtbase-static-5.9.7-4.el7.x86_64.rpm
  MD5: c5bfdbd6933ef853806e78968bafdc2a
  SHA-256: 2f9d173bdb963e8a42b29400d5f0c38d62b2e230f6ce47a7c0b18e84a9a3a72b
  Size: 1.29 MB
 11. qt5-rpm-macros-5.9.7-4.el7.noarch.rpm
  MD5: 68fcf787a754f066a9d932db12a36750
  SHA-256: 3af62f293f4975cfad03c98b32514cf3fc14e59465a9e71c04ac9450b4f49e3c
  Size: 26.35 kB
 12. qt5-qtbase-5.9.7-4.el7.i686.rpm
  MD5: ea35003cb13726e9896c147872b2ad8e
  SHA-256: 54191b881cda7622e893ae81ccf7dffdfa9b26f2687677f575c3d6f198bc3b6b
  Size: 3.12 MB
 13. qt5-qtbase-devel-5.9.7-4.el7.i686.rpm
  MD5: 0f3a07719f905a45c20ad5c4bededebf
  SHA-256: ccea028d9fcff7183e9d132cf234d45859e640cbf60a70be84820184e0f2086f
  Size: 3.94 MB
 14. qt5-qtbase-gui-5.9.7-4.el7.i686.rpm
  MD5: f7f943832603915bd0cf4e60ecda4c26
  SHA-256: 9f51d6ebee51647dde6542cd1d540398f60948081f59d83faf980635bc078229
  Size: 5.55 MB
 15. qt5-qtbase-mysql-5.9.7-4.el7.i686.rpm
  MD5: 78fac3ee42bfc96f8799bca8b3c8427b
  SHA-256: 92e1d39f1385bb2b84d820b3149c829de146eedbba417a9e055aa6670835d99c
  Size: 53.80 kB
 16. qt5-qtbase-odbc-5.9.7-4.el7.i686.rpm
  MD5: 8d6887e71c3bfdb74e2ce14ac6d3633b
  SHA-256: 334e9bb9a7d26a8f82c24a25393ebdcea249e1f4533d4b4e1df96b3c5f84017e
  Size: 63.03 kB
 17. qt5-qtbase-postgresql-5.9.7-4.el7.i686.rpm
  MD5: 745f494850d60e615b69e72fc75bcf02
  SHA-256: e379c4819fa92bddc3447a8b2dbcead9344a451c55d94f1ad400ef118e9c3e98
  Size: 54.22 kB
 18. qt5-qtbase-static-5.9.7-4.el7.i686.rpm
  MD5: faedf8d05840506d0df602ee307e3a39
  SHA-256: 4f0673d2d769007cadc9e925678866294c0345401aa5b52edaa0be9a939e645f
  Size: 1.33 MB